Jdi na obsah Jdi na menu
 


Integrace tmy do světla

11. 4. 2018

Milovaní,

v současné době zažíváme hlubokou transformaci, jedná se o proces integrace Hvězdné esence do naší lidské bytosti. Na tento proces nemá nikdo vliv, takže ho můžeme prožít jen díky svým vlastním pocitům a zážitkům. Je to proces nových emocí, které jsou nepopsatelně hluboké a krásné. Do našeho těla přinášíme nové Vědomí. Tento nový proces vyžaduje trpělivost a soucit s lidskými protějšky, které mají snahu se tomuto našemu procesu postavit. Přesto z pohledu Vesmíru je to zcela přirozený proces.

Březen je velmi silný měsíc, na planetě jsou kotveny nové kosmické proudy, které ovlivňují fyzické tělo. Staré je spáleno solárním ohněm a očištěno. Vše je přeměněno a my se dokážeme přizpůsobit novému frekvenčnímu toku. Čím jdeme hlouběji do toho, co nazýváme Vzestup, tím více nás zajímá to, co zažíváme, spíš než nějaké duchovní intelektualizování.

Na úrovni esence se držíme na současné frekvenci tak, že se projeví jako nová životní síla, tentokrát s krystalizací do nové formy. To znamená, že jsme bytosti, které hluboce cítí soulad s harmonickým planetárním posunem. Všechno se stává Světelnější a jasnější. Mnozí se katapultovali do vyšších stavů inteligence, jak se zapínají další úrovně DNA.

Světlo se někdy může projevit tak silně, že působí i skrze temnotu neboli to, co nazýváme opozicí. Světelné bytosti nejsou a nikdy nebyly na této planetě dobře přijímány. Co s tím? Existují síly temna, které nyní tlačí proti Světlu přes manipulaci a kontrolu ve všech oblastech života v celé lidské populaci. Můžeme vidět větší obraz toho, co silně vystupuje na povrch a co je nyní odhalováno, protože Světlo se prosazuje, rozšiřuje a osvobozuje. Mnozí vystupují ze svých rolí oběti do Světla pravdy. Tím, že osvobozujeme, pomáháme osvobodit utlačovatele, protože jim to umožňuje vystoupit z těchto rolí. Děláme to vše z vlastní Lásky a Universální Lásky.

Poskytovat Službu neznamená dělat, ale jde spíše o ztělesnění určité esence a přenesení do světa jako vlastní příklad. Kdykoliv se věnujeme něčemu, co je krásou a milostí pro všechny bytosti společně se všemi bytostmi, nemůže vzniknout nic jiného než Láska. Tím, že se soustředíme na Avatarské srdce, ovlivňujeme každou skutečnost.

Ty bytosti, které jsou součástí Vzestupu, budou procházet vlnami cyklů, které jsou součástí jejich procesu, budou inspirovány tvořit. Budou probíhat radikální vnitřní posuny, což bude vyžadovat spoustu trpělivosti, soucitu a pochopení, abychom k nim neustále cítili spoustu bezpodmínečné Lásky. Cesta Světla není oddělena od Stínů. A Stín nemůže být oddělen od Světla.

Mnoho dobrovolných duší zažívá velké turbulence, není to nic jiného, než odraz lidského kolektivu. Nikdy se nesmíme identifikovat s vnějším světem, který má tendence diktovat. Existuje rozdíl mezi vnitřním zvládnutím života a jeho popíráním, stále se zaměřujeme na všechno, co je založeno na separaci a falešnosti. Pro každého je vše absorbováno na úrovni, kterou dovoluje jejich duše – to, co je právě potřeba. Expanze duše je vždy přirozená.

Podstupujeme hlubokou transformaci. Nechávám se vtahovat do vlastního zrození. Zažívám nádherné stavy prázdnoty, kde se soustředím na fyzické tělo. Vím, že nejsem jako většina lidí, nežiji to, co většina lidí na této planetě. Kotvit hluboké proudy Vesmírných energií, zažívat sladké osvobození s aktivací Hvězdného Já, mě přesouvá ke zcela novému způsobu Bytí. Děje se toho tolik, tolik nádherných bytostí zažívá Nanebevstoupení, které je tak reálné jako moje lidská zkušenost. Srdce se rozšiřuje a září, vytváří nový jiný život. Jako lidské bytosti, všichni hledáme Lásku a pochopení, každý chce být skutečně milován. Ten, kdo cítí hluboce, není nikdy špatný člověk, protože Láska neodděluje.

Pomáhat zvyšovat kvocient Světla na této planetě je v souladu s harmonickým velkým Božským Plánem prostřednictvím integrace polarity. Nezáleží na tom, co v současné době vnímáte jako výzvy, protože jsou součástí poznávání zkušeností. Náš život se prezentuje bez očekávání a podmínek. Dokud není dosaženo vnitřní rovnováhy – vnitřního alchymistického svazku, přitahujeme zážitky oddělenosti.

Božské spojení našich vnitřních polarit není něco, co můžeme udělat, ale je to něco, co může být prožíváno uvnitř nás pouze ve stavu vnitřní Jednoty a promítá se do všeho, co děláme. Všechny stíny a falešnosti musí být integrovány. Nanebevstoupení není něco, co lze získat. Je to stav bytí ve fyzickém těle a buď ho žijeme a existuje nebo ho nežijeme a neexistuje.

Nikomu z vnějšího světa není dovoleno narušovat naši rovnováhu. Nic, co nepatří k našemu autentickému jádru. Jsme kanály pro čistou tvůrčí životní sílu. Nacházíme se v čase, kdy musíme uplatnit moudrost vědění, jak nastavit svůj posvátný prostor, protože zde existuje tolik energetického zkreslení a filtrace informací. Je stále důležitější umět se odvolávat na vnitřní Světlo uvnitř nás.

Žádná zkušenost nemůže být nikdy donucena, protože proces intelektualizace procesu Vzestupu neexistuje. Ve starověku používaly mystické školy jak teorii, tak používání praktických uplatnění a poznatků prostřednictvím mnoha zasvěcení. Tímto zasvěcením se znalosti stávaly moudrostí, a tak se měnilo krystalické tělo. Všichni Mistři vždy probudili svou esenci a podstatu ve fyzickém těle.

Mnoho Bytostí stále nerozumí významu získávání zkušeností, takže se srovnávají nebo porovnávají s druhými. Máme uvnitř sebe navigační systém, který nás přesune skrze vlastní zážitek. Nikdo jiný nemá stejný zážitek. Jakmile si dovolíme vnímat kontrast mezi Světlem a Stínem, přineseme do života více Lásky. Pokaždé, když jednáme ze stavu Lásky, zvyšujeme Světelný kvocient a dosahujeme Osvícení. Člověk dívající se na Osvícení lineárníma očima, není schopen pochopit, co je Osvícení a mluví jen plytká slova. Jakmile člověk začne ovládat svoji osobní realitu, je vždy požádán, aby přispěl celku s tímto novým poznáním a pocitem sebeovládání. Pak se toto dosažení stává součástí celku, a tedy mnohem větším obrazem. Jedná se o velmi náročné časy, kdy slova Láska a Světlo nejsou samozřejmostí, ale stáváme se podstatou těchto slov.

Věci přichází vždy v pravém Božském načasování a může se stát, že na některé musíme čekat i několik měsíců, dokud vše zcela nedozraje. Společně ve spolupráci s mými Milovanými Průvodci mám rozpracovaných mnoho témat, které čekají na ucelenost, aby byly správně interpretovány.

Dokud neintegruji ve svém světě každý krok Vzestupu, nesdílím nic, dokud to není ucelená informace vlastního zážitku, aby byly dokonale pochopeny a zapadaly do rámce směřující k nejvyšším Evolučním výrazům a pro nejvyšší dobro všech. Musí to být moje osobní jistota sdílet cokoliv pro nejvyšší dobro všech. 100 % integrovaná věc, jinak jsou to falešné informace. Nejdřív pracujeme na svém osobním životě, abychom mohli dělat poradenství, léčitelství pomocí technologií Světelného těla. Je to obrovské pozorování cesty po vlastní časové ose s potvrzením – ano, jsem připravena podávat informace. Žehnám všemu, co přichází do mého života, protože všechno jsou to neuvěřitelné zkušenosti.

Je to docela náročná doba, protože ti, kteří jdou cestou odhalování, jsou velmi exponováni. Cesta vyžaduje odvahu a sebe popohánění a je vždy založena na vlastním zážitku a zkušenostech, které s bezpodmínečnou Láskou sdílíme.

Ve skutečnosti přinášíme sami sebe což je úroveň Krista, jehož podstatou je otevřené srdce. A protože se nacházíme v čase integrování polarity, nemůžeme mluvit jen o Světle.

Na mnoho z nás, je nyní kladen tlak temné strany a osobně to svým způsobem zažívám mnoho let a nikdy jsem to neřešila, nesdílela jsem tyto věci, ale z vyšší perspektivy vidím, že je potřeba sdílet tyto útoky veřejně, protože to pravděpodobně někteří z vás zažívají fyzicky nebo i na dálku, protože všichni jsme součástí on-line světa. Je mojí povinností o tom mluvit, protože chci chránit sebe a skupinu lidí, kteří sledují moje stránky a je to součástí Vzestupu.

Stali jsme se silnými jedinci. Ti, kteří udělali spoustu vnitřní práce, se stali velmi silní. Jsme pevně zapuštěni v rozšiřující se realitě, takže jsme součástí této reality, kde sdílíme své osobní zkušenosti. Nemůžeme pomoci s něčím nikomu, pokud se nám to samotným nestalo. Za druhé, nemůžeme infiltrovat náš osobní prostor. Chráníme sebe a to, co děláme. Není náhoda, že jsme prošli tuny zkušeností, protože někdo to udělat musel. To znamená, že projektujeme naši vlastní realitu do mnoha vrstev Vědomí, jsou to vždy jen naše osobní zážitky a zkušenosti. Snažíme se vnášet neustále čerstvou energii, aby bylo osvobozeno mnoho nejasností. Naše poznání obsahuje Světlo a mnoho Stínů.

Nezabývám se pomáháním někomu, kdo se trápí drogovou závislostí nebo je posedlý. Nejsem exorcista. Snahou je udržovat nejvyšší možnou cestu. Nemohu se pohybovat na tak nízkých vibracích. Nemohu pomáhat, pokud necítím bezpečí pro mé vibrace, a to je jeden z mnoha důvodů, proč nedělám žádná setkávání, přednášky, necestuji a nedělám spoustu konzultací a proto také všichni dobrovolníci žijí sami. Jsme zodpovědní za naši energii a ztělesnění. Mnozí si myslí, že nic neděláme. Pracujeme 24/7! Žijeme v čistotě Božské Lásky, a proto jsou všechny velké integrační cykly na nás. Pomáháme dosahovat vysokého Světelného kvocientu druhým tak, aby se cítili v bezpečí a postupovali bez strachů. Ale to neznamená na osobní úrovni nebo přes skype.

Naší přirozenou podstatou je Světlo, a chceme-li dělat tuto práci, pak je to vysoká svítivost, která zvyšuje svoji úroveň, což přirozeně přitahuje mnoho napětí temných záměrů a čelit všemu. S touto silnou aktuální vlnou Světla přichází vysoká integrace tmy do Světla, protože spousta z nás pomáhá osvobozovat lidstvo. Jsme zde jako klíčoví hráči, abychom dokončili jednu velkou etapu Stvoření. Doposud docházelo k oddělování, zatímco my jsme na počátku návratu slučování, sjednocování zpět do JEDNOTY. Jsme v polovině obrovského návratu zpět do Zdroje. Země je experiment, kde je možné integrovat tolik Světla a tolik temna, jak možné to jen je a věcí, které nebyly dokončeny nikdy nikde v jiném Hvězdném prostoru.

Vysoké Světlo přináší vyšší úroveň. A každá nová úroveň přináší poznávání sebe sama a vyžaduje nové sebeovládání, protože jakmile dosáhneme vyšší úrovně, musí jí být použito pro nejvyšší dobro všech, jinak není dosaženo vůbec ničeho.

Ti, kteří jdou jako první vždy pracují samostatně se svými osobními věcmi, aby mohli pracovat s druhými lidmi, s kolektivem a planetární energií. Je to velké množství sebepozorování ve vlastní časové ose, a především nacházení cest, odpovědí, řešení.

Otevírá se velká vlna informací. Spousta témat, která pomohou přeprogramovat systém přesvědčení tak, aby byl v souladu s vyššími úrovněmi Světelné inteligence. To se týká jak pravdy o planetě, tak zvelebování našeho osobního života – životní síly. Spousta lidí se zaměřuje jen na posun planety, nedělají ve svých životech žádné změny, takže jim chybí horizontální růst – Ženská Posvátná síla. Ženský princip není o pohlaví, je to esence uvnitř mužů i žen. Vertikální růst směrem nahoru je Mužský princip.

Aktuálním hlavním tématem je schopnost rozlišení, a to je věc, na které mnozí vůbec nepracují, nejsou připraveni podílet se na vlastní zkušenosti Vzestupu. Je to strach a hluboká nevědomost a Stíny a temnota musí být integrovány. Každý problém musí být vyřešen a odstraněn, aby byla schopnost postupovat výš. Lidé jsou zvyklí žít ve strachu, ale strach je část, která musí být vyřešena. Podílíme se na vyřešení cyklů Stvoření, které musí být vyřešeny a cykly dokončeny, takže se musíme setkat s osobním Stínem, kolektivním Stínem, planetárním Stínem směrem k Universálním úrovním.

Jako Světelné bytosti neneseme zodpovědnost za spásu druhých ani léčení druhých zdarma, nejsme zodpovědní za to, že lidé nemají peníze, chtějí-li využít naše osobní služby. Vše podstatné je uveřejňováno zdarma. Naším úkolem není zapojovat se do mnoha věcí, do kterých se zapojovat ani nechceme, často je naše celistvost tak vysoko, že lidé ani nerozumí o čem mluvíme. Vlastní cesta je cesta poznávání a dosahování vědění. Každý musí projít vlastní zkušeností a úplnou integrací polarity.

Každá velká Vlna, která zaplavuje celou Zemi, s sebou přináší velmi ozařující Světlo, což s sebou přináší spoustu útoků lidí, zneužívání, psychických útoků, a to stále pokračuje, protože Božský Ženský hlas byl tisíce let potlačován. Boří se spodní úrovně v nižších vibračních úrovních, kde se doslova propadá energetická zem pod nohama těch, kteří hrají temnou hru. Záleží na každém, jak reaguje na temnotu, zmatek a lži. Temnotu nelze integrovat ve stavu nevědomosti. Otevírají se spodní astrální úrovně a přichází k nám hodně neharmonické informace, nová úroveň, protože spoustu lidí zažívá obrovský tlak na svůj posun a také je nyní vytvářen tlak na temnou stranu. Zažívám obtěžování, mám na mysli on-line úroveň, protože můj osobní život je velmi harmonický, šikanu přes email, zasílání malware od lidí, kteří jsou plní strachů, nejsou psychicky v pořádku.

Spoustu věcí vyjde letos na povrch, skryté bude odhaleno, všechny falešné skupiny a komunity temných. Spoustu těchto lidí není v pořádku. Jsou vulgární, trpí psychickými poruchami. Jsou plní strachu, protože temnota pracuje se strachy. Hackeři vytváří falešné facebookové profily. Roztříštění lidé vytváří falešné emaily, falešné účty, falešné profily, sledují na mých stránkách každý můj pohyb, snaží se zjistit, kde bydlím. Musela jsem se trochu zasmát. Upřímně je mi zcela jedno, jestli mě lidé sledují nebo ne. Není to moje věc. Neděláme nic, abychom sledovali zpětnou vazbu. Všechno, co směřuje do Jednoty má nejvyšší ochranu – Božský ochranný štít!

V podstatě každý, kdo vytváří něco velkého, vždy zažil určitý stupeň zneužití, obtěžování a Světlo, které je čisté, vždy přiláká pozornost a pro mě osobně je všechno zkušenost. Je doba, která vyžaduje intenzivní pravdivost, mít odvahu říkat pravdu a vy, kteří mě znáte osobně, víte, že jsem velmi energická. Cítím Lásku ke každému, ale ctím svůj osobní prostor a hranice. Naše Světlo je už tak jasné, takže vytváří pozornost. Je umění dovolit si být zranitelní. Síla, která skrze nás prochází je mnohem silnější než ego.

 

Rok 2018 je rok velké integrace polarity, naučit se rozlišovat co vytváří umělá inteligence a temná strana. Integrujeme přirozenou organickou cestu v souladu s fyzickým a psychickým zdravím a přírodou. Někteří sdílí na svých stránkách informace o přípravě na přistání. A potom bude následovat co, bez integrace osobního Vzestupu? Jestli chcete být někde ve Vesmíru, tak hodně štěstí! Mám velký soucit s každým takovým člověkem. Nevědomost je krásná blaženost.

V současné době existuje zvyšování něčeho, co nazýváme psychické nemoci. Jsou to velké výzvy pro lidskou psychiku včetně různých závislostí. Duševní nemoc nebo porucha je zpráva o tom, že se duše touží sjednotit, a protože existuje spousta vrstev fragmentací, projevuje se to jako psychická nemoc. Duše se touží naladit na Zdroj, ale západní společnost o něčem takovém neví, nebo to popírá, což způsobuje další a další oddělenost a spoustu mentálních nemocí, protože to není řešeno. Lidé v depresi si často pořizují domácí zvíře, aby mohli dávat Lásku. Deprese není sociální nemoc, je to způsob života. Jako lidé jsme odděleni od sebe navzájem, bojíme se ukazovat svoji přirozenou krásu.

Duše je ve skutečnosti čistá. Není temná duše nebo Světelná duše. Každá duše je Láska. Duše může být pouze fragmentovaná. Jsou to zkušenosti mnoha inkarnací, co způsobilo karmu a v současnosti nedostatek informací, co způsobuje tolik pomýlení. Existuje rozdíl na úrovni esence duše. Duše s podstatou čistého Světla reprezentuje člověka anděla, duše fragmentovaná vytváří zkreslení, drama, pomluvy a lži.
Dochází ke spoustě testů, jakmile začnete jíst živou stravu nebo se rozhodnete cvičit, zvýší se váš imunitní systém a v tom se ve vašem prostoru objeví nějaký temný aspekt, někdo, kdo pracuje s temnotou, protože vám pomůže integrovat věci na další, tedy vyšší úroveň. Integrovat nový systém. Jste novější a novější člověk, více krystalický. Temnota slouží Světlu. Když se rozhodnete například neužívat antibiotika, ale důvěřovat svému tělu, pak podporujete přirozený tělesný proces. To samé se děje s integrací temnoty. Jak se stáváme silnější osobností, celý lidský kolektiv se stává silnější.

Je to skvělý čas pro očistu těla a wellness. Není lepší způsob, jak se přizpůsobit planetárním změnám než pozorovat přírodu. Pak se naše esence nachází v rozkvětu a rozvíjení.

Srdečně děkuji za Lásku vám nádherným Světelným bytostem. Děkuji za vaše zářivé srdce a každodenní tvrdou práci na společném posunu. Jsem poctěna, že navštěvujete mé stránky. Božské požehnání, harmonii a vesmírnou hojnost v čisté esenci Bytí. Buďte v Lásce! Miluji vás!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

© Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com 22/3/18
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář