Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravda v nás

Příspěvky

Hluboké světlo uvnitř nás

22. 1. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Důležité a hluboce nejdůležitější na cestě své je poznat hluboké světlo uvnitř nás, neboť pro svůj život musíte být světlem. Máme tady spousty duchovních poznatků, mnoho náboženství, mnoho dochovaných spisů, ale důležité je zažít a žít plné sebepoznání, které není ovlivněno jakýmkoliv náboženstvím a nebo také mechanickými druhy meditací.

 

Nesnaž se měnit svět, dokud nezměníš sám sebe - N. D. Walsch

13. 11. 2012

| Komentářů: 2

| Rubrika: Pravda v nás

Svět změníš teprve tehdy, až změníš sám sebe. Proces vnitřní změny ovlivňuje svět kolem tebe.

To, čím jsi a jak tím jsi, ovlivňuje svět mnohem víc, než si myslíš. Ale uvědom si, že nemůžeš dosáhnout vnitřního klidu, dokud tě rozčiluje, že nejsi schopen dosáhnout vnějšího klidu.

 

Kdo jsi?

8. 11. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Kdo jsi? Víš to?
Nemyslím teď, kým bys měl nebo chtěl být. Nepotřebuji slyšet odpověď, že jsi člověk, který se snaží být… Zajímá mě, kým se cítíš být. Proč jsi tady? Bez jakýchkoliv přívlastků. 
Bez tohoto uvědomění, bez tohoto sebe-vědomí může být tvůj život jen stěží naplněný a šťastný. Myslím skutečně, upřímně, čistě, vyrovnaně a pokorně šťastný. 
 

Uzemnění prostřednictvím radosti a tvořivosti

29. 10. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Země skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé,

Já jsem hlas Země. Zdravím vás všechny v radosti. Vaše přítomnost a otevřenost směrem ke mně hřeje mé srdce. Toužím se s vámi spojit. Máme se rozvíjet společně a pospolu jít cestou k jinému, novému světu.

 

Je to tvá volba

8. 10. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Co chci?

Chci zrychlit můj osobní vývoj!
Chci, aby mi můj duch pomohl v budování větší kapacity!
Chci, aby se mé tělo samo regenerovalo!
Chci vyzařovat zdraví, jsem ochotna se vzdát obtíží, abych byla živoucím důkazem, čím může lidstvo být!

 

Komunikace s Vaší duší

30. 9. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem s vámi. Moje energie se spojuje s vaší. Pociťte ji kolem a skrze vás. Nejsem pro vás žádným cizincem. Navzájem se známe, pociťte tuto důvěrnost. Kristovská energie vám není cizí. Ve vašem srdci je plamen, inspirace, touha a také vědění, že tohle je život a doba, ve které chcete ztělesnit své Kristovské světlo zde na Zemi.

 

Vědění srdce od Mistra Ježíše

7. 9. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Přijala Natalie Glasson 26. 08. 2012

V této fázi nanebevstoupení je v myslích mnoha lidí velký údiv, pocit, že existují nekonečné možnosti, spojený s procesy změny a rozvoje. Toto je nejkrásnější existence, která plodí zkušenosti, jež jsou bez omezení.

 

Natália Krížová:Svet je odrazom vecí odohrávajúcich sa vo vyšších sférach, či v hlbšej realite

6. 9. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Veci odohrávajúce sa na zemi, sú len slabším odvarom vyššej konečnej reality. Z kvantovej teórie ako aj zo starovekých textov, píše Gregg Braden, sa dá vyvodiť, že v skrytých nami nevidených sférach, si vytvárame plán vzťahov, životných dráh, úspechov, neúspechov viditeľného sveta.

 

Volba duše a našeho Já

20. 8. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Jennifer Hoffman

Každý život představuje léčebný cyklus, příležitost k opětovnému vyvážení energií, které díky aspektu strachu vytvořily otisky neladící s vaším nejvyšším energetickým potenciálem bezpodmínečné lásky. Návrat na hmotnou rovinu je v každém životě činěn proto, abyste znovu uvedli do souladu své Já a svou duši, aby byly dokonale spojeny a aby byly v dokonalé harmonii s tímto energetickým potenciálem. Každý člověk putuje  po této cestě vyrovnávání, k němuž dochází prostřednictvím léčebných cyklů, je to energetické putování cestou uznání a poznání, pochopení, uvedení do souladu a transformace.

 

Jeshua – Třetí cesta

19. 7. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Drazí přátelé,
Já jsem Jeshua. Jsem s vámi. I přes překážky prostoru a času stojím vedle vás – pociťte mě ve svém srdci. Jsem důvěrně obeznámen s tím, jaké to je být lidskou bytostí – s jejími výškami i hloubkami. Prozkoumal jsem celou oblast lidských pocitů a uvnitř tohoto světa extrémů jsem nakonec našel cestu ven: průchod k jinému způsobu pohledu na věci, přes který se celá zkušenost být člověkem představuje v jiném světle – způsob, který vytváří klid a mír ve vašem srdci.