Jdi na obsah Jdi na menu
 


Channelingy Archandělů

Příspěvky

AA Michael: PŘÍSTUP KE KRYSTALŮM UDRŽUJÍCÍM ZÁZNAMY SEMÍNEK ATOMŮ ZEMĚ

11. 6. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

AA Michael prostřednictvím Ronny Hermann, červen 2014

Milovaní mistři, v oku vaší mysli, bez ohledu na to, co vnímáte, vizualizujte si, že hledíte na Zemi z velké Světelné lodě, a my, andělské Síly a nespočet vesmírných Bytostí Světla, které reprezentují Boha Otce/Matku, společně s vámi přinášíme energetické vibrační vzorce nádherného Andělského schématu jako přípravu na osídlení Země lidstvem. Během složitých, ucelených stadií příprav byly hluboko do Země na strategická místa po celé planetě implantovány velké citlivé krystaly. Část každého obrovského krystalu vyrostla ze Zemského povrchu jako ochranná hlídka, která vysílá energii a informace do vesmíru, a také funguje jako přijímač Andělského světla, Moudrosti a Síly od našeho Boha Otce/Matky.

 

Archanděl Rafael a Archanděl Zadkiel: Jste kanálem pro Zemi

1. 5. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Poselství Archanděla Rafaela a Archanděla Zadkiela přijala Natalie Glasson  02-04-14      

Vyvstávání lásky je jedním z největších témat pro ty, kdo jdou cestou duchovního probouzení a procesu vzestupu ne Zemi. Je to proto, že je to největší téma a klíčové zaměření na vnitřních rovinách. Nikdy jsme na vnitřních rovinách a na nebesích v Království andělů nezažili tolik vibrací lásky; různých a rozličných vibrací lásky. Ani jsme nezažili takové bohatství lásky od Stvořitele, abychom je sdíleli s ostatními Jeho aspekty. Skutečně víme, že vzestup postupuje kupředu a manifestuje se ve velké míře, protože nikdy předtím jsme nebyli bombardováni takovým množstvím lásky, pro nás na vnitřních novinách je to něco ohromujícího, inspirativního a vzbuzujícího úctu. My na vnitřních rovinách otevíráme své energie, abychom přijímali Stvořitele, jsme žádáni, abychom působili jako kanál, abychom přenášeli na naší vlastní energii světlo, lásku a vědomí Stvořitele a tím pomohli vtělování početných úrovní Stvořitelovy lásky. Vzestup a jednota se Stvořitelem se opravdu uskutečňuje, neboť my vidíme obrovské posuny, jaké jsme dříve neprožili. 

 

Archanděl Metatron - Kde je láska?

9. 4. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Poselství přijala Natalie Glasson,  26-03-14

Milované majáčky světla a lásky na Zemi,  všem aspektům vaší bytosti adresuji moji promluvu z Pravdy. I nadále jsem přítomen a podporuji Zemi a lidstvo v procesu duchovního vzestupu, dohlížím na kroky posunu a současně jistím hlubší smysl jednoty se Stvořitelem pro všechny. Můžete mě volat, abych vám pomáhal ve všech procesech vzestupu v rámci vaší bytosti i v rámci Země, neboť mám širší obraz o tom, co se děje a mohu vás navíc pro podporu zahrnout Světlem Stvořitele.

Můj cíl byl a je nadále zaměřen na jednotu se Stvořitelem, mám na mysli všechny Jeho aspekty jako je poznávání a sladění se Stvořitelem. Chci dnes hovořit o důležitosti lásky.
 

Archanděl Michael: Aktualizace čakerního systému

7. 2. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Poselství archanděla Michaela přijala Natalie Glasson  16-01-14     

Váš čakerní systém je vaše brána k vyjádření Stvořitelova vesmíru, je to váš zdroj duchovní a energetické výživy a umožňuje, aby nepřetržitý tok Stvořitelova světla podporoval vaší další existenci v jednotě se Stvořitelem. 

 

AA Michael - „LÁSKA JE PŘIROZENÝ STAV BYTÍ“

14. 10. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

AA Michael Prostřednictvím Ronny Herman, říjen 2013

Milovaní mistři, nikdy nezapomeňte: Láska je přirozený stav bytí. Láska je vrozená podmínka podporující život. Jakmile je láska zářící silou ve vašem životě, strach mizí. Strach je tvořen nedostatkem lásky. Strach je stav mysli tvořený vstoupením do nižších frekvencí vibrací pokroucených myšlenkových forem. Když se obrátíte dovnitř a vstoupíte do studny-pramene lásky uvnitř vašeho Svatého Srdce, nejdříve se rozšíří po vaší Vnitřní Bytosti; zbytek pak září ven do vašeho světa. Výsledkem toho začnete vidět očima, které vše filtrují přes láskyplnou energii, která změní to, jak vidíte lidi ve svém životě – také ovlivní to, jak si poradíte s každodenními výzvami a příležitostmi – pokrývka láskyplné energie dělá zázraky.

 

AA Michael – Podpora od Království andělů

18. 9. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Poselství od Archanděla Michaela přijala Natalie Glasson 29. 8. 2013
 
Protože jsme andělské bytosti, jsme si vědomi posunů, aktivací a propojení, ke kterým dochází na všech úrovních vašeho bytí a nesčetných hladin pozemského bytí. Chápeme, že v této době je to na Zemi v určitých oblastech vašeho bytí poněkud stresující, protože váš duchovní vzestup se urychluje a možná způsobuje zmatek, napětí, nepohodu a hledání vyšší pravdy. Energetické vibrace, které se ukotvují do Země skrze vaše bytí, a které se skrze něj aktivují, jsou dalece mimo cokoliv, co jste kdy dříve zažili. Jejich intenzita a frekvence jsou nezměrné, protože světelné vlny jsou určeny pro vytváření zrychlené aktivace Stvořitelovy pravdy. Falešné energie, vědomí nebo projevy už déle v této nové době a dimenzi nemohou existovat, vše co již není ve vašem bytí a vaší realitě potřeba, je čištěno a uvolňováno.
 

AA Metatron – Vytváření prostoru pro Novou éru

10. 7. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Poselství od Archanděla Metatrona přijala Natalie Glasson, dne 20.06.2013

“Jsem sladěn v jedno se Stvořitelem; volím si vědomí Stvořitele jako svou věčnou existenci a zkušenost.V mém bytí je mír a proudí jím věčné přijímání vědomých alternativ Stvořitele.

 

AA Gabriel a AA Naděje - Naslouchání srdeční čakře

15. 2. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Milované majáky světla na Zemi, přicházíme k vám jako spojené vědomí a láskyplná energie Archanděla Gabriela a Archanděla Naděje. Hluboce si přejeme se s vámi podělit o naši invokaci, abychom podpořili rozvoj, neustávající probouzení a objevování vaší srdeční čakry. Je pravda, že jako maják a příklad Stvořitelovy lásky na Zemi už nemůžete na Zemi kráčet či bloudit jen tak bezcílně, činit rozhodnutí a volby vycházející z vašich tužeb, mysli či ze zvyku. Nyní je čas, abyste poznali plněji svou srdeční čakru a její božský účel a roli ve své realitě. Slovo 'bezcílně' je nesmírně důležité, protože v minulosti jste možná nezažili hnací sílu a jasný cíl jako energii, která sídlí ve vašem srdci, abyste dosáhli toho, co je správné a nutné. Nyní je čas, abyste zacílili svou energii ze srdce, stejně jako když zacilujete záměr do centra svého srdce. Je čas starat se o svou srdeční čakru a odstranit štíty, mlžný opar a zdi, které vám možná zakrývají zrak a sluch, abyste se mohli plněji propojit v jednotě se svou srdeční čakrou a duší.  
 

Vesmír vždy říká: Ano.

15. 4. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Jennifer Hoffman/AA Uriel

Neexistuje nic, co by vám bylo odepřeno, a pokud ve svém životě nevidíte onen žádoucí výsledek, není to tím, že by vás Zdroj neslyšel, že by nedošlo k pohybu energií nebo že byste toho snad nebyli hodni. Je to tím, že vaše duchovní ,,ano” a vaše hmotné ,,ano” nejsou v souladu.

 

AA Uriel: Slavte své neúspěchy

3. 2. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Channelingy Archandělů

Je možné, že největší důvody k oslavě mají podobu toho, co byste nazvali selháním, prohrou, neúspěchem…  těch záležitostí, které neskončily tak, jak jste očekávali, či se nestaly naplněním určité naděje nebo přání? Jak byste mohli být šťastni z něčeho, co ve vás vyvolává smutek, z výsledku, který znamená, že musíte určitou část svého putování přetvořit nebo si pro svůj život  najít jinou  cestu, neboť  skončila ta, po níž jste šli doposud? To, co nazýváte prohrou, je ve skutečnosti – pokud pochopíte  její opravdový význam a hodnotu – vyjádřením léčení vaší duše.