Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravda v nás

Příspěvky

Obnovení mužské a ženské energie v těle

9. 5. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Země prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, jsem vaše matka, Země, která vás nese. Neustále vámi proudím a chci vás živit a inspirovat svou energií. Patříme k sobě. Tento tanec tančíme společně.

 

Bohové se vrací na Zemi

7. 5. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Já jsem Kryon z Magnetické služby a zdravím vás moji milí. Posečkával jsem se slovy, která k vám nyní směřuji, až nastane energeticky klidnější období. Každý den něco na Zemi končí a něco začíná. Každý den se mění pole, které obklopuje Lady Gaia a tím přestává fungovat to staré. Každý den, každý okamžik se ukládají změny vašeho myšlení do pole kolem Země, ze kterého tuto zkušenost mohou čerpat všechny bytosti a to nejen z řad lidí. I vy z těchto zkušeností čerpáte a díky tomu nemusíte procházet bolestí, abyste změnu v sobě uskutečnili. Je to tím, že se vaše srdeční čakra propojila s tímto polem a jste opět napojeni na moudrost všeho, co tu kdysi byla a která tu opět je.

 

Modré Lúče

17. 4. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Počas posledných 100 rokov sa Indigo, Dúhy, Kryštály a vy, Modré Lúče, inkarnujete, aby ste vytvorili vibračný posun do vyšších dimenzií. Vy Bytosti Modrého Lúča ste prehliadané a zabudnuté, a ste potrební pri čistení a pripravovaní scény pre vzostup ľudstva. Vďaka vám, Bytostiam Modrého Lúča, Zem bude môcť zaujať svoje právoplatné miesto v galaktických a vesmírnych radách jednoty a mieru.

 

Miluj svůj život

11. 4. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Náš život je tajemstvím. Překvapuje nás každý den nanovo. Nemáme žádný druhý okamžik, jako byl tento. Neprožijeme žádný druhý den jak byl dnešní. Život je premiéra, každou minutu, každý den. Nikdy nebudeme život prožívat tak, jako v tomto okamžiku.

 

Jste učitelem společnosti

7. 4. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Jsem tu s takovou radostí. Pociťte moji radost. Jsem rád, že vás tu všechny vidím spojené jako bratry a sestry. O tom Nová Země je. Když se lidé setkávají s otevřeným srdcem, když se společně spojí v kruhu jako je tento, něco nového vyvstává, něco mnohem víc, než jen souhrn jednotlivců. A tak vnímejte energii, kterou jste společně vytvořili v těchto posledních dnech. Je to vaše energie.

 

Jak milovat v každém okamžiku

20. 3. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Můžete být tak vděční za vzduch, že už samo dýchání vás nutí milovat. Jak můžete projevit svou vděčnost za vzduch? Tím, že se radujete z každého dechu. Když se soustředíte na svůj dech, můžete vychutnávat nejméně sedmnáctkrát či osmnáctkrát za minutu. Samo dýchání stačí k tomu, abyste byli vždy šťastní a zamilovaní. Tohle je jen jedna z cest, kterou se může ubírat láska. Každá činnost v našem životě se může stát obřadem lásky.

 

Já Jsem nebo Jsem?

12. 2. 2013

| Komentářů: 1

| Rubrika: Pravda v nás

Jennifer Hoffman

Dvě malá slůvka -  ,,Já Jsem” – obsahují klíč k poznání tajemství radosti, lásky, hojnosti, úspěchu a naplnění, které jsou důvodem, proč jsme zde.  Víme, že  tato slova jsou mocná a během každého dne je nesčetněkrát použijeme, abychom tvořili realitu, v níž žijeme. Naše celoživotní hledání je hledáním pravdy, chceme poznat a vědět, že ono mocné Já Jsem našeho duchovního aspektu  je schopno se převést do materiálního světa, a ono to dělá, ať již tak činíme vědomě nebo nevědomě. Avšak nejsilnější je tato vazba, pokud ji používáme jako odpověď, a ne jako otázku….

 

Čaroděj – dát souhlas hojnosti

11. 2. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Marie prostřednictvím Pamely Kribbe
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé,

Všechny vás zdravím v tento zářivý a jasný den v srdci zimy. Já jsem Marie, oslovuji vás z křišťálově jasné říše, jež je vašim skutečným domovem. Vnímejte světlo kolem sebe, světlo, které se z mé říše dotýká Země, ale také proudí přímo z vašich srdcí.

 

Jsem stvořitel, nejsem oběť

1. 2. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Mám možnost volby. Vždy mám možnost volby. Vždy, když stojím tváří v tvář jakékoliv situaci, která mění daný stav věcí, mám možnost si vybrat. Vybrat si, zda se rozhodnu označit takovou situaci jako problém anebo jako příležitost ke zlepšení.
 

Léčivá síla čaker: Duše

25. 1. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Abychom chápali vztah mezi tělem, myslí a duchem, myslím, že je nezbytné se pokusit podat ezoterické vysvětlení původu duchovní stránky člověka.
Ve světě vědy se za věrohodné vysvětlení vzniku vesmíru považuje teorie velkého třesku. Podobně hovoříme v ezoterických pojmech o božské životní energii, která je v tomto vesmíru zdrojem všeho viditelného i neviditelného. Vše, co existuje, je projevem jednoho Života.