Jdi na obsah Jdi na menu
 


AA Rafael – Sladkost Duše

10. 6. 2015

poselství Archanděla Rafaela přijala Natalie Glasson, 13. února 2015

Já, Archanděl Rafael, vás zahrnuji esencí své lásky. Přináším vám svou čistou andělskou lásku, aby ve vás podporovala přirozené a nezbytné aktivace. S pomocí své lásky vás zvu k rozjímání nad klíčem k vašeho duchovního vývoje a přirozeného bytí.

Nejprve vás zvu k zamyšlení nad vašim vztahem k lásce. Jaký je váš vztah k lásce, jak s ní komunikujete? Otevíráte se lásce plně nebo věříte, že láska Stvořitele je spíše myšlenka, než skutečnost? Toužíte po Stvořitelově lásce, a přitom se vám stále to, po čem toužíte, vyhýbá? Nejste schopni lásku Stvořitele vidět ve své vlastní realitě nebo její něhu vnímáte často? Pokud byste měli popsat sami sebe, svou lásku ve svém nitru, jak ve jménu lásky jednáte a reagujete, jak byste se popsali? Pamatujte ve chvílích rozjímání o svém vztahu k lásce, že láska Stvořitele přirozeně plyne vámi i celou lidskou společností.

 

Když přemýšlíte o svém vztahu k lásce Stvořitele, přemýšlíte tím o svém vztahu ke své Duši, vaší ochotě propojit se, poznat a zvnitřnit svou Duši. Váš duchovní vývoj závisí často na vaší ochotě  odevzdávat, přijímat a žít to, což symbolizuje vaši ochotu přijmout změny, aby se děly ve vašem bytí a vaší realitě.
Kde je láska, tam je také mír, který vás udržuje ve vibracích objevování, přijímání a zvnitřňování Stvořitelovy lásky. Není důležitý mír kolem vás, důležité je obnovovat, udržovat a posilovat přirozené vibrace míru uvnitř vás, neboť ty rozpouštějí veškeré bloky k dosažení lásky a míru. Jakmile uvnitř vašeho těla, mysli a emocí dojde k aktivaci a přijetí lásky, pak vznikne mír, neboli hluboce rezonující harmonie. Mír aktivuje proud další lásky, a tak vznikne cyklující koloběh. Přijetí zkušenosti s těmito cykly lásky a míru se zdá být velmi snadnou duchovní praktikou a dokonce jde o nesmírně mocný nástroj k probuzení v případě, že ve svém nitru soustředíte obě kvality najednou. Jednou z kvalit vzniklých z lásky a míru může být štěstí. Štěstí vám symbolizuje vaše propojení a vztah k lásce Stvořitele. Nikdy nezapomínejte uvědomovat si sílu štěstí a jeho symbolizující přítomnost lásky a míru. Je úžasné zkusit si přemýšlet nad vlastnostmi, pocity a myšlenkovými vzory štěstí, když to vámi prochází, aby vás to připravilo na další přijímání a aktivaci štěstí následujících chvil. Skutečné štěstí se rodí z cyklu a aktivace lásky a míru díky vašemu soustředění, aniž by byla nutná jakákoli vnější reálná zkušenost. Štěstí může být přítomno navěky pulzujíc vaším bytím, když probudíte svůj přirozený instinkt soustředit se na lásku, vytváření míru a díky tomu následně i vytváření další lásky.
Když jste šťastní, povzbuzujete svou Duši, aby se přiblížila a stala se větší součástí vašeho bytí. Jinak řečeno, když jste šťastní, jste ve spojení se svou Duší, rozpouštíte veškeré bariéry, které mohou stát v cestě vaší Duši, aby se vyjádřila a vy jste mohli vnímat její přítomnost a jak vámi proplouvá. Pokud se každá část vašeho těla chvěje štěstím, nebo cítíte svůj vnitřní úsměv zářící jako by přicházel z vašeho jádra, ať se tato zkušenost rodí z vašeho propojení se s láskou či prostřednictvím vnějších zkušeností, začnete svou Duši vnímat a vidět mnohem jasněji. Štěstí a jeho nádherné kvality jsou klíčem k odemknutí či pravdivějšímu seznámení se se svou Duší. Pravé štěstí plyne z cyklu lásky a míru, navíc obě tyto kvality pomáhají při procesu překonávání limitů, strachu a dalších věcí, které se neslučují se štěstím, dále také vedou k posilování, soucitu a vnitřní nepodmíněné lásce. Pokud vaše štěstí přichází při pozorování nebo dokonce působení škody na druhých, pak tato forma štěstí vám nikdy nepřinese propojení s vaší Duší. Štěstí, které je milující, dávající a pravdivé, má moc propojit vás nastálo s vaší Duší a vším, co obnáší vaše božské esence. Proto je štěstí klíčovým přechodovým stádiem, stavem a skutečným Vzestupem. Je tolik úrovní štěstí, které lze zažít ve vašem nitru a vaší fyzické realitě. Když si ve svém nitru aktivujete vibrace štěstí, začnete současně vytvářet a přitahovat další úrovně štěstí. Nejprve je třeba ve svém nitru vyhledávat štěstí, abyste poznali a byli si vědomi svého pravého štěstí, poté začnete štěstí hledat ve své fyzické realitě. Má hlavní zpráva pro dnešní den je, že štěstí ve vašem nitru vytváří stav, který usnadňuje přístup k vaší Duši. Když jste šťastní, vaše Duše tancuje radostí a chce posílat své vibrace dále do vašeho bytí, chce s vámi žít v harmonii. Když jste šťastní, ať naplňujete svůj záměr či záměr své Duše, bude to přirozeně probíhat s velmi malým úsilím.
Představte si svět, kde by všichni byli stále šťastní, jejich Duše by jimi mohly svobodně proplouvat a neustále naplňovat svůj záměr. Pokud věříte, že by taková realita byla nezajímavá či únavná, pak jde o vaši potřebu něčeho dramatického, kterou nechte odejít, neboť omezuje vaši přirozenou vibraci štěstí, potřebnou k odemknutí vašeho duchovního vývoje.
Naplnění záměru duše je prvotním cílem pracovníků světla, zvědavých, jaký kámen se pod nimi skrývá, nebo kdy se jim ukáže. Se štěstím jste přirozeně propojeni se záměrem vaší Duše, a tak vyjadřujte, žijte, zkoušejte a ztělesňujte záměr vaší Duše. Mnozí jsou zvědaví na to, jak se dozví či jak rozeznají svůj záměr, když bude proplouvat jejich bytím a bude se zobrazovat v situacích jejich reálného života. Na to je snadná odpověď, štěstí rozkvete a upozorní vás na vaši Duši vědomě přítomnou a pracující s vámi. Budete schopni věřit v pravdu svého štěstí a svého propojení s vaší Duší, pokud vaše štěstí není důsledkem vyhýbání se strachu a omezením, pokud vás vaše štěstí naplňuje smysluplností, naplněním, inspirací a zejména pocity rozvoje. Zkušenost rozvoje vaší energie symbolizuje vaše silnější propojení se Stvořitelem, vaší esencí a záměrem.
Prostřednictvím svého štěstí přivádím svou Duši k mému tělu, mysli, emocím a realitě.
Prostřednictvím svého štěstí žiju, dýchám a poznávám záměr své Duše.
Prostřednictvím svého štěstí – já jsem má Duše, já jsem osvobozený záměr mé Duše.
Hledání štěstí ve svém životě je posvátný proces iniciace vaší Duše a ztělesnění jejího záměru, neexistuje lepší duchovní cesta. Štěstí a blaho každého povzbudí k vystoupání do stavu rozpomenutí se na Stvořitele.
 
Nyní vás zvu k objevení a aktivaci vibrace štěstí ve vašem nitru, neboť tato zkušenost a uvědomění si její existence je cesta k vaší Duši a jejího záměru. Žádejte o pomoc při dalším zesilování a ztělesňování této posvátné vibrace.
„Archanděli Rafaeli, prosím tě o tvou milující energii, pomoc a mocné léčivé vibrace. Prosím, podporuj mě v opouštění mé nevědomé mysli, myšlenek, emocí, víry a vědomostí, které nejsou v souladu s vibracemi, pocity a zkušenostmi štěstí. Ať veškeré formy neštěstí opustí všechny úrovně mého bytí. Prosím o zahájení tohoto léčení mého nitra teď a pokračuj v léčbě, dokud nebudu skutečně připraven nechat odejít vibrace neštěstí ve všech formách svého já.

Má přirozená vibrace je štěstí; nyní aktivuji a objímám štěstí ve svém bytí. Poznávám, že štěstí se rodí z mých záměrů a mé vůle přijmout lásku a mír svého bytí. Rozněcuji své štěstí a nechávám ho plynout celým svým bytím pulzujíc veškerými mými buňkami.
(Pár minut hluboce dýchejte a vnímejte, jak vibrace štěstí rostou a rozněcují se ve vašem nitru. Možná byste také rádi opakovali tuto afirmaci: „Prostřednictvím svého štěstí přivádím svou Duši k mému tělu, mysli, emocím a realitě.“)
Archanděli Rafaeli, svou energií a čistými vibracemi Království Andělů zvyšuj, posiluj, podporuj a umocňuj mé vibrace štěstí, aby intenzivně vyplňovaly celé mé bytí a působily tím nejkrásnějším léčivým, transformačním a probouzejícím způsobem uvnitř mého bytí.“
(Chvíli se prodýchávejte v této léčivé energii, kterou s vámi sdílí umožňuje vám zvyšovat své pocity a vibrace štěstí.)
Archanděli Rafaeli, prosím pomáhej mi v upevňování mého štěstí v mém bytí, mé realitě a Zemi, čímž dosáhnu plného vědomí své Duše a jejího záměru. Nyní je mým rozhodnutím plněji si uvědomit přítomnost mé Duše v jakémkoli okamžiku mého života, žít své štěstí je má pravda a božské právo, klíč k uvědomění si své Duše a její milující přítomnosti v mém bytí. Děkuji.
(Chvíli hluboce prodýchávejte a vnímejte energie proudící do Země, můžete si představit Matku Zemi naplněnou vibracemi štěstí, zatímco ty vaše stále stoupají.)
Vaše štěstí je nyní zásadní záležitostí, cestou k vyššímu uvědomění si své Duše, obejměte tuto cestu a nechte si ji tak ve své realitě.
 
S neutuchající péčí a andělským požehnáním,
Archanděl Rafael
 
Zdroj: http://www.omna.org/Home.htmlPoznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Lenka D. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář