Jdi na obsah Jdi na menu
 


Channelingy Archandělů

Příspěvky

Samael: Strachy v současné Ezoterice

23. 8. 2019

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Zdravím všechny!

Dlouho jsem nepsala, ale dneska jsem se rozhodla, že občas je taky třeba promluvit o některých méně krásných tématech, se kterými se setkáváme.

Témata jako 5G, chemtrails nebo obecně konspirační teorie vzbuzují v lidech obvykle velmi silné negativní reakce strachu a nevole. Ovšem málo kdo chápe, že právě to je příčinou jeho neustálé existence v nižších vibracích i přes to, že se ten člověk snaží a duchovně na sobě pracuje.

 

AA Michael – Mužsko-ženské přeměny, zodpovědnost za společný cíl

14. 12. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Milovaní, čekají vás v oblasti vztahů dost náročné časy.
Především pro muže teď přichází doba zmatků
a jakési vnitřní nejistoty
,
protože aniž to většina tuší,
velice radikálně se mění jejich
vnitřní i vnější prostředí.
Jsou to změny zprvu nepozorované,
ale budou je vnímat skrze své ženy a partnerky.

 

AA Michael - SJEDNOCENÉ DUCHOVNÍ VĚDOMÍ

27. 2. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, únor 2017

Milovaní mistři, větry změny v našich vnitřních a vnějších světech silně vanou a vy často cítíte, že vám větry osudu přinášejí problémy.Jste bombardováni tolika novými informacemi, že vaše těla i váš mozek jsou přetížené. Všechno ve vašem světě se mění tak rychle, že už se nedá spoléhat na to, co bylo považováno za normu, je takové množství nových informací, že je těžké vědět, čemu věřit. Jak se lidstvo snaží duchovně dospět a dojít k mistrovství svého osudu a jak jsou vám představovány vyšší rozšířené pravdy, abyste se učili, staré koncepty se povyšují na nové verze a východní a západní filozofie se míchají.

 

AA Michael: OHNIVÉ SÍLY TVOŘENÍ ZAMETAJÍ ZEMI

29. 12. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, prosinec 2016

Milovaní mistři, pamatujte si tento termín: MEMBRÁNY SVĚTLA, neboť je důležité, abyste tento koncept měli ve své hlavě jasně definovaný. Když jste začali svoji cestu iluzorními realitami Třetí/Čtvrté dimenze, byly ve vaší paměti umístěny membrány Světla. Membrány Světla byly umístěny také ke vstupní bráně vaší Svaté Mysli a vašeho Svatého Srdce. Existovala a existuje také membrána Světla obklopující vaše Třetí Oko/váš vnitřní zrak. Když vaše Vyšší Já určí, že je čas, aby se vaše Třetí Oko otevřelo, bude to, jako když nad vaše obočí přijde vlna svaté energie. Tyto zvláštní frekvence otevřou Semínka Krystalů Světla v Šišince, což zahájí schopnost mimosmyslového vnímání/jasnozřivosti.

 

AA Michael – STÁT SE POSLEM (MISIONÁŘEM) SVĚTLA

17. 10. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Archaděl Michael prostřednictvím Ronny, říjen 2016

Milovaní mistři, tak jistě, jako dýcháte, tak pomáháte vytvořit Ráj nebo peklo na Zemi – nebo také mnoho z vás asi cítí, že kolísá někde mezi těmito dvěma stavy. Nezáleží na tom, čemu věříte nebo jak vykládáte svá dávná učení, Ráj je stav mysli/vědomí, a ne někde „tam venku“ ve vyšších dimenzích. Není to konečný cíl nebo místo, kam byste dostali oprávnění vstoupit, když přeměníte nebo opustíte svou fyzickou loďku. Je to stav vědomí, který tvoříte, a existuje nezávisle na tom, kde jste byli, kde jste teď nebo kam směřujete v budoucnu.Přišli jste z nebeského místa, z místa ráje a přinesli jste si s sebou Lásku/Světlo, společně se schopností tvořit nebeské prostředí, prostředí ráje, nezávisle na tom, jakou dimenzi, svět nebo realitu jste si vybrali prožívat.

 

AA MICHAEL – „AVATAŘI * VZESTOUPENÍ MISTŘI * VELKÉ BYTOSTI SVĚTLA“

22. 9. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

AA Michael prostřednictvím Ronny, září 2016

Milovaní mistři,i když to z vašeho úhlu pohledu možná není vidět, v celém vašem Podvesmíru se dějí zázraky. Nyní jsou si mnozí z vás vědomi toho, že vaše galaxie, a zvláště pak vaše malá planeta, jsou ohniskem těchto zásadních událostí. Než byla vaše planeta stvořena, bylo určeno, že bude Bodem Nula neboli střediskem zaměření nového tvořivého úsilí – a proto na Zemi bude Zlomky své Esence posílat Andělská Říše, Spolutvořící Bohové, Velké Světelné Bytosti a Hvězdná Semínka z celého Vševesmíru, a tím tam budou přinášet své Světlo, svou moudrost a svou touhu pomáhat naplnění Velkého Plánu Stvořitele.

 

AA Michael: Přístup a přistupování k možnostem vašeho vyššího potenciálu

16. 12. 2015

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

AA Michael prostřednictvím Ronny, prosinec 2015
 
Milovaní mistři,
cíl Vzestupu lidstva v tomto období pozemské zkušenosti je vstřebat a začlenit všechny zbývající Zlomky Duše individuálního Já Duše ve Třetí a Čtvrté Dimenzi. To zahájí sjednocení s vaší Duchovní Triádou, Svatou Stránkou vašeho Andělského Já, které očekává váš návrat do první pod-pláně Páté Dimenze. To je hlavní cíl lidstva pro toto kolo evoluce.
 

AA Rafael – Sladkost Duše

10. 6. 2015

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

poselství Archanděla Rafaela přijala Natalie Glasson, 13. února 2015

Já, Archanděl Rafael, vás zahrnuji esencí své lásky. Přináším vám svou čistou andělskou lásku, aby ve vás podporovala přirozené a nezbytné aktivace. S pomocí své lásky vás zvu k rozjímání nad klíčem k vašeho duchovního vývoje a přirozeného bytí.

 

AA Michael: STÁHNĚTE SI SVŮJ NOVÝ ANDĚLSKÝ PLÁN

20. 11. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Zpráva od Archanděla Michaela přijatá prostřednictvím Ronny Herman, Listopad 2014

Milovaní mistři, nikdy nezapomeňte, že váš nejbližší a nejdražší přítel máte být vy sami – vaše vlastní vědomí Duše. Ve svém Svatém Srdečním centru najdete moudrost, soucit, pochopení, trpělivost a ,nejdůležitější ze všeho, nekonečnou Svatou Lásku. Od počátku tvořivé zkušenosti v hustotě byly všechny lidské životní formy podrobeny souvislé, pokračující sérii odhalení. Zvědavá, zkoumavá mysl byla vestavěnou základní stránkou lidské povahy. Země se zase jednou připravuje na nový, vyvinutější druh lidstva. Vy všichni jako Hvězdná Semínka a služebníci světu máte zakódovány Atomy Paměťových Semínek, které vám dávají žhavou touhu účastnit se na projevení tohoto neuvěřitelného snu budoucnosti. Vaším osobním cílem je stát se svým sebevědomým  Já, které řídí samo sebe, stát se stvořením inspirovaným Duší vprostřed zmatku a hluku proudu dnešní reality třetí a čtvrté dimenze.
 

AA Michael: Zvyšování vaši moci zhmotňovat

18. 8. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, Srpen 2014

Milovaní mistři, jak se posunujete po zpáteční cestě do říší vyšších dimenzí existence známých jako Řeka Světla Života, nebo někdy Duhový most Vesmírného vědomí, jsou vibrační vzorce ve vás i okolo vás ve stavu neustálé změny. To vyústilo ve vzrůstající expanzi vědomí, kde jsou filtry, skrz které se díváte na svět reality kolem sebe, stejně jako struktury víry, které jste kolem sebe vybudovali, nahrazovány vyššími pravdami, které vám dají více moci. Svět, který jste vytvořili a ti, se kterými jste v kontaktu, k vám budou vždy odrážet zpátky víry a očekávání, která jste přijali za svou pravdu.