Jdi na obsah Jdi na menu
 


AA Michael – STÁT SE POSLEM (MISIONÁŘEM) SVĚTLA

17. 10. 2016

Archaděl Michael prostřednictvím Ronny, říjen 2016

Milovaní mistři, tak jistě, jako dýcháte, tak pomáháte vytvořit Ráj nebo peklo na Zemi – nebo také mnoho z vás asi cítí, že kolísá někde mezi těmito dvěma stavy. Nezáleží na tom, čemu věříte nebo jak vykládáte svá dávná učení, Ráj je stav mysli/vědomí, a ne někde „tam venku“ ve vyšších dimenzích. Není to konečný cíl nebo místo, kam byste dostali oprávnění vstoupit, když přeměníte nebo opustíte svou fyzickou loďku. Je to stav vědomí, který tvoříte, a existuje nezávisle na tom, kde jste byli, kde jste teď nebo kam směřujete v budoucnu.Přišli jste z nebeského místa, z místa ráje a přinesli jste si s sebou Lásku/Světlo, společně se schopností tvořit nebeské prostředí, prostředí ráje, nezávisle na tom, jakou dimenzi, svět nebo realitu jste si vybrali prožívat.

Peklo na Zemi je to, co mnozí z vás zažíváte po mnoho tisíc let, od té doby, co lidstvoupadlo do polovědomého stavu. Žili jste a žijete v nereálném světě, čímž jste nabiti strachem, pověrami, pocity studu, viny a toho, že nejste hodni lásky nebo hojnosti. Dovolili jste ostatním, aby vám říkali, jak máte myslet a jednat, a dovolili jste těm, o kterých jste si mysleli, že jsou moudřejší než vy, aby vám vzali vaši sílu a ovládali vaše životy.Špatný proud negativních myšlenkových forem vytvořený masami lidí vás udržoval uvězněné ve světě iluze.

Váš pravý svět byl navržen tak, aby byl křehký, jasný, aby volně plynul a byl harmonický, čímž byste prošli střední cestu s velmi málo potížemi a výzvami, které by vám stály v cestě: krásný svět míru a dostatku, kde byste mohli svobodně ve spolupráci se svými bratry a sestrami na cestě spolutvořit; místo, kde byste byli napojeni na všechny úrovně vědomí, a přitom sladěni se všemi Stránkami Stvoření v rámci prvních úrovní Čtvrté dimenze; místo které bylo navrženo, aby poskytlo nebeské bytí, bytí v Ráji, na hmotné rovině. Vzpomeňte si, vaším posláním bylo zažít říši hmoty, aby Stvořitel také mohl tuto divukrásnou Stránku Svého tvořivého procesu zažít.

Zázrak této doby je, že každým dnem se probouzejí ve větším množství masy lidí. Vy, předvoj, jste otevřeli cestu a postavili pódium pro velkolepý proces přeměny, který se šíří světem. Svým neúnavným úsilím jste nad Zemí a v ní ukotvili vyšší frekvence Světla, čímž jste je zpřístupnili všem, kteří jsou připraveni otevřít svá srdce a vstoupit na stezku zvýšené vědomé pozornosti a mistrovství Sebe.Každý člověk má schopnost vytvořit svůj vlastní jedinečný Ráj na Zemi. To je zázrak těchto časů, ve kterých žijete a které nemají obdoby.

Natahujete své duchovní svaly, vstupujete do rozsáhlých zdrojů, které na vás čekaly po mnoho věků. Začínáte žádat prvky a vlastnosti svého pravého světa – světa, který jste všichni na počátku pomáhali vytvořit. Cestou dolů nesčetnými Dimenzemi si každý z vás s sebou přinesl, uložené ve své Boží Buňce Diamantového Jádra, všechny znaky, ctnosti a kvality dvanácti Paprsků, drahocenný dar našeho Boha Otce/Matky.

Na počátku jste svoje schopnosti používali k tomu, abyste vytvářeli mnoho velkolepých a divukrásných věcí, dokud se, postupem času, vaše schopnosti nezmenšily, nepokřivily a nezačaly být nedokonalé kvůli vašemu pádu do iluze negativního prostředí nižších dimenzí.Tak jste začali tvořit a žít v nereálném světě, v pekelném místě svých vlastních výtvorů.

Nejvyšší Stvořitel zná jen dokonalost, a naši Boží rodiče, náš Bůh Otec/Matka, chce pro celé Stvoření jen to nejlepší. Netrestají. Nestraní nikomu. Neznají vztek nebo strach.Jsou naplněni jen Láskou/Světlem a vyzařují je, což představuje soucit, radost a harmonii, stejně jako všechny dobré a správné věci. Nezáleží na vašem náboženství. Nezáleží na tom, jestli jste ateista, agnostik nebo říkáte, že nenávidíte nebo popíráte Boha. Nikdy doopravdy nezemřete; jen změníte formu. Jste nesmrtelní. Pamatujte, jste lomené Světlo/Jiskry Stvořitele. Vidíte přes čočky vytvořené z vibračních frekvencí, které se skládají z myšlenkových forem, záměrů a akcí, vyúsťující v jedinečný obrázek reality, kterou jste vytvářeli po mnoho tisíc životů. Jste v procesu opětovného požadování své vyšší pravdy, čištění svých myšlenek a projasňování své vize. Když tak činíte, závoje iluze se pomalu rozpouštějí, zatímco vy postupně stavíte svou novou podobu ráje/ Nebe na Zemi, která se postupně bude mísit a propojovat s vizemi vašich bratrů a sester, kteří jsou na cestě s vámi.

Po staletí zde byly předpovědi a proroctví, že nastane Nový Věk evoluce na Zemi a evoluce lidstva, který byl označen jako přechod od instinktivních, fyzických/lidských Bytostí naINTUITIVNÍ DUCHOVNÍ/LIDSKÉ BYTOSTI, nebo jako návrat k vaší pravé povaze Andělských Jisker Stvořitele.

Jeden galaktický cyklus trvá přibližně 26 000 let, a Země společně se všemi vnímavými Bytostmi obdařenými smysly je ovlivněna tím, jak se lidstvo vynořuje z temnoty Světla do nového!Vesmírného Dne. Bylo to prohlášeno za Zlatý Věk, a opravdu to tak je, neboť bude vytvořena nádherná nová Zlatá Galaxie, ztělesňující vibrace/frekvence vašich zážitků/úspěchů a moudrosti posbíraných za mnoha pobytů na pozemské pláni, společně s novým Andělským Plánem vyslaným ze Srdce/Mysli Nejvyššího Stvořitele k našemu Bohu Otci/Matce tohoto Vesmíru.

Během noci nebo-li temného cyklu minulých Věků jste klesli do hustoty, a vaše Životní/Světelné Linie k vašemu Vyššímu Já a našemu Bohu Otci/Matce byly velmi ztenčené. Byli jste necháni svým vlastním prostředkům v naději, že se probudíte ke svému Vnitřnímu Zdroji (zdrojům) duchovní síly. Boží Plán po vás nechtěl, abyste zažívali nedostatek, omezení a strach; nicméně měli jste trpět následky činů, které jste činili ze svobodné vůle – nesouladnými energiemi, které jste promítli do svého světa.

Mnohokrát jsme mluvili o zákonech příčiny a následku, nebo-li o tom, že „každá akce vyvolá nějakou reakci“, což vyústí do toho, co je známo jako negativní Karma. Po mnoho věků jste jako osvícení jedinci poctivě pracovali na tom, abyste přivedli do rovnováhy svou osobní karmu, karmu předků a karmické vlivy rasy. To bylo hlavní částí hry duality a polarity, návrat do rovnováhy a harmonie ve všech stránkách své Bytostnosti. Zápasili jste s křížem hmoty po mnoho věků, a je obdivuhodné sledovat, jak jste pomalu navrátili do harmonických frekvencí nesouladné energie, které vás oddělovaly tak dlouho od rovnováhy.Jak léčíte a přetváříte myšlenkové formy, které vás držely chycené v pekelném prostředí minulosti, najednou se stáváte Pilířem Světla, a kříž, který nesete je Křížem Světla, který září ze Solárního centra Síly přední a zadní branou vašeho Svatého Srdce. Tak vytváříte sloup Světla, čímž začínáte zažívat „plody své práce“, tak jak znovu požadujete své nebeské dědictví, dědictví ráje, jako Posel Světla.

Mnoho z vás se diví, co se stane teď, když kolem Země krouží větry válek, konfliktů a destrukce a jako temný, těžký mrak, dotýká se všeho a všech a ovlivňuje je.Záleží na tom, co cítíte a co si myslíte, drazí, co je ve vaší mysli a ve vašem srdci, na tom záleží.Jestli budete pevně stát ve Světle nebo pomáhat negativním karmickým myšlenkovým formám, které jsou vytvářeny v každém jednotlivém okamžiku. Znovu se vás ptáme, přispíváte k osvobozujícím vibracím Ráje nebo k nesouladným frekvencím pekla? Žádáme vás, abyste už déle neseděli pasivně na kraji cesty a nic nedělali. Jste žádáni, abyste vstali a aby se s vámi počítalo, neboť vaše dynamická energie Životní Síly je nyní potřeba jako nikdy dříve. Jste daleko mocnější, než si dokážete představit, mí odvážní přáteléhrajete důležitou roli v tom, aby bylo dosaženo mírového řešení velmi neklidné světové situace.

Energie, kterou vyzařujete ze svého srdečního centra, má tolik vlivu na výsledek ničivých sporů ve světě, jako těch, kteří jsou v „předních řadách“. Vy sami jste také, tak říkajíce, v předních řadách, neboť máte schopnost vstoupit do čistých, neprojevených Adamantinových Částic Andělského Světla a vytvarovat z nich mocné myšlenkové formy a akce, které mohou překonat jakoukoli nepřízeň osudu. Jak jsme řekli: „Odvážné duše, které byly povolány do bitvy, nezáleží na tom, na které straně bojují, pokud tak činí s přáním pravé spravedlnosti pro všechny a soucitem Ducha pro lidské bytosti, které jsou s námi, místo nenávisti a touhy po odplatě, zotročení nebo ovládání ostatních, pak fungují jako spravedliví válečníci a Nebeské síly Ráje jsou s nimi.“

Mnoho lidí po celém světě se ptá: „Proč nemůžeme mít vůdce s integritou, kteří jsou inspirovaní Duchem, místo těch, kteří slouží sami sobě, jdou po moci a jejich prvotním cílem není nejlepší výsledek a zájem mas?“ Je to také znamení doby, milovaní. Velké změny, které pomalu probíhají, musejí začít v srdcích lidí. Jak se mění to, čemu věříte, a získává to moc a sílu, budete budovat nové myšlenkové formy a budete trvat na tom, aby vaši vůdci byli zodpovědní, měli integritu a byli pravými statečnými hrdiny a šampióny lidí.Vaši vůdci odrážejí nastavení mysli mas a důležitou částí vašeho životního poslání je vyzařovat bezpodmínečnou lásku VEŠKERÉMU lidstvu a Zemi. Pamatujte, říkali jsme vám, že když tak učiníte, je vaše milující energie přidána ke kolektivnímu celku, a pak je použita pro nejvyšší a největší dobro VŠECH. Když tak činíte, jste v souladu s Božím Plánem Stvořitele a stojíte společně s mými Legiemi Světla jako bojovníci míru.

Když říkáme, že byste měli hledat to, co je vaší vášní a co vám přináší největší uspokojení, mnozí z vás nemají nejmenší zdání, co to je. Žádáme vás, abyste začali vyčleňovat věci, které jsou ve vašem životě stresující, které vám přinášejí bolest a ze kterých máte hrůzu. Nestanete se tím čím jste za den, týden nebo rok, ale můžete se přeměnit zpátky na své mocné já plné mistrovství daleko rychleji, než si umíte představit. Nabídli jsme vám za těchto několik posledních let mnoho nástrojů, technik a informací, ale vy musíte učinit závazek a dokázat si, že to, co vám nabízíme, jsou „kouzelné nástroje“, které hledáte a které jste hledali.

Mnohokrát jsme řekli, že musíte znalost přeměnit v moudrost, a musíte dojít k poznání, že něco je pravdivé a dosažitelné.Realizace je, když se něco ve vaší mysli stane krystalicky jasným a vy „víte“, že je to pravda – pak musíte pravdu uvést do pohybu, do akce. Znalost/moudrost, obalené láskou/soucitem, a zacílený záměr/akce vytvářejí sílu, která má klíče k vesmírnému úložišti neprojeveného potenciálu – potenciálu, který jen čeká na vás, abyste ho vytvarovali a vytvořili, cokoli si umíte představit. To je to, co na vás čeká v novém nebeském světě (ráji) zítřka.

Je čas integrace a návratu zpátky do harmonie u všech věcí. Rozhodující důležitost má znovusjednocení a vyvážení Sil Boha Otce/Matky na Zemi a v každém z vás. Tento sjednocující proces urychlí váš osobní návrat k vyrovnanosti a harmonii uvnitř vás samých. Znovu budete ztělesňovat jak mužské tak ženské znaky, kvality a ctnosti našeho Boha Otce/Matky. Už nebudete rozlámaní na kousky a nebudete v sobě bojovat, ale vaše moc se posílí kombinováním sil vašeho Andělského Já.

Nebeské větry změny vanou tímto PodVesmírem a po mnoho let bombardují Zemi. Už nemůžete ignorovat fakt, že se váš svět okamžik za okamžikem mění. Cítíte, že čas se zrychluje, ale to vaše Země letí prostorem rychleji. Přecházíte do reality, kde čas je tekutý a prostor je kujný, tvárný poddajný.

Velké Bytosti Světla přišly z daleka ze VšeVesmíru, aby tyto epochální časy rozhodující změny sledovali a pomáhali vám. Můžeme vás inspirovat, řídit a pomáhat vám, ale jen vy a vy sami můžete podniknout akci, která vyústí v projevení se Ráje na Zemi. Sledujte znamení na obloze; všimněte si krásných mraků a západů slunce, které pro vás vykreslují andělé; buďte citliví k nutkání a šeptání, které vám posíláme vaším způsobem; a dávejte pozor na všechny zázraky, velké nebo malé, které pro vás zařizujeme. My nejsme „tady venku“. Jsme od vás vzdáleni jen na myšlenku nebo úder srdce daleko. Obklopuji vás a zahaluji vás svým aurickým polem lásky a ochrany. Jste nezměrně milováni .

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář