Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravda v nás

Příspěvky

Ivana Valová: Démonický aspekt v nás

5. 11. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Každý člověk má v sobě část, se kterou si neví rady, a proto ji skrývá. Bojí se ji ukázat a potlačuje ji, protože když jí dá volný průchod a ukáže ji, vyděsí tím své okolí. Je to jeho potlačená agresivita.

 

Zlatá dušička: Věřte ve svou jedinečnost

31. 7. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Nebojte se svých citů, lidé Země. Otevírejte srdce a nenechte se zastrašit. Láska vás provází na každém kroku a vaše tužby mohou být naplněny. Nezoufejte, pokud se vám v danou chvíli něčeho nedostává. I vy budete v pravý čas obdarováni.

 

Proč to máme všichni správně

22. 5. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Opravdová moudrost je v poznání vlastní nevědomosti.

                                                                 Socrates

Nastala doba otevření se energiím. Mnoho lidí se probouzí a dochází k tomu, že nejsme jen lidi z masa a kostí, ale že jsme bytosti, které jsou jen na čas součástí těla v této inkarnaci. Sbírají různé informace, které se snaží předávat. Pocit, že jsme na to přišli a potřebujeme to předat dál, tím, jsme prošli snad všichni… Snažíme se to natlačit druhým bez ohledu, jestli o to vůbec stojí. Nemůžeme je přece ochudit o to, co jsme se dozvěděli, když to tak úžasně funguje…
A když o to nestojí, tak se divíme… Další zkušenosti života nám ale ukáží, že je to trochu jinak…

 

Integrace tmy do světla

11. 4. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Milovaní,

v současné době zažíváme hlubokou transformaci, jedná se o proces integrace Hvězdné esence do naší lidské bytosti. Na tento proces nemá nikdo vliv, takže ho můžeme prožít jen díky svým vlastním pocitům a zážitkům. Je to proces nových emocí, které jsou nepopsatelně hluboké a krásné. Do našeho těla přinášíme nové Vědomí. Tento nový proces vyžaduje trpělivost a soucit s lidskými protějšky, které mají snahu se tomuto našemu procesu postavit. Přesto z pohledu Vesmíru je to zcela přirozený proces.

 

Čtení záznamů duše, pole Akáša

28. 2. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Kdo jsem? Co je má duše? Proč je má duše na Zemi, co má vykonat? Jaký má úkol zde na Zemi?

Jsi odrazem toho, co je Vesmír v energiích. Jsi hostitel a rozšiřovač těchto energií. Lidem máš za úkol odhalovat iluze, aby mohli a dovedli být přístupní k oněm energiím, aby je dokázali snést a nepřivodil jim tento nevyhnutelný děj nemoci. Od vánku motýlích křídel po nejhrubší hrom blesku. V každém je účinek.

 

Jak si sami o sobě prozrazujeme

8. 2. 2018

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Hledáme vodítka, berličky, vysvětlení toho, co se nám v životě děje. Čteme články, knihy, chodíme na přednášky, vyslechneme zkušenosti našich přátel ve snaze porozumět svému životu. Toto vše je znamením, že se začínáme „probouzet“, začínáme pomalu vnímat nebo alespoň tušit, že my máme odpovědnost za náš život a jen my máme sílu si jej zlepšit.

 

Typy duší a okolnosti, za kterých se inkarnují

30. 6. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

"Proč jsem se narodil(a) zrovna svým rodičům?"            

"Nevyměnili mě náhodou v porodnici?"

"Co jsem v minulém životě provedl(a), že musím takto trpět?"

"Nebyla to chyba, že jsem se rozhodla narodit (inkarnovat)?"

Asi tyto otázky znáte. Jsou tak časté, že jsme se rozhodli napsat článek, ve kterém shrneme informace, které jsme během naší práce získali o okolnostech inkarnace. Popíšeme zákonitosti, které mají vliv na to, jakou rodinu, zemi či další okolnosti si duše vybere, a z toho vyplývající vlivy, které pak utvářejí životní příběh ("osud") jedince. Všechno, co v následujícím textu bude popsáno, je podloženo komunikací se stovkami duší, které se s námi podělily o své příběhy. Až dosud jsme tyto informace sdělovali pouze v osobním kontaktu, ale vnímáme, že dozrál čas, aby se dostaly do širšího povědomí a otevřely tak prostor pro další energetické posuny.

 

Tělo a duše

13. 3. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé,

jsem hlas Země. Nesu vás ve svém těle. Planeta, na které žijete a po které chodíte, je mým tělem, vyjádřením mé duše. Jste tu vítaní, neboť jste součástí mého těla. Vaše tělo je mojí částí, je stvořeno z pozemské hmoty. Buďte si velmi vědomí buněk ve svém těle, které jsou velmi malé, nezávislé entity, které přesně vědí, co mají dělat. Ve vašem těle fungují k rovnováze, harmonii a součinnosti.

 

Cesta ven je dovnitř!

7. 2. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

V dokonalém míru jsou ti, jejichž mysl dlí u Mne.
Jednoduše vězte, že vše probíhá velmi správně, ať už se věci z vnějšku jeví jakkoli.
Musíte vnitřně věřit, že vše je v mých rukou a že vše se dokonale vytváří.

Chci, abyste v tomto kalu i jasu vytrvali a šli cestou necestou.
Právě vaše víra ukáže na povrchu dokonalost, která je uvnitř.
Věřte v Můj dokonalý plán, věřte, že Já jsem vždy s vámi, věřte, že vše je v Mých rukou.
Dokážete to? Dokážete se zaměřit na dokonalost, ať se děje cokoli?

 

Jeshua: Poselství Temnoty

25. 1. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, Já jsem Jeshua. Všechny vás zdravím. Je pro mě radostí být zde mezi vámi. Jsme propojení jako bratři a sestry. Kolektivně do tohoto světa přinášíme novou vlnu vědomí. Vnímejte to na chvíli uvnitř sebe.