Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravda v nás

Příspěvky

Všeobjímající tanec mezi duchem a tělem

16. 1. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Z archívu…

Drazí přátelé,

Já Jsem Jeshua. Všechny Vás zdravím. Vy všichni jste bytostmi světla. Přišli jste na Zemi, abyste šířili své světlo. Když tak konáte, setkáváte se s překážkami. Jste konfrontováni s temnotou. O čem ve skutečnosti tato hra mezi světlem a temnotou je? Jaký je účel překážek a temnoty, jenž zakoušíte?

 

Tak už jdi za svým štěstím a projev svoji opravdovost

24. 11. 2016

| Komentářů: 1287

| Rubrika: Pravda v nás

Vidíš se v zrcadle celistvý a vyzařující vibrace lásky naladí kolektivní myšlení tak dlouho zkoušené a unavené - na léčivé tóny povznášející zraněné srdce. Symbolicky přenastaví rozladěný klavír na souzvuk sladěných tonů s harfou Nekonečna. Zrodili jsme se s tímto darem, jen dřímal uvnitř nás neslyšitelný, spící a v zapomnění.

 

Cvičení zaměřené na opětovné získání srdce

9. 11. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Pohodlně se usaďte a rytmický dýchejte – přirozeně, volně. Na okamžik se na zaměřte na svůj dech. Při nadechnutí vdechujte pocit klidu. Při vydechnutí nechte odplynout jakékoli napětí, které pociťujete. S každým dechem se stále víc a víc uvolňujte. Za chvíli bude vaše tělo příjemně uvolněné. Od temene hlavy až dolů ke konečkům prstů na nohou se šíří příjemně teplý pocit míru. Zhluboka vdechněte mírumilovnou radost.

 

Být ve svých tělech

7. 11. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Uvědomujeme si, že je pro nás tělo zde na Zemi významné?

Vybrali jsme si právě lidská těla, abychom mohli zažívat nespočet impulzů a vnímat Zemi v celé její kráse. Ať se nám to líbí nebo ne, naše duše se na Zemi projevuje prostřednictvím těla. Pro duši je velmi těžké projevit se v celé své kráse, v celém svém potenciálu, velikosti a záři, když jí v těle chybí prostor, když jsou v těle bloky a je obtěžkáno tolika bolestmi a zavržením.

 

Staňte se srdcem svého vlastního Zvonu

20. 10. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Naše milované krásné bytosti lidé, žijící zde na planetě Zemi. S velkou láskou jsme tady s vámi. Nikdy neodcházíme. Jsme zde pro vás, my všichni jsme součástí vás a vy jste součástí nás. S láskou vás ochraňujeme a vedeme cestou čistého záměru, světlem a probuzením. S velikou láskou vás objímáme, propojujeme a pomáháme vám, aby vaše kroky vedly správným směrem.

 

Teal Swan Scott: Využívání emocí ke zlepšení vašeho života

10. 10. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

 

Vtělení

4. 10. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Jeshua prostřednictvím Pamely

 

Drazí přátelé, je mi velkým potěšením být s vámi a mísit svou energi s vaší.

Jste zářivé bytosti světla a nemáte ani tušení o síle a kráse, kterou projevujte ve svém každodenním životě. I když se zdá, že jsou vyhlídky někdy temné a někdy se cítíte vyčerpaní z pokusů pohnout se ve svém životě vpřed, jste vždy odvážní. Musíte si být vědomi neskutečné odvahy a síly, kterou den za dnem demonstrujete. Neustále přinášíte víc a víc světla na Zemi jen tím, že tu jste. Tím, jak se ukotvujete ve svém těle, šíříte na Zemi světlo. Vy jste na Zemi živoucím světlem a vaše tělo je součástí tohoto ztělesnění.

 

Jak se naučit všímat si životních nápovědí

30. 9. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Možná mi to nebudete věřit, ale opravdu se nám dennodenně dostává tak zvaných životních nápovědí. Když se naučíme tato znamení rozpoznávat a když budeme důvěřovat vlastní intuici, záhy pochopíme, že vyšší síly nás vždycky podporují a pomáhají nám.

 

Když hmota je to samé, co duchovno

21. 9. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Tak jak to nyní ve fázi svého vývoje vnímám já, duchovní jsme všichni. Máme tuto podstatu. Zde jsme však ve hmotě a tedy projevujeme se přes hmotu. Hmota může mít různé podoby. Může se jednat o vyjádření svých myšlenek psanou či mluvenou formou, o výrobu jídla, sázení stromů, prodávání v obchodě, běhání a jiné nespočetné projevy.

 

Mistr Kuthumi – Záměry pro vzestup, část 1. – Zlatá stezka k božství

26. 8. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Pravda v nás

Poselství Mistra Kuthumi přijala Natalie Glasson – 15/07/16

Vše, co děláte, myslíte si, cítíte, prožíváte, ztělesňujete, dáváte a přijímáte, je součástí vaší Zlaté stezky k božství. Jste požehnaná bytost, tak jako každá duše na Zemi i vnitřních rovinách. Jste požehnaní, protože jste zrození na Zemi, abyste tvořili sami (za sebe) a zakoušeli Zlatou stezku k božství. Vaše duše už pro vás vše připravila; vaším posláním je objevit svou Zlatou stezku a své Zlaté bytí, odplavit iluze, abyste poznali, že už na Zemi kráčíte po požehnané stezce, která pokračuje a rozšiřuje se do vnitřních rovina i za jejich hranice. Toto nemá zaktivovat či posílit vaše ego; toto má sloužit k pokornému rozpoznání esence pravdy, která nadále žije ve vašem bytí. Vaše Zlatá stezka k božství je sladěna s vaší vnitřní esencí pravdy, což znamená, že nikdy nemůžete jít špatným směrem; vždy jdete přímou cestou ke Stvořiteli.