Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravda v nás

Příspěvky

Milovat sám sebe z celého srdce

17. 4. 2012

| Komentářů: 1

| Rubrika: Pravda v nás

Marie Magdalena, listopad 2011

Jsem Marie Magdalena a je mi potěšením, že tě právě teď mohu navštívit. Smím být na chvíli tvým hostem? Mým posláním je otvírat srdce všech lidí v této hektické, transformační a přece tak významné době. Co by se stalo, kdyby v této době změn všichni lidé otevřeli svá srdce? Nebylo by to jako zázračná zbraň, kterou by bylo možné nasadit všude na Zemi?

 

Expanze vědomí, nikoliv útěk ze Země

10. 4. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Už v současnosti je realita kolem nás víc jak třídimenzionální, ale naše 3D vědomí vnímá jen její část, vše, co se stane v blízké budoucnosti, je to, že začneme vnímat i další dimenze naší reality - 4D a 5D. To není vůbec málo, protože to totálně změní náš pohled na svět i na život a povede to k vytvoření Nové Země. Ale stále jsme lidé inkarnovaní do fyzických těl a spjati se Zemí a naším úkolem je život na Zemi, takže fyzicky zde zůstáváme až do smrti.

 

Naučme se opatrovat veškeré stvoření jako své vlastní

7. 4. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Jakmile navážeme trvalé spojení se Světlem a láskou ve svém nitru, božská podstata se z nás začne šířit na všechny, s nimiž se potkáme. (Pozn.: Navážeme kontakt se svou božskou podstatou, se svým vyšším Já a s nejvyšší Boží vůlí.) Začneme milovat všechny kolem sebe a lidé budou z naší přítomnosti čerpat úžasný mír a útěchu. Začíná se v nás rozvíjet láska k veškerému tvorstvu. Staneme se vlídnými a milujícími vůči všemu, včetně zvířat a nižších druhů života.

 

Jeshua – Prostota života

25. 2. 2012

| Komentářů: 1

| Rubrika: Pravda v nás

Drazí přátelé,

Já jsem Jeshua. S obrovskou radostí v srdci jsem zde, abych se s vámi spojil. Hluboce vás miluji a jsem s vámi spojen jako bratr. Byl jsem člověkem jako jste vy, znám všechny zápasy, kterými jako lidská bytost procházíte. Znám je zevnitř, nebyl jsem svatý. Byl jsem člověkem a měl jsem spojení se světlem, ale stejně tak jsem ve svém životě zažíval bolest a pochyby, a proto se s vámi mohu tak hluboce spojit. Jsme jedním.

 

Jak posílit sebe sama?

31. 10. 2011

| Komentářů: 2

| Rubrika: Pravda v nás

Milovat sebe znamená přijmout se takoví jací jsme právě teď. Jste velmi cenný člověk, bez ohledu na vaši minulost, bez ohledu na vaše myšlenky, které máte, bez ohledu na to kdo ve vás věří a kdo ne. Jste život sám – rostoucí, rozpínající se, dosahující vzhůru. Všichni lidé jsou hodnotní, nádherní a jedineční.

 

Posvátný prostor v Srdci

19. 6. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

 V našem Srdci je prostor. Nejedná se o fyzický prostor, ale o prostor samotného vědomí, přímou přítomnost Božství. V tomto vnitřním prostoru zřídka přebýváme. Stává se tak jedině v hlubokém spánku, kdy se do něho nevědomky vracíme, abychom si odpočinuli a osvěžili síly.

 

Nejste osamoceni-Poselství Boha skrze Yael a Douga Powellových

11. 6. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

 Milovaní, jemně se dotýkám vašeho srdce a zahřívám je svojí přítomností a Láskou, která je může otevřít zázraku našeho spojení a tak vás podporovat a pozvnášet; Láskou, jejímž cílem je naplnit vás jistotou, že Jsem zde.

 

Serapis Bey – Vytvořte si vlastní průvodcovské světlo

7. 6. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

 S velkým potěšením jsem byl požádán, abych ještě jednou předstoupil a předal vám svou moudrost a energii s úmyslem pomoci vašemu duchovnímu rozvoji. Já jsem Mistr Serapis Bey. V tomto povídání chci promluvit o metodě a účelu vytvoření si vašeho vlastního průvodcovského světla.

 

Láska jako klíč k Pravdě

1. 6. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

 Dnešní svět je divný. Hodnoty prosazované vládami mnoha zemí jsou značně pomíjivé a vše se přepočítává na peníze. Tento ekonomicko-konzumní model přijímá stále větší počet lidí. Systém říká: „Budete šťastní“, dnešní člověk jim ale jenom výjimečně je. V čem je chyba? Odpověď na tuto otázku hledejme v sobě samých.

 

Mistr Kuthumi – Postoj

27. 5. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

  Jsem Mistr Kuthumi a předstupuji na Paprscích Světla a Moudrosti, abych každého z vás podržel v esenci lásky a pravdy a v jedinečnosti pravé krásy. Zdravím vás. V našich srdcích je velká radost, že vás můžeme obejmout každého zvlášť i všechny dohromady přitom, když vám přinášíme doprovod a učení Univerzální moudrosti pro tento den.