Jdi na obsah Jdi na menu
 


Patrick SiR El Khatim: Dimenzie a Jednota

22. 10. 2013

(tento článok je kópia môjho príspevku na mojej osobnej stránke na FaceBooku)

Patrick SiR El Khatim:

Dostal som otázku na dimenzie, tak dám Tu niečo ku Sebe na nástenku, aj Pre Ostatných, ktorých to zaujíma

Dimenzie sú úrovne vedomia. Líšia sa hustotou alebo vibráciami.

Ja si to predstavujem ako kanály (dimenzie) na TV prijímači (vedomie). Kanály (dimenzie) existujú všetky súčasne a na jednom mieste, a my môžeme (ak to vieme) naladiť svoj TV prijímač (vedomie) na ľubovoľný kanál (dimenziu) a vnímať čo sa deje na tej danej vlnovej dĺžke-frekvencii-úrovni vibrácie.

My Sme multidimenzionálne Bytosti - existujeme vo všetkých dimenziách súčasne
(Poznámka dôležitá pre pochopenie: čas plynie postupne len v 3D, inak je možné v čase sa pohybovať podobe ako listovať knihu).

Tu a Teraz vnímame=sme Ríše/Dimenzie Vedomia

1d. vedomie - v našej ľudskej realite sa prejavuje ako Kráľovstvo Minerálov
2d. vedomie - prejavuje sa ako Kráľovstvo Rastlín
3d. sa prejavuje ako Zvieracia Ríša;

4d. je astrálna ríša = ríša snov, kde často chodíme v noci keď opustíme hmotné telo.. Obsahuje stále dualitu: tzv. pozitívne a negatívne myšlienkové a emocionálne formy; časopriestor už tu nie je menej lineárny (núti prechádzať postupne jedným smerom) ale je viac kvantový (holografický, v stave jednoty - všetko so všetkým je spojené);

Dimenzie ešte majú pod-úrovne, tzv. nižšia 4. a stredná 4. a vyššia 4. však toto delenie je len pomôcka pre racionálnu myseľ, v skutočnosti nič nie je oddelené rovnako ako farby Dúhy - je len Jedna Dúha (Vedomie) a nie sú v nej žiadne hranice

5d. je kristove vedomie - tam smerujeme ako jednotlivci aj celá planéta - to je vedomie jednoty a bezpodmienečnej lásky, tu vedomie (naša podstata) prekročí dualitu a prežíva Spojenie=Lásku so Všetkým Životom..

Keď dosiahneme Kolektívne Ľudské Vedomie prežívame Jednotu s Celým Ľudstvom,

pri Planetárnom Vedomí prežívame Jednotu s Celou Planétou Zem - všetkými bytosťami na planéte (inkarnovanými=vtelenými=v tele=vo forme, elementálnymi=budovatelia formy, anjelskými=duchovné=vedomie bez tela=bez formy) a tiež vedomím Gaia=duša planéty=entita=bytosť=Jednotka Vedomia=

Individualita je zdanlivá Všetko Vedomie je Jedno.

Gaia má aj DvojPlameň volá sa Wywamus alebo podobne, ani ja sám dobre neviem, málo sa o ňom hovorí, pretože je dôraz na ženskú energiu s cieľom dostať obe Polarity Duality do Rovnováhy a Harmónie, Nájsť Stred, Ustálený Bod Pokoja a Mieru a Uvedomiť Si svoju Podstatu, ktorou je Jedno Vedomie.

Pri Solárnom=Slnečnom Vedomí obsiahneme celú Slnečnú Sústavu, ktorú oduševňujú naši Rodičia Slnečnej Sústavy: Helios a Vesta. Vedomie našej Galaxie Mliečna Dráha - Melchior. Tie informácie o menách sú len výtvory ľudskej mysle, Jednotka alebo Časť Vedomia nemá meno, ani my nemáme v Skutočnosti meno je to len spoločenská pomôcka. Vedomie tohto nášho Vesmíru sa nazýva Melchizedek.

Toľko zhruba, viac v mojej e-knižke:
Rozbitie Kozmického Vajca (2011)
kapitoly: 1. Kozmológia 2. Dimenzie; Zázrak Fialového Plameňa

e-Knižku s obrázkami a zvýraznením textu si môžete stiahnuť ako PDF (130 strán) na tejto adrese:
Rozbitie Kozmického Vajca (2011)

e-Knižka je dostupná Zadarmo, avšak Ja Som veľmi Vďačný Všetkým, ktorí si stiahnu túto knihu a ako hmotné vyjadrenie svojej Vďaky pošlú na môj účet Sumu 7,77€
[Číslo účtu: 520700-4202690263/8360]

Aloha

Ďakujem Vedomiu Fialového Svetla Slobody.

Komentár 1:
tzv. Channeling je prelaďovanie Kanála/Dimenzie/Bytosti svojho JA SOM Vedomia (Prijímača)

Komentár 2:
Ego = naša osobnosť = myšlienkovo/emocionálna forma= bytosť/dimenzia na ktorú môžeme naladiť svoje JA SOM Vedomie.

Môžeme - ale nemusíme. Hoci väčšina ľudí je svojim JA SOM Vedomím naladená do tejto dimenzie Ega po celý život a vôbec si neuvedomujú, že nie sú Ego, ale že ich podstata je JA SOM Vedomie. Toto mylné stotožnenie JA SOM s Egom je Ilúzia, Blud, Hypnóza..

Osvietenie alebo Prebudenie je Uvedomenie si Seba ako JA SOM Vedomia.

Komentár 3:
Jedno Vedomie je VšeMocné, VšadePrítomné, Večné, ... atď Je to Zdroj všetkých Foriem/Bytostí/Dimemzií/Kanálov/Času/Priestoru a všetkého ostatného, čo je mnohé a zdanlivé. Vo Svojej Všemocnosti totiž dokáže Samo Seba presvedčiť, že je oddelené a skryť jednu svoju časť/tvár pred druhou a touto Hrou na Skrývačku tvorí Vesmír=Stvorenie=Všetko čo Je.

Vedomie je Jedno. JA SOM vo mne zdraví JA SOM v tebe. In"LaKech alebo Namaste je toto Uvedomenie, že My Sme Jeden.

Ďakujem Konope.
Ďakujem Zemi.
Ďakujem Stvoriteľovi = Láske a Svetlu = Jednému Vedomiu.
Ďalšie moje Komentáre a PONUKA SLUŽIEB:


Patrick SiR-El Khatim:
Takže dosiahnuť Osvietenie = Uvedomenie Jednoty, že všetko som JA, JA SOM Všetko nie je ťažké. Je to úplne ľahké. Ťažké je UDRŽAŤ si toto uvedomenie, pretože "ťah" mysle a ilúzie je zotrvačný a má sklon Pohltiť JA SOM Prítomnosť.

Patrick SiR-El Khatim:
Ako to urobiť? Prestať sa stotožňovať s myšlienkami a emóciami. Skrátka uznať ich existenciu ale nevkladať do nich svoju totožnosť. Nechať všetko Plynúť = PANTA REI. Nedržať sa foriem, sú len dočasné a rozplynú sa. Preto ak sa chceme Oslobodiť je potrebné všetko pustiť, prepustiť, rozpustiť, opustiť = Fialový Plameň Slobody, Hojnosti a Premeny - Stránka (na FaceBooku), ktorú pre nás pripravujem

Patrick SiR-El Khatim:
Čo vedie ku Uvedomeniu Jednoty? To čo nás spája: Láska, Radosť, Múdrosť, Sila, Mier, Hojnosť, Zdravie ... takže toto je skutočné a neprítomnosť týchto vlastností (lúčov) vedomia je neskutočná = ilúzia (strach, hnev, smútok, nevedomosť, slabosť, vojna, núdza, choroba, ...)

Patrick SiR-El Khatim:
Veľmi dôležité je uvedomiť si, že My, všetci "Jednotlivci" tvoríme Kolektívne Vedomie Ľudstva a sami TVORÍME NAŠU REALITU našimi Myšlienkami a Emóciami a Vnímaním a stavmi vedomia. Preto je veľmi dôležité Sústrediť sa na to čo CHCEME (a nie na to čo nechceme) pretože zameriavaním našej Pozornosti Tvoríme našu Realitu. Tým čo zažívame, pozeráme, počúvame, voniame, čítame, predstavujeme si, myslíme a cítime - a hlavne tým čomu veríme! - tvoríme svoju realitu. Každý Jednotlivo a keď sa to jednotlivé všetko spojí tak spoločne. Záleží na každom Jednotlivcovi a každý Jednotlivec je Zodpovedný len sám za Seba.

Ja ponúkam tomuto Kolektívu Ľudstva a hlavne Slovenska ako službu svoju stránku: Ezoterická Encyklopédia - hlavne Preklady Správ z Duchovného Sveta - vibrácie Lásky a Svetla. Sem môžete zamerať svoju pozornosť. Ďakujem Všetkým ktorí si KÚPIA Kredit (5€ alebo viac) alebo mi pošlú finančný dar. [Číslo účtu: 520700-4202690263/8360]

Ďalšia moja ponuka sú Riadené Vizualizácie - Hlavne Fialový Plameň Slobody. Robím ich pravidelne vo Štvrtok 17:00-18:00 v Čajovni Šangri-La v Hriňovej (vstupné 3€) alebo ak ste skupina a máte priestor a záujem, rád sa s vami Dohodnem.


Patrick SiR-El Khatim:
Čo Je Vzostup? Vzostup je bežná vec, ktorá sa deje po tzv. smrti keď Vedomie opustí hmotnú formu/ilúziu a vráti sa do Neba=uvedomí si Seba ako Zdroj celého Stvorenia.. Stupne Uvedomenia si Jednoty sú rôzne to sú Dimenzie/Bytosti.

Na Prebiehajúcom Vzostupe Zeme (a galaxie) ktorého sme my ako Bytosti súčasťou je Výnimočné to, že Vzostúpime s Telom! To znamená, že si uchováme vedomie tela a súčasne si budeme vedomí Jednoty.

Čo znamená, že sa naše telo zmení na Kryštalické? Pod Kryštalickým sa myslí Tekuté Svetlo, Telo ktoré je úplne pod vládou Vedomia (a nie naopak ako je to v tzv. Uhlíkovom tele kde je Vedomie pod vládou Tela). Toto prebieha postupne z oboch strán (mení sa telo a mení sa aj vedomie) a speje to do Nulového Bodu. Je to Individuálny proces ale v určitom bode celá civilizácia a planéta dosiahne "Kryštalický" stav.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář