Jdi na obsah Jdi na menu
 


A je to tady! Nezastavitelný přesun Země do 5D reality

16. 4. 2014

Přesun lidské bytosti v rámci oficiálního přesunu z 3D reality do 5D reality prostřednictvím kvantového skoku lidského vědomí. Podařilo se mi získat ucelenější materiál jako informaci, podle které je se možné lépe orientovat, pokud máte jakékoliv příznaky, které jsou popsány níže v textu. Pokud ještě příznaky nemáte, neznamená to, že se vás to netýká. Proces byl již zažehnut a urychlen dne 21.12.2012 ve sféře našeho vědomí a dokonce i v rámci kolektivního vědomí a kolektivní mysli. Každopádně se není čeho obávat, jde o proces naprosto výjimečný a krásný, opakující se 1x za 26.000 let a přinese to celkový jiný styl myšlení, vnímání, spolu nažívání a další velmi hodnotné a krásné změny v našich životech, vztazích, práci a pochopení smyslu lidského života . Změny se budou brzy týkat  všech oblastí, celé společnosti bez výhrad. Dojde ke kvantovému skoku lidského vědomí, kdy vibrace hmoty  – tj. všeho kolem nás, našich fyzických těl, zvířat, rostlin a i materiálu, ze kterého vznikla naše  Země, se dostanou na vyšší level  – nic již nebude tak pevné a neprostupné jako doposud.

Úvodní video, které uvádí do problematiky přechodu Země z 3D do 5D reality s ohledem na Mayskou civilizaci:
 

/moje předmluva/

Tento můj článek a celý dokument je sice velmi dlouhý, ale jde myslím o nejlepší a nejucelenější materiál, na který jsem na internetu zatím narazil a který jsem rovněž dopracoval o mé osobní zážitky s tímto krásným procesem. Všechno to, co se v něm píše já osobně z téměř 100% prožívám sám na sobě a i proto mne to vyburcovalo, abych toto dílo dal rovněž na blog.

Udělejte si moji milí čtenáři na tento dokument skutečně čas a pohodu. Je dobré se k němu vracet a číst ho postupně i několik dní. Je také dobré se alespoň pokusit zamyslet nad některými věcmi a fakty, protože tohle skutečně není nějaká „MOJE OSOBNÍ SCI-FI“, ale jde skutečně o další vývojový krok lidstva. Je na nás abychom našli v sobě potřebu požádat zástupce vlád a zákonodárce, aby nám toto vědění rovněž prezentovali a zpřístupnili.

Informací je kolem toho, ikdyž v „záměrně neucelené podobě“ dost a dost. Již nyní totiž, kdybychom přijali některé principy 5D reality, obraz 3D reality by se rapidně změnil a my, jako lidstvo, bychom mohli o to dříve vzestoupit tak, jak vzestoupili i Mayové. Vím, řeknete si určitě, to je šílené, samé bláboly. Ano, je to volba, tato volba však ničemu a nikomu nepomůže. Pokud se budeme snažit vidět věci jinak, o to dříve procitneme z tohoto skutečně snu, ve kterém se nyní nacházíme a zažijeme krásné a úžasné věci.

Na vzestup lidského druhu na vyšší vibrační a tzv. „světelnou úroveň“ reality 5D určitě najdete časem mnohem více materiálů. Nyní spíše sporadické, nahodilé, neseskupené informace, většinou potřebujete hodně trpělivosti a také času k tomu, aby jste dokázali dát o této naprosto fenomenální záležitosti, cokoliv dohromady. Tak, jak budou lidé na sobě pociťovat čím dál více jakési „podivné“ změny, tak jistě budou mít někteří velkou potřebu o tom i psát. Jde tady především o strach se o tyto hluboké vnitřní pocity s okolím rozdělit. Bojíme se totiž stále posměchu okolí. Toto si bohužel neseme z minulosti.

V médiích informace až do poslední chvíle bohužel nebudou. Je to nesmírně, a nyní použiji naprosto šílené spojení 2 slov, „UTAJENĚ – VEŘEJNÁ“  záležitost, kdy není ve veřejném zájmu, aby kdokoliv pochopil skutečný princip, smysl a důvod toho, proč se do 5D světelné reality začínáme přesouvat.

Evoluční proces nás společně s novými energiemi rapidně zrychluje. My všichni zažíváme tyto změny našim vlastním způsobem. Každý ale svým, ale jsou jisté společné symptomy, o kterých se začíná již nyní psát.  Projevy vzestupu bývají hodně individuální a často se objevují nejrůznější potíže. Všechny „divné“ symptomy ustanou poté, co se definitivně „zakotvíme“ ve vyšší realitě 5D.

Pokud se vám nic z toho, co je zde uvedeno neděje, nepřišel ještě váš čas. Transformace vás v každém případě v nejbližších hodinách, dnech, týdnech, měsících i letech dříve či později obdaruje svoji přítomností. Buďte rádi a podvědomě i vědomě ji jděte vstříc. Až do této chvíle se týkala zejména duchovně pracujících či citlivých lidí, obdarování bude větší a větší každým dnem… Záleží také na tom, v blízkosti koho zrovna žijete, s kým si povídáte, s kým pracujete, s kým se milujete… tyto vztahy mohou případné vaše změny buďto urychlit, nebo zbrzdit.

ZDROJ:  Sanat Kumara, channelováno Sandy Stevensonem, 3. června 2007

+ přidány moje osobní vsuvky

V omezené míře (menší, než je nám předkládáno k víře) transformační proces ovlivňuje i strava. Věřte, že vaše tělo si přesně řekne, co potřebuje a co už nemůže, nevěřte knihám a duchovním guruům, že musíte být vegetariány, či cokoliv jiného. Věřte sami sobě a v tichu se pokuste být na ničem (náboženství + víra + jakékoliv vyznání čehokoliv) nezávislí. Toto budu velmi obtížné překonat, protože změny, které k nám nyní jdou, jsou na rize univerzální bázi a jako takové budou potřebovat to, abychom začali velmi rychle uvažovat, že systém víry, náboženství a boha samého tak, jak je nám to předkládáno již FUNGOVAT NEBUDE.

Můžete rovněž pozorovat po celém světě, že se do jednotlivých náboženství (křesťanství, islám, buddhismus apod..) začínají postupně vkrádat jisté „díry v chápání“, kdy budeme zažívat podezřele jiný výklad principu boha takového, kterým jsme byli vedeni po celou dobu historie lidstva. Rovněž všechny „svaté texty a knihy“ budou oplývat jiným výkladem, jakoby se úplně ztratí ten výklad, na který jsme byli všichni zvyklí. Bude to touha po obnovení moci lidí a skupin, kteří si SVÝM VLASTNÍM VÝKLADEM „svatých textů“ udělali z tohoto ten největší a nejkrutější byznys na světě – byznys s lidskými dušemi. Proto začněme a zkusme naslouchat více nám samým, našemu srdci. Tam je ukryto velké tajemství a protože je tak blízko HLEDÁME HO STÁLE DALEKO A MIMO NÁS. I z tohoto důvodu jsme dali téměř všichni osud svůj do rukou jiným lidem.

Pevně věřím, že lidé definitivně z povrchu zemského nezmizí, byť si o to některými svými myšlenkami a činy říkáme. V každém případě nás však čekají nelehké časy, zároveň to budou časy obrovských změn kolem nás, naše matička Země se probudí z velmi dlouhého přípravného období na tuto změnu, kdy můžeme zažívat některé doslova zázraky, ale rovněž můžeme být konfrontování s našimi činy z minulosti.

Znovu opakuji, jde o očistný a krásný proces. Na první pohled to můžeme vidět jako problémy. Uvnitř v pochopení těchto problémů je však krásná vyhlídka na zcela jiný život, v naprosto jiném uspořádání společnosti a principech ekonomických, společenských, kulturních  i politických.

Níže uvádím výčet příznaků, které jsou již rozpracovány a začínají být více a více viditelné i na internetu, kdy většinou lidé, kteří mají již nyní osobní zkušenosti se nebojí o tomto konečně psát.

Příznaky vzestupu:

1.    Pocit, jako kdybyste byli v intenzivním energetickém poli; pocit stresu. Pamatujte, že si zvykáte na vyšší vibrace a nakonec si zvyknete. Na povrch jsou také vytlačovány staré matrice, vzorce chování a systémy přesvědčení. Uvnitř vás se toho děje mnoho!. Obrovská práce je nyní vykonávána na vás samých, když spíte. Odvedená práce na těle – duši i duchu, na kterou byste čekali mnoho dalších životů a inkarnací se může nyní ve spánku uskutečnit za pár okamžiků. Buďte za to velmi rádi.

2.    Pocit dezorientace, najednou nevíte, kde jste, ztráta orientačního smyslu. Již se nenacházíte ve 3D, neboť jste již odešli, nebo jste v procesu odchodu do vyšších realit. Může se Vám také stávat, že najednou ruka či noha udělá nějaký pohyb, který jste nemohli ani ovlivnit a sami si říkáte, že tohle přece není možné, jsem nějaký divný-á.

3.    Zvláštní bolesti v některé z částí vašeho těla. Čistíte si a uvolňujete energetické bloky energie vibrující ve 3D, zatímco již vibrujete ve vyšší dimenzi. Mohou to být pocity, které jste nikdy před tím nezažili. Po návštěvě lékaře, specialistu, odborníka, psychologa či psychiatra a nebo lidového léčitele toto nebude nijak přesněji diagnostikováno. Budete totiž úplně zdraví  :-).

4.    V noci se budíte mezi 2. a 4. hodinou. Pak znovu usnete a znovu se probudíte v 5 hodin. Během vašeho snění se děje mnohé. Nelze tam pobývat souvisle dlouho, a proto potřebujete přestávku. Je to také hodina „čištění a uvolňování.“. Během spánku navštěvujete cíleně jiné reality, většinou probíhá toto cestování nevědomě tedy tak, že si to nepamatujete. Většinou také dostáváte tzv. „duchovního průvodce“, který vás vede celým procesem spánku a je s vámi a ukazuje vám, jak probíhá tento proces. Jste vlastně ve spánku vystavováni nejrůznějším situacím, kdy je možné u nás provést skokově změny ve vnímání, dokonce i v charakteru a našich dlouhodobě pěstovaných vlastnostech. Vše je v dobrém, není se potřeba ničeho obávat. Dokonce můžete navštívit i paralelní reality a vidět sebe v mnoha nejrůznějších dalších pozicích a vašich „já“.

5.    Ztráta paměti. Obtížně si vybavujete slova. Velká četnost ztráty krátkodobé paměti a i svou minulost si vybavujete velmi vágně. Jste ve více jak jedné dimenzi v jednom čase a když jdete vpřed i vzad jako součást prostupu (zažíváte „rozpojení“). Vaše část je také částí Starého a to Staré je již navždy pryč. Setrvání v přítomnosti je způsob Nového světa.

6.    „Slyšiny“ a „vidiny“. Při prostupu z 3D do 5D zažíváte různé dimenze, což je závislé od toho, jak jste citliví a jak jste naladěni. U mne osobně milí moji čtenáři dochází v tomto ohledu k tomu, že se například dívám nějakým směrem a najednou v mém zorném poli se objeví překrásná maličká barevná jiskra. Barevnost těchto jisker je nepředstavitelná. Objeví se a opět zmizí. Barvy jsou opravdu neskutečně úchvatné. To, čemu říkáme „barvy“  tady na Zemi se s tímto nedá vůbec srovnat. Rovněž se mi osobně objevují i nejrůznější větší či menší barevné jakoby „šmouhy a nebo kaňky“. Rovněž jejich barevnost a tvar je naprosto úchvatný. Doba, po kterou někdy vnímám takovou jiskérku a nebo šmouhu je v řádech milisekund snad i mikrosekund. Prostě to bleskne a je to pryč a mi zůstane krásný zážitek barvy a tvaru. Barva je vyjádřená tvarem a tvar je vyjádřený barvou. Těžkou si to jde představit, ale v posledních dnech toto mívám velmi často.

7.    Ztráta identity. Snažíte se dostat do vašeho Starého Já, ale to už tam není. Možná se na sebe díváte do zrcadla a nevíte, kdo jste. Již jste očistili většinu vašich starých vzorců a nyní ztělesňujete více světla a jednoduše řečeno, čistší božské já. Všechno je v řádu… jste OK a naprosto v pohodě, z ničeho nemějte obavu.

8.  Pocit, že jste „mimo tělo“. Možná můžete cítit, jako kdyby někdo mluvil, ale vy to nejste. Naše těla jsou poslední, co lze chytit a nejsou na stejném místě, jako zbytek nás. Tento fenomén může také nastat, neboť je to náš přirozený obranný mechanismus přežití, když se ocitneme v akutním stresu, cítíme se traumatizováni či mimo kontrolu. Vaše tělo nyní prochází lecčíms a možná v něm nechcete být. Může to být také způsob ulehčení procesu přechodu a vy nepotřebujete zažít to, čím zrovna prochází vaše tělo. Občas se mi osobně stane, že se například dívám na ruku, sedím v křesle a ta ruka mne tak zaujme, že ji musím pomaličku otáčet a pozorovat každičký detaily na mé kůži. Vnímám tu krásu, vnímám tu jednoduchost a účelnost mé ruky, jsem ní doslova fascinován. Zároveň se ptám, zda je tato ruka vlastně moje, zdá se mi, jakoby byla větší a že mi má dát a předat nějaké poselství.

9.  Období hlubokého spánku. Odpočíváte od veškeré té aklimatizace a integrujete se, zatímco se také utváříte pro další fázi. Tady doslova dochází k pomalé, ale cílené rekrystalizaci vaší tkáně, kdy světlo uvnitř buněk se dostává stále výše a výše k povrchu vašeho těla. Je kompletně přeměňována struktura samotného centra kostí, odkud čím dál více bude vycházet světlo. Morek vašich kostí bude vytvářet čím díl více buňky, které ponesou čím dál více světla. Toto poselství se bude vašim tělem šířit doslova z buňky na buňku jako nejúžasnější zpráva pro vaše tělo všech dob.

10. Zvýšená citlivost na vaše okolí. Davy, zvuky, jídla, TV, jiné lidské hlasy a různé další podněty jsou téměř netolerovatelné. Snadno podléháte a stanete se lehce podráždění. Vylaďujete se! Vězte, že toto brzy pomine. Toto mívám obvykle, když jdu nakupovat a kolem mne se nakupí více nakupujících. Můžete mít také jakýsi „nepříjemný“ pocit, že na vás podivně všichni působí, resp. můžete mít pocit, že se na to veškeré „hemžení“ díváte jaksi „nestranně“ a jakoby „mimo“ toto hemžení. Toto je příznak toho, že se postupně dostáváte za přepážku 3D této hrubé staré reality a začínáte vnímat vyšší realitu 5D.

11. Závratě, ztráta rovnováhy, bolest v zádech a krku, zvonění v uších, „krupičnaté“ oči, rozmazané vidění (velmi časté), nespavost, srdeční palpitace a obtížné dýchání (také velmi obvyklé). Bolesti hlavy. Ano, tady k tomuto u mne rovněž dochází velmi často, kdy cítím, že mi páteří jakoby pochodují mravenci, cítím rovněž mravenčení  i v dalších jiných částech těla, na hlavě cítím jakoby takové maličké píchání jehličkami kolem hlavy. Toto je znak probouzející se 7. Čakry (nejvyšší čakra) – tzv. Korunní čakra, která vás spojí s dalšími 5 čakrami mimo vaše tělo. O tomto později.

12. Rozbrečí vás cokoliv, ať již smutné, nebo úžasné věci. Tak tady musím moji přátelé a čtenáři říct to, že brečím pravidelně minimálně 1x za den. Je to však pláč velmi krátký, kolikrát třeba jen pár slz, ale cítím, že je radostný, že zkrátka si uvědomuji čím dál více onu nádhernou propojenost všeho se vším, začínám chápat s jakou nevídanou pečlivostí a funkčností bylo stvořeno celé univerzum.

13. Nepamatujete si významy věcí. Když zažíváte intenzivní období přechodového období a jste vrženi prostřednictvím jemných energií do vyšších realit, můžete například pozorovat koš na odpadky a nevědět, k čemu to je. Budete se muset dlouho spojovat s vaší pamětí „starého“ a sáhnout hodně daleko. To, k čemu přitom dochází je to, že vibrujete v bodě, kde všechno udržuje pouze význam a identitu, kterou tomu dáme. Ve vyšších realitách je energie prostě jenom energií bez nějaké nálepky či významu. Vše je čerstvé a nové. Jakýsi Kurs v odvolávání zázraků, bez „pokoušení se“.

14. Nemůžete si vzpomenout, co jste dělali, či s kým jste mluvili včera, občas dokonce ani na to, co jste dělali před hodinou. Ve vyšších dimenzích je realita právě v ten okamžik. PRÁVĚ TEĎ!. Pokud něco nedržíme ve svém vědomí, prostě to přestane existovat. Nemáme žádné přílohy. Vytváříme si kolem sebe náš vlastní nový svět a to, co „nepodržíme“, přestává existovat. Vše je zcela nové, neboť začínáme zcela znovu, moment od momentu. Tento stav přichází a probíhá, ale je cvičením pro život ve vyšších dimenzích. Když nastává, může vzbuzovat trochu hrůzu. Tady hlavně klid, nejedná se většinou o Alzheimera.

15. Necítíte, že byste měli něco dělat. Jste v období odpočinku, „restartu“. Vaše tělo ví, co potřebuje. Navíc když začnete dosahovat vyšších hladin, „dělání“ a „nucení věcí, aby se staly“ se stane zastaralé, neboť Nové energie podporují ženskost vroucností, přijímání, tvoření, péče o sebe a vyživování. Požádejte Univerzum, aby vám „přineslo“ to, co chcete, zatímco vy se budete radovat a užívat si!

16. Ztráta touhy po jídle. Vaše tělo se připravuje na nový, vyšší stav bytí. Přinejmenším vaše část již nechce být více ve Starém. U mne je tohle jako na houpačce. Jsou dny, kdy nemohu vůbec nic sníst, ale jsou zase oproti tomu dny, kdy jím jako neurvalý. Co ale pozoruji, tak když už jím, tak to jsou samé potraviny, které velmi rychle procházejí trávícím traktem. Dá se také říct, že ze 70% tvoří moji stravu rýže, kdy si ji připravuji s lehce osmaženou cibulkou a okořením trochu majoránkou. Chuťově vynikající a lehké jídlo. Dost si nyní vybírám kvalitní a nezkažené ovoce a zeleninu, v mojem jídelníčku si našly pravidelné místo jablka a hrušky. Snažím se pít co to jen jde, je to troch na úkor spánku, jelikož se v noci probouzím a chodím na záchod. Nijak mi to ale nevadí, ráno jsem vždycky odpočatý a dobře vyspaný.

17. Náhlé vymizení přátel, aktivit, zvyků, profesí a bydlišť. Vyvíjíte se až za to, čím jste bývali a tihle lidé a prostředí již nevyhovují vašim vibracím. Noví přijdou již brzy a bude to ta-a-a-ak dobré! Tak tohle mohu opravdu potvrdit. Protože jsem se před nějakou dobou přestěhoval na Valašsko, všechny přátele, které jsem měl v Prostějově jsem tím pádem opustil. Výjimečně, když mám cestu do této moravsko-hanácké metropole některé navštívím, ale opravdu je ve mne jakýsi pocit klidna a ticha a jako takový mne spíše dostává do rozmluvy se sebou samým, kdy nemusím nijak složitě vysvětlovat, co se se mnou vlastně nyní děje. Já to vím, vím to bezpečně. Světlo, které se ukrývý v mých tkáních a kostech se chce projevit na povrch. Toto čeká každého dříve a nebo později každého z nás a tedy pokud cítíte, že s některými lidmi již nemůžete být, nechejte tomu volný průběh, protože brzy přitáhnete do svého života jiné, třeba i řádově kvalitnější lidi, vytvoříte krásnější vztahy. Nebraňte se tomu, jen je to potřeba velmi bedlivě pozorovat a jít tomu doslova vstříc. Ona cesta duchovního rozvoje je tak nějak, tak trochu osamocený proces. Je to však dočasné, kdy další fáze může být mnohem mnohem intenzivnější a začít žít v 5D realitě nám všem přinese naprosto krásné zážitky a vybudování nádherných vztahů a vzájemných spojení.

18. Již absolutně nemůžete vykonávat některé aktivity. Když se pokusíte dělat svou obvyklou rutinu a aktivity, cítíte se příšerně. Tohle mne postihuje v plné síle. Nedá se říct, že bych úplně nechtěl dělat to, co jsem dělal doposud, ale je tam jakýsi prazvláštní „blok“, kdy než jdu do obvyklé jakékoliv dřívější činnosti, vytanou mi na povrch otázky typu: „Kolik lidí bude více šťastných, když to udělám ?“ a nebo: „Kolika lidem tímto mým krokem pomůžu“.. Celé se to začíná točit u skutečné pomoci a sdílení pocitů s okolím.

19. Dny extrémního vyčerpání. Vaše tělo ztrácí hustotu a prochází intenzivní restrukturalizací. Věřím, že kdybych pravidelně NEVIZUALIZOVAL pronikající světlo z morku kosti směrem na povrch ke kůži, určitě bych byl vyčerpaný. Pokud jen třeba nějakou dobu nevizualizuji, ihned mi to chybí.

20. Energie chodí doslova ve vlnách. Někdy celý den něco pociťujete, s výjimkou například dvou hodin, kdy se vám zcela uleví a pak to začne nanovo. Dříve to bývalo obráceně, ale s blížícím se vstupem Země do vyšších vibrací se poměr obrací. Tak tohle je přesně pravda. Cítím u sebe, že například celé dopoledne nic, tedy žádné energie a nebo pnutí necítím, příjde 15. Hodina a až třeba do 20. Hodiny zažívám naprosto fantastické a všeobjímající energie, v poslední době (duben 2014) cítím především krásné pocity v mém hrudním koši tj. kolem 4. srdeční čakry. Rovněž v poslední době zaznamenávám doslova TEPÁNÍ kolem mé 5.čakry, tj. čakry komunikace. Cítím doslova bubliny energie těsně pod kůží především na levé části mého krku. Pohybuje se to zezadu – dopředu, tam to chvíli vydrží a zase se to vrací zpět. Je to takový zvláštní pocit, jakoby ani hlava nepatřila k tělu v momentě, když se tyto doslova energetické tepy a nebo bubliny, jak to nejlépe nazvat, objeví.

21. Potřeba velmi často jíst, kombinovaná s něčím, co vypadá jako záchvaty nízké hladiny cukru v krvi. Nárůst váhy (zejména v oblasti břicha). Touha po proteinu. Pro proces vzestupu potřebujete enormní množství paliva. Nárůst váhy společně s nemožností ji shodit, ať děláte cokoliv, je jedním z nejvíce typických prožitků. Věřte tomu, že vaše tělo ví, co dělá. Add bod výše.

22. Emoce vám lítají nahoru a dolů. Naše emoce jsou otvorem pro uvolnění a uvolňujeme toho mnoho. Já jsem vlastně celou dobu mého života byl takový podivín. Spoustu věcí jsem si nechával pro sebe, ale dokázal jsem se i mnohdy dokonale otevřít. Moji mysl vlastně vždycky zajímala skutečná podstata věci. Někdy jsem byl okolí tímto i pěkně nepříjemný, stále jsem se ptal, dělal analýzy. Nyní s odstupem času to vlastně vítám, ikdyž mne to i tehdy trochu od lidí jakoby izolovalo. Povahou jsem byl extrovertní introvert, nyní se mnohem více dokážu otevřít.

23. Zvětšující se „rozmluvy a mluvení sám se sebou“. Zjistíte, že k sobě mluvíte stále častěji. Zažíváte novou úroveň komunikace, která se stane plynnější, soustředěnější hlubší. Nezbláznili jste se. Pouze vámi plyne nová energie. Tak tohle je nyní můj typický projev. V podstatě se běžně i během dne přistihávám nad tím, že skutečně sám se sebou vedu rozhovor, hlasitý rozhovor. Je to takové mumlání, ale někdy jsou to i souvislé a delší věty a souvětí. Nejčastěji se ptám. Mám otázky a sám si odpovídám. Přišel jsem na to, že je to vynikající zdroj informací. Pokud se přesně zeptáte sami sebe tj. vlastně komunikujete se svým vlastním božstvím v sobě, dostanete také zajímavé odpovědi. Většinou ta první odpověď je správná. Je dobré věřit této konverzaci sám se sebou. Ne nebojte, jste úplně normální. Je to typický projev člověka, který se začal intenzivněji duchovně vyvíjet.

24. Uvolňování z rodinných vztahů. Se svou rodinou jste spojeni prostřednictvím karmy. Tyto pouta se postupně uvolňují a jste volní. Bude to vypadat, že se kamarádům a rodinným příslušníkům vzdalujete, ale pomine to a budete mít šanci navázat vztahy nové úrovně. Ano, tohle je u mne velmi radikální záležitost. Já jsem musel zpracovat hlavně to, že jsem, nejen že opustil moje blízké, ale také jsem se velmi dosti vzdálil mému synovi. Je to tím, že to tak bytostně cítím. Je velmi složité to vysvětlit, kdy i nejrůznější mniši údajně meditují osamocení v nejrůznějších klášterech a jeskyních. Mi tento význam doposud unikal, ale až nyní vím, že je to skutečně fakt, který se nedá v sobě popřít. Musel jsem zavřít komunikaci jak se svými rodiči, tak i s bývalou ženou a i se sestrou. Vím, že příjde čas, kdy navážeme jiné kvalitnější společné spojení. Nyní se musím vyvíjet tímto způsobem a takto to prostě chci. Nedokáži to nijak dále a hlouběji vysvětlit. Když jsem studoval některé prameny tak existuje jistá fáze duchovního vývoje, že je skutečně nutné jít nějakou cestu skutečně sám. Dokud jsem si to neprožil na vlastní kůži nevěřil jsem tomu. Nikoho ze své rodiny jsem nezavrhl, ale rovněž jejich přítomnost nevyhledávám.

25. Chcete jít Domů, jako kdyby všemu byl KONEC a vy jste sem již vůbec nepatřili. Vracíme se ke Zdroji. Všemu JE skutečně konec. (Ale mnoho z nás zůstává, aby si vyzkoušeli tvoření Nového Světa). Také naše staré plány pro příchod byly završeny. Ano, toto cítím velmi mohutně. Vím, že se vracím domů. Ono „domů“ je vlastně tady. Ale je to jiný „Domov“. Je to domov, kde vládne skutečná láska a nezištná pomoc. Vím, že odtud jsem odešel na mé dlouhé pouti všech inkarnací a tam se taky navracím. Postupně mi dochází co všechno jsem v životě a pro koho udělal a koho jsem zraňoval. Je to opravdu mohutná introspekce sebe sama. Není to však trestání, je to skutečné uvědomění, že existuje vyšší koncept, který byl vytvořen námi k tomu, abychom mohli duchovně vyrůst. Ikdyž se nám zdá, že okolnosti jsou šílené a jakoby proti nám, je to skutečně jen zdání. V daný moment je to ten nejlepší způsob, kdy opět se dostává naše duše výš a výš a dál a dál..

26. Pocit, že zešílíte, či se u vás rozvinula nějaká psychická nemoc. Rychle zažíváte několik dimenzí a velké otevírání se. Nyní je vám již většina přístupna. Zatím jen nejste zvyklí to používat. Vaše vědomí bylo posunuto výše a vaše bariéry jsou pryč. To pomine a nakonec se tam budete cítit Doma jako nikdy předtím, neboť Doma jste nyní zde. Někdy si sám sobě říkám, že UŽ DOST, už by to mohlo skončit. Ne že je tento vzestup nějak nepříjemný, ale skutečně do sebe člověk nasává poznání, kdy začíná skutečně chápat souvislosti všeho ve všem, na co se jen podívá a koho pozná. Dá se říct, že je to jistá forma jasnovidectví, ikdyž zatím jen taková počáteční fáze, jen takové jasnovidecké pošimrání. Je to tím, že se Vaše tělo ocitá ve skutečně větším a větším propojení s celkem, s celým univerzem. Lidská bytost v této fázi dostává „klíče“ od mnoha komnat, do kterých musela ještě dozrát. Tento aspekt dozrání je také velmi důležitý k tomu, že tyto klíče nemůže dostat osoba, která by se rozhodla toto vědění a vědomí používat proti lidem. Opravdu si dává univerzum na čas, než dojde k odkrytí některých zákonitostí a principů.

27. Deprese. Vnější svět možná není v souladu s vaším Novým, výše vibrujícím já. Příliš dobře se tam necítí. Uvolňujete také nižší, temnější energie a díváte se skrze ně. Vydržte to!. Ano, tohle rovněž mohu na sobě potvrdit. Je to kolikrát pocit, že se nemůžete myšlenkově, ale ani doslova fyzicky pohnout VLEVO VPRAVO, držíte stále jednu myšlenku, pracujete s ní, nemůžete se od ní odchýlit a NAJEDNOU to příjde. UVOLNĚNÍ. Je to velmi těžké popsat, ale těsně před tím, než k tomuto uvolnění dojde se člověk ocitá mnohdy na skutečně pokraji hluboké deprese. O tomto jsem nastudoval, že se jedná o rozpouštění negativních stránek duše. Je to opět v tu chvíli jediný způsob, jakým to u lidské bytosti provést. Ono je samozřejmě více možností, jednou s možností je se znovu narodit a prožít si tento stav v jisté okolnosti života. Jelikož však dochází nyní ke kvantovému skoku vědomí, tak tato rozpouštění i ze bdělého stavu a i několikrát během dne budou a jsou zcela normální. Tady je potřeba vědět tento fakt a v žádném případě nesáhnout po drogách, alkoholu a nebo čemkoliv jiném. Rovněž ani návštěvy u lékařů nepřináší kýžený výsledek. Je potřeba jen vstřebat to, co se s Vámi děje a co je hrozně moc důležité je toto sdílet s kýmkoliv. Vy totiž budete jednou velkou oporou pro okolí, protože toto, o čem píši, se jednou bude řešit v masovém měřítku.

28. Živé, ostré a někdy násilné sny. Uvolňujete mnoho, mnoho životů s nižší vibrační energií. Mnozí nyní hlásí, že zažívají úžasné sny. Vaše snění se nakonec zlepší a budete si to zase užívat. Noční můry se mohou objevit i za bílého dne. Osobně vím, že se mi zdá cca. 3 až 5 snů každou noc. Většinou se mi sny zdají v momentě, když se probudím nad ránem, třeba ve 3, 4, 5 hodin ráno, napiji se a jdu si zpátky lehnout. Do vstávání kolem 8 – 9 hodiny se mi skutečně stihne zdát i 5 snů. Mezi nimi se jen na chviličku probudím, tady je odborníky velmi doporučováno si rychle poznačit onen sen a zase usnout a tak dále. Stačí jen 3 až 5 slov ke každému snu a ráno to popsat detailně. Osobně se mi nic špatného nezdá, spíše naopak, jsou to sny pohodové.

29. Noční pocení a návaly horka. Vaše tělo se „přehřívá“ a spaluje zbytky. Ano, tak tohle zažívám opravdu pravidelně. Můžete si také všimnou na fotografii, kterou mám na profilu na blogu, že mám v obličeji více červené barvy. Je to vlastně ono pronikající světlo, které je ve mne schováno. Nejsem takto červený stále, je to ve stavech, kdy cítím, že se dostávám do vyšších úrovní vědomí, kdy moje pokožka doslova žhne. Mnohdy se probouzím i v noci, mám mokré tričko. Toto je z důvodu toho, že je velmi intenzivně pracováno na vašem fyzickém, ale i éterických tělech. Opět toto umožňuje onen kvantový skok, ve kterém se nacházíme, kdy bychom všichni žasli bychom věděli jak obrovský kus práce je odveden na našem těle ve spánku. Toto by nebylo možné, kdyby k tomu nebyly vytvořeny globální vesmírné podmínky, kterou jsou nyní a 1x za 26.000 let splněny. Je opravdu výjimečné být nyní na planetě Zemi jako lidské bytosti.

30. Vaše plány se najednou v půli mění a jdou zcela jiným směrem. Vaše duše vyrovnává vaši energii. Obvykle se cítí v tomto novém směru SKVĚLE, neboť vaše duše toho ví více, než vy! Narušuje to vaše „rutinní“ volby a vibraci.

Fyzické příznaky vzestupu:

Jak už zde bylo řečeno, planeta Země „převibrovává“ ze třetí do páté dimenze vesmíru. Na naši planetu už nějaký čas dopadají mohutné energie, které přímo dramaticky mění fyziologii i psychické pochody lidských bytostí.

Pobýváme nyní v realitě, která vibruje už na mnohem vyšších frekvencích. Jde o probouzení se do vodnářského věku, které u většiny lidí probíhá poměrně obtížně a nepříjemně.

Vzrůstá počet záhadných onemocnění. A dokonce i lidé, kteří nejsou nemocní, pociťují různé nevolnosti nebo pocity, které vypadají jako příznaky nemocí.

Takže i normální, zdravé osoby, pociťují otřesy různého druhu, trnutí určitých částí těla, zažívají kolapsy, mají bolesti různého druhu, problémy s dýcháním, se srdcem, s krevním tlakem apod.

 

Cituji příznaky transformace:

-              problémy se spaním (zejména probouzení se mezi 2. až 4. hodinou ráno) – ale také opačný extrém: potřeba mnoha hodin spánku, nebo i tendence celé dny spát

-              bolesti hlavy, tlak v hlavě a v uších, problémy se sluchem, pískání v uších;

-              extrémní únava, neschopnost odpočinku

-              potřeba často jíst – nebo naopak nechuť k jídlu

-              deprese a náhlé stavy úzkosti či smutku bez zjevné příčiny;

-              záhadné kolapsy;

-              náhlé pocity tepla nebo horka, pocity horečky, chřipkové symptomy, silné pocení;

-              srdeční potíže a obtížné dýchání, problémy s tlakem;

-              nevolnosti od žaludku, střevní potíže

-              závratě, ztráta rovnováhy, píchání na hrudi

-              suché a pálivé oči, přechodné ztráty ostrosti vidění

-              svalové křeče, bolesti kloubů a páteře, pálivá bolest, trnutí určitých částí těla

-              problémy se zuby (zejména šestky a osmičky), záněty zubů a dásní;

-              menstruace u žen i 2x za měsíc

-              popudlivost, agresivita, nedostatečná schopnost se soustředit (roztěkanost)

-              výpadky paměti, zvýšená zapomnětlivost

-              pocity, že nestíháte z nedostatku času

-              krátkodobé záblesky vjemů a akcí z jiných životů

 

A který lidský orgán je tím nejohroženějším? Letíme do páté dimenze, kde se prožívá láska. Je to tedy zcela určitě SRDCE.

V každém případě je tu čas transformace. Čas, kdy něco končí a něco nového začíná. Máme veškerou podporu Univerza – a je jenom na nás, zda sami něco začneme, nebo zda zůstaneme u toho konce.

Ti, kteří si nezvolili „vzestup“ a zůstanou se dvěma šroubovicemi DNA až do konce svého života – pro ty bude život na Zemi (která bude stále více zvyšovat své vibrace) čím dál tím těžší.

 Duchovní „vzestup“ a dimenzionální posuny

V dnešní době už snad každý ví, že vstupujeme do Věku Vodnáře, jehož přesný počátek je (podle Mayského kalendáře) astrologicky datován na rok 2012. Nyní tedy procházíme „přechodem“ z jedné éry (Věk Ryb) do druhé (Věk Vodnáře) – a v rámci tohoto přechodu se dějí převratné změny. Planeta Země „převibrovává“ ze 3. do 5. dimenze vesmíru – a za tím účelem se nevyhnutelně musí očistit s pomocí všech čtyř živlů (oheň, země, voda, vzduch). Jinými slovy: Božský plán Stvořitele-počátečního světla, podle kterého se všichni řídíme (ať už vědomě či nevědomě), povolává Zemi, aby vzestoupila z reality, kterou známe jako třetí rozměr (3. dimenzi), do 4. dimenze (kde zůstane dočasně) – a poté do 5. dimenze. Již dlouho se mluví o tom, že k tomu došlo v roce 2012, ne-li dříve.

Lidstvo (a všechno živé) musí být připraveno na vzestup, tj. na zvýšení vibrací, aby se posunulo spolu s planetou. Mnoho lidí již nemá čas na to, aby prošli procesy odděleného, individuálního vzestupu, který by mohl trvat i několik set let. Jsou ve své poslední inkarnaci a měli by nyní vzestoupit, aby pomohli založit nové stvoření na Zemi a v celém vesmíru. Znamená to: ponechat si tato těla a postupně je přivést (zpět) přibližně do věku 30 let. Kdo není připraven, bude se muset inkarnovat zpět do 3. rozměru, ale už na jiné planetě, protože planeta Země přejde do 5D. Nemohou se tedy vrátit na Zemi ve vyšší dimenzi. „Smlouva“ některých lidí přitom vyprší a oni se vrátí do dřívějších hvězdných systémů (pokud si přejí) – a je možné, že vzestoupí případně i nad pátý rozměr. Nikdo na Zemi není původem z této planety.

Dnešní doba se tedy značně zrychlila po duchovní stránce! I lidé, kteří se duchovnu doposud vysmívali, zažívají nyní změny v podobě náhlého otevírání 6. a 7. čakry (až na 140 %). Vlastně jde o „kvantové skoky“ v duchovním rozvoji na celé planetě. To, co bylo před pár lety pro někoho nemožné, je teď pro něj otevřené. Je to způsobeno tím, že planeta Země „převibrovává“ ze 3. do 5. dimenze vesmíru a připravuje se na svoji novou oběžnou dráhu. Říkáme, že planeta Země je „na vzestupu“ – a s ní samozřejmě i všichni její obyvatelé.

Pod slovem „vzestup“ je myšleno, že si musíme „zvednout svoje tělesné vibrace“ na úroveň páté dimenze a že si znovu musíme obnovit všech 12 řetězců DNA (máme aktivní jen 2 řetězce), což bude vlastně dosažením stavu světelného – božského vědomí. A pak ještě musíme docílit, aby bylo v našem těle zapojeno dalších 37 energetických řetězců DNA, což přinese kompletní změnu buněčné struktury lidské tělesné formy. To bude mít za následek buněčnou přeměnu našich těl na tzv. „krystalickou strukturu“. To bývalo konečným cílem zasvěcenců ve starověkém Egyptě. Šlo o překonání smrti a o to: odejít do další dimenze i se svým tělem. Aby se toho dalo dosáhnout, byla buněčná restrukturalizace na „krystalickou formu“ nezbytná.

Krystalická buňka neumírá, ale celá se „obnovuje“. Ve stávající formě našeho těla se buňky neustále vyměňují a umírající buňky vytvářejí povlak na žilních stěnách a ve střevním traktu. Tento povlak vede k tvrdnutí tepen a v konečném procesu – ke stárnutí a ke smrti.

Ale naproti tomu proces krystalické přeměny vede k nestárnoucí tělesné formě, která má schopnost překonat smrt (tzv. věčný život). Krystalická buňka má schopnost v případě potřeby rozpustit buněčnou stěnu a znovu ji zrekonstruovat.

Pokud se krystalické buňky budou takto obnovovat, tak bychom se zase mohli dožít věku 700 let (nebo i mnohem více), jak to bývalo dříve, než nastal „Pád člověka“. Bytosti na jiných planetách (z Plejád, z Orionu, Síria) se tohoto věku naprosto normálně dožívají a využívají všech výhod s krystalickou přeměnou spojených. Krystalická tělesná forma totiž umožňuje transcendentální schopnosti jako je např. změna tělesné formy, teleportace a cestování mezi dimenzemi. To bude opět možné (pokud té krystalické přeměny dosáhneme).

Jestliže lidé přejdou na buněčnou krystalickou strukturu, tak už nebude zapotřebí ani lékařů, ani léčitelů. Nemoci prostě nebudou existovat. Nejsnadnější způsob, jak začít, je zasvěcení do reiki. Mistr Reiki zná způsob, jak vám obnovit pokřivené kódy DNA a jak vás napojit na transpersonální systém čaker. Ale dál už musíte pokračovat sami!

Ti, kteří si nezvolili „vzestup“ a zůstanou se dvěma šroubovicemi DNA až do konce svého života – pro ty bude život na Zemi (která bude stále víc zvyšovat své vibrace) čím dál tím těžší. Pokud zemřou se dvěma šroubovicemi, budou v příštím životě zrozeni v jiné třídimenzionální realitě na jiné planetě v jiném stvoření, aby pokračovali ve svém vlastním tanci životem. Je důležité, aby si všichni uvědomili, že život nekončí smrtí, ale pokračuje tak dlouho, dokud si duše nezvolí návrat „domů“.

Vzestupu by mělo být dosaženo, až budeme plně vystaveni energiím pásu fotonů. Jde o pás toroidně tvarované energie, kterým naše Sluneční soustava projde dvakrát za 26 000 let. Každé takové projití v minulosti trvalo asi 2 000 let. Nyní jsme již v tomto pásu, ale jsme chráněni před předčasným nezvládnutelným vzestupem pruhem holografické energie, umístěným kolem naší Sluneční soustavy Galaktickou Federací Světla, našimi spojenci z jiných civilizací v naší Galaxii (Mléčné dráze). Jak se zvyšují naše vibrace, část fotonových energií je postupně propouštěna do naší Sluneční soustavy.

Nejprve bude současný systém našeho těla s dvouvláknovou DNA/RNA nahrazen systémem o 12 vláknech. Náš systém 7 čaker (energetických center těla) se zvýší na 13 čaker. Také budeme vědomě využívat na 100 % svůj mozek (místo nynějších 10-20 %). Vrátí se nám plné vědomí – tedy vědomí, proč tu jsme, co máme dělat v budoucnosti a jaké byly naše dřívější životy. Budeme mít univerzální vědění na dosah ruky a budeme mít nadlidské schopnosti.

Jako vzestoupení galaktičtí lidé budeme schopni komunikovat se všemi myslícími formami života v naší galaxii, ve vesmíru a dále. Znovu získáme nadpozemské schopnosti, o které jsme přišli před mnoha životy. Telepatie, teleportace (přemísťování) a meziplanetární cestování bez vesmírných lodí budou s našimi světelnými těly opět možné.

Země je nyní opěrným bodem pro změnu a mír v této galaxii a ve vesmíru. Evoluce jinde nemůže úspěšně pokračovat, dokud nevzestoupíme do pátého rozměru. Mnoho civilizací nás sleduje s intenzívním zájmem. Vyšší dimenze mají schopnost vidět do nižších, kdežto my odtud vyšší dimenze nevidíme. V posledních letech má lidstvo prakticky neomezený přístup k nejvyšším bytostem Světla, které poskytují vedení skrze kanálované spojení (channeling) a někdy se dokonce projevují i v éterické nebo fyzické podobě.

Je nezbytné, aby se Země očistila a vrátila k rovnováze v rámci přípravy k vzestupu. Tato příprava je částí příčiny mnoha extrémních stavů počasí, kterými planeta v posledních letech prochází. Mnoho sopečné a zemětřesné aktivity uvolňuje tektonické podmořské desky Lemurie (potopila se asi před 25.000 lety) v Tichém oceánu a Atlantidy (potopila se asi před 12.000 lety) v Atlantském oceánu. Součástí návratu k rovnováze je, že pevniny Lemurie a Atlantidy musejí vyplout na povrch. Jsou na nich prastaré chrámy a pyramidy, které je třeba znovu aktivovat.

Vzestup v lidské tělesné formě na Zemi patří pravděpodobně k nejtěžším cestám všech věků. A protože je tato cesta tak složitá, značně přispívá k rozsáhlé výuce duše. Ty duše, které svolily k této cestě, se z ní naučí mnohem víc, než všechny ostatní, které kdy existovaly v čase, prostoru a formě!

Skvělá zpráva: vyšší reality již oslavují úspěšné završení vzestupu Země !

Země dosáhla HLAVNÍHO cíle v Plánu svého Vzestupu. Bylo toho dosaženo díky neuvěřitelnému výronu lásky nabízené Silami Světla Země v koexistenci se všemi živými formami na planetě. Sešlo se mnoho aspektů plánu Vzestupu v kulminaci všech součástí, aby došlo, tak říkajíc, k vytvoření celku.

Jako součást všeobecného cíle Vzestupu Země, existoval plán dosáhnout určitého cíle do specifického data. Aby bylo tohoto úkolu dosaženo, musely se spojit stovky rozličných aspektů.

 

Některé z aspektů jsou tyto:

- základní změny v uvažování populace Země

- kódování různých sektorů včetně zarovnání Země s dalšími planetárními systémy uvnitř této galaktické čtvrti

- specifické definované body potřebné k postupu celé lidské populace a zvířecího světa na závěrečné jeviště plánu

- správná vibrace krystalického a minerálního světa, aby zachytila a provedla Zemi obrovskou salvu Světla

- maximalizace všech lidských systémů potenciálů, aby asistovaly dosažení určitého stupně moudrosti v běžné populaci, aby bylo možno přistoupit k dalšímu stupni

- rovnováha mezi rostlinnou a minerální říší

- završení kódování, které by umožnilo zasáhnout planetu v nejvyšší vibraci

- přinášení skrytých a pohřbených záležitostí, které bylo třeba vynést na povrch k započetí cesty transformace

- spojení mnoha součástí různých systémů, které umožňují ekonomické a praktické fungování světa a nezbytnou strukturální demolici, která je nezbytná k novému začátku.

 

Dokonalé zapadnutí všech těchto součástí může být viděno jako „přistávací světla jsou nyní již plně rozsvícena a připravena na přistávací manévr, za krásného počasí, kdy přistane zcela nová ultra-moderní rovina.“

Cestou k této události (která se již uskutečňuje několik dnů včetně posledního období úplňku) někteří Pracovníci Světla pociťovali neobvyklé symptomy. Příčinou těchto symptomů byl zejména fakt, že jejich energie a vstupů bylo třeba na (vyšších) úrovních, aby bylo dosaženo doteků v poslední minutě u velkého množství projektů. To vyžadovalo nasazení Pracovníků světla, jejichž úkoly byly téměř, i když ne zcela, splněny.

Proto tito lidé ve snaze dosáhnout hlavního cíle, k jehož splnění jsme pracovali krok po kroku po tak dlouhý čas, zaměřili svou pozornost a energii do několika málo posledních týdnů, kde pracovali na vyšších rovinách. Tam dělali své maximum, aby si byli jisti, že všechny aspekty plánu zasáhnou cíl. Všichni dělali fantastickou a smysluplnou práci. Některé lidi to stálo obrovské množství energie, takže jim již nezbývalo příliš pozornosti a energie pro soukromý a profesní život. To by se mělo brzy změnit, jakmile se znovu-uzemní ve svém 5D prostředí.

Symptomy byly popisovány jako „cítím se prázdný, ve vakuu, nejsem plněný přítomný“, nebo „pocit naprosté ztráty energie doprovázený naprostým odmítáním děláním čehokoliv ve 3D dimenzi“. O tomto mj. je vynikající článek na odkazu a konkrétně tady:http://www.pentablue.net/temata/11001.html , kde je vysvětlena podstata toho, proč se najednou odkláníme od toho, co jsme měli až doposud tak rádi. Změny se však dějí i ve vztazích. Z nepochopitelných důvodů se začínají rozpadat i doposud „pevné vztahy“.

Tyto pocity mohli mít pouze ti Pracovníci Světla, kteří stále pociťovali potřebu dokončit projekty. Mimochodem neznamená to, že by tito Pracovníci Světla „selhali“, že si tyto projekty nesplnili dříve. V 98% případů, proč nebyly některé projekty dokončeny, tomu tak bylo kvůli svobodné vůli učiněné lidstvem a pouze v některých případech vlivem situace Pracovníků Světla, kteří činili rozhodnutí skrze ego či prostřednictvím mysli.

Je to naprostá víra a v mnoha případech zázrak vidět prostřednictvím této rozdělené rozhodnosti, že tento hlavní cíl Země byl dosažen, že stihli završit tyto zbývající úkoly, a tím složili všechny kousky dohromady v tomto slavném a dech beroucím závěru. Náš obdiv je bezmezný, stejně jako naše vděčnost.

Pokud sedíte tiše a dovolíte si to, snadno můžete v této chvíli pocítit radostí oplývající vesmír, neboť Matka Země a bytosti ve všech realitách Světla oslavují tento ohromující úspěch. Podařil se díky spojenému úsilí mnoha, ale zejména tomu vašemu. Nic z tohoto by nenastalo, nebýt vás. O tom není nejmenších pochyb. Vy všichni jste prostě naprosto neuvěřitelní a vaše úsilí čelí popisu, který by šlo učinit prostřednictvím slov.

Prosím, pohroužete se do ticha a zlatého světla a připojte se k nám a k této oslavě.

Na vědomí vaší Služby, která změnila svět.

(ZDROJ: Sanat Kumara, channelováno Sandy Stevensonem, 3. června 2007) + doplněno milí čtenáři o moje vlastní zkušenosti.

Energie z vesmíru

Od září 2007 se naplňuje proroctví ohledně otevření brány a vzestupu hladiny energií na nejvyšší možnou míru. Všichni, kteří toto pocítí, budou do jednoho vnímat spoustu mimosmyslových informací. Projevy budou velice krátkodobé, dokud se vše opět neustálí. Všichni, kteří pocítí tyto změny, budou samozřejmě také sami od sebe požadovat změnu ve svých životech, neboť takto již pro tyto duše není možné žít. Lidé se k těmto projevům budou stavět velice odmítavě, neboť si nebudou vědomi toho, proč se jim to děje a bude to vyžadovat spoustu trpělivosti a zároveň zásadní změnu v jejich životních postojích, neboť to, čemu se budou nejvíce bránit, udeří s nebývalou silou.

Energie budou přicházet ve vlnách a každá vlna bude doprovázena změnou okolního počasí. Změny počasí probíhají neustále, avšak změny, které budou provázet tyto energetické náboje, budou velice málo patrné.

Během září také nastane otevření brány Slunce, která bude sama nasávat veškeré negativní energie ze Země. Aktuálně jsme ve velmi vysokých vibracích a můžeme se cítit i vidět „rozptýleně“ nebo prožívat citový zmatek, ztrátu, opuštění.

Nelze říci, že se Země očistí, ale bude moci odejít další část těchto energií, nastřádaných zde během spousty minulých let. Teprve poté nastane mírná úleva, i když celkově velice nepatrná. Lidé budou stále pociťovat tytéž příznaky jako dosud, neboť jsou součástí transformace. Možná se objeví i další příznaky, jako například tlaky na srdci a oběhové problémy. Může se objevit i hučení v uších nebo jiné příznaky vzestupu. Nelze říci, že tyto problémy bude jednoduché překonat, ale ten, kdo se bude vědomě snažit postoupit do vyšších vibrací, zvládne tyto problémy daleko snáze.

Příchozí energie jsou pouze předzvěstí dalších, daleko silnějších, které budou přinášet nové informace a proudit do myslí těch, kteří mají ve svých kódech kód pomoci ostatním a kód světlonoše pro hledající a tápající. Vše se začíná měnit a během několika let se projeví následky těchto změn, neboť je žádoucí, aby tyto změny proběhly.

Spousta informací přijde na Zemi ještě během roku 2014. Tyto informace byly mnoho tisíců let drženy v tajnosti a nyní nastává čas jejich návratu k lidem, kteří s nimi budou umět naložit. Tito lidé budou ti, kteří budou učit ostatní.

Takto se bude také zčásti měnit temnota na světlo. Spoustu energií ještě nemůže tu tmu proniknout, ale přichází doba, kdy se proud energií neustále zesiluje a jejich působení se bude projevovat okamžitě po jejich dopadu na určené místo.

Fotonový pás – éra Světla začíná

Ano, posouváme se do zóny vesmíru, kde je pásmo fotonové energie. Naše hvězda se vnoří do tohoto pásma na nějakých 2000 let a tato událost se děje každých 11000 let. Naposledy, kdy tomu tak bylo, bylo období Atlantidy.11000 let mimo fotonový pás se nazývá Galaktická Noc. Náš hvězdný systém je 8. hvězdou plejádského souhvězdí. Naše hvězda obíhá Alcyon, stejně jako další plejádské hvězdy. Alcyon se nachází ve fotonovém pásu po celý čas. Jiné vystupují a vstupují na různou dobu, což je odvislé od jejich orbitální dráhy. Zkušenost, kterou zažíváme na Zemi, když vstupujeme a vystupujeme z fotonového pásu, je extrémně cenná. Trilióny duší se proto pokoušejí dostat pro tuto jízdu tělo a inkarnovat se na Zem.

Začínáme se nasunovat do fotonového pásu a zcela v něm jsme ponořeni již od roku 2012. Ve fotonovém pásu se stávají zdi mezi různými dimenzemi stále více tenké, nebo neexistují vůbec. Jednou z věcí, která bude muset nastat, až se dostaneme do fotonového pásu je to, že si budeme muset osvojit 4. dimenzi a integrovat ji do naší planety. Přechod do a z fotonového pásu je charakteristická radikálním počasím, podnebnými změnami. Bude to docela zajímavé, neboť svět 4. dimenze začíná padat do naší reality 3. dimenze.

Elementy ze čtyřky se budou individuálně přitahovat, budou schopni „vidět“ a interaktovat zcela v závislosti na našem vědomí. Mohli bychom si přitáhnout místnost plnou ďáblů vystavujících své vidle, ale také plnou místnost andělů. Čtvrtá dimenze je polarizována velmi podobně, jako 3. dimenze a bytosti úrovně 4. dimenze mají svou vlastní agendu.

Až se ocitneme ve fotonovém pásu, budeme mít přístup ke všem dimenzím vědomí. Lidé celého světa se snaží o malý kousek vědění, osvícení, naději pro budoucnost svých dětí ve světě rozrůstajícího se ponížení, drog, znásilnění, vražd atd. Proroci zkázy kážou o fyzickém hororu a anihilaci. Je to jako velký vír, velká nasávající spirála, stále dolů ve tmě a zoufalství. Když se však podíváte vzhůru, můžete vidět světlo na špici a vydrápat se ven z tohoto stále zrychlujícího se stisku beznaděje.

Pravda je někdy tak jednoduchá, že ji přehlédneme, ignorujeme ji a snažíme se nalézt mnohem komplikovanější odpověď, zatímco pravda tam pořád leží, brnká vás přímo do nosu jako váš cestovní pas ven víru směrem do budoucna.

Všechno začíná kolem malého atomu a skupiny malých elektronů, které obíhají kolem. Anglický fyzik Paul Adrain Maurice Dirac prohlásil, že ke každému druhu částice existuje anti-částice. V roce 1932 Carl David Anderson objevil anti-elektron a pojmenoval ho pozitronem. V roce 1956 byly objeveny anti-proton a anti-neutron. Když se vytvoří anti-částice, vchází do existence běžných částic a je pouze otázkou času… zlomku vteřiny.. než se setká a srazí s elektronem. Náboje se zruší a celková hmotnost páru je přeměněna do formy fotonů. To nabízí nový a zcela bezprecedentní zdroj energie.

FOTON se v nejbližší budoucnosti stane vaším životním stylem. Fotonové pásmo bylo ve vnějším kosmu objeveno v roce 1961 satelitními přístroji. Nyní se posuneme do Plejád… Sedmi sester.. odhadem 400 světelných let odtud. Tato skupina hvězd je základem nesčíslně mytologických příběhů v mnoha zemích světa… Řečtí Bohové, Australské Snění, Čínská mytologie. Citujme aspoň několik astronomů: Jose Comas Sola dělal speciální studii Plejád a objevil, že tvoří systém, kterého součástí je i naše slunce, stejně jako několik dalších sluncí; a všechna mají zřejmě své planetární systémy.

Freidrich Wilhelm Bessel ukázal, že členové této skupiny měli předchozí pohyb 5,5 obloukových vteřin za století ve stejném směru. Isaac Asimov… „Lze předpokládat, že všechny hvězdy ve shluku mají stejný chronologický věk.“ Edmund Halley, když studoval pozici hvězd, zaznamenal, že nejméně tři hvězdy nebyly na pozicích tak, jak je udávali Řekové.

Rozdíl byl tak velký, že je nepravděpodobné, že by Řekové či Halley udělali chybu. Hylleymu se zdálo velmi jasné, že se tyto hvězdy pohybují uvnitř systému. Také Paul Otto Hesse vytvořil speciální studii tohoto systému, jehož je naše slunce součástí a objevil v absolutně pravých úhlech k pohybům sluncí FOTONOVÝ PÁS či MANASKÝ PRSTEN, fenomén, kteří vědci zatím nedokázali laboratorně zopakovat. Našemu slunci trvá 24.000 let, než dokončí orbit a je rozděleno do sekcí. 10.000 let temnoty je období, jak to známe nyní, noc a den a poté 2000 let neustálého světla, pak znovu 10.000 let temnoty a pak znovu 2.000 let světla.

„V tomto okamžiku jsme pripraveni vstoupit do fotonoveho pasu, stane se to mezi aktualni chvili a koncem stoleti. Zavrsili jsme cely cyklus a jsme znovu na zacatku. Je to dopodrobna popsano v bibli, v knihach o mytologii, Nostradamem a modernimi vedci. Az Zeme poprve vstoupi do fotonoveho pasu, bude to vypadat, ze nebe hori, ale budte v klidu, jde o studene svetlo, takze nedojde k zaru. Pokud se do pasu nejprve zahali Slunce, dojde k bezprostredni temnote, ktera pocitana podle nasi rychlosti ve vesmiru, bude trvat 110 hodin. Interakce mezi slunecni radiaci a fotonovym pasem zapricini, ze nebe bude vypadat, jako by bylo plne padajicich hvezd. Az vstoupi do radiacniho pasu Zeme, vsechny molekuly budou nabuzene, vsechny atomy se zmeni, veci zacnou zarit., BUDE TRVALE SVETLO. Uz nebude temnota, ani v nejhlubsi jeskyni, ani v lidskem tele.

Rychly pohled do krestanske bible: „Vsechny hvezdy budou padat z nebe a nebe jiz nebude…“ Ocekava se, ze rotace Zeme se omezi. Kvuli redukovane slunecni radiaci se teploty ochladi a vytvori se ledove prikrovy az do 40. stupne obou polokouli. Vase ucebnice dejepisu vam sdeli, ze doslo nejmene k 5 dobam ledovym a podle vseho trvaji kolem 2000 let. Stoji za zminku, ze svetova komunikacni centra, pevne satelity, americke zakladny a pokusna mista jsou uvnitr „bezpecne zony“. Je to plan, nebo nahoda? A kde se nachazite vy? „

V našem kosmu existují tři typy lidí: hmotní, jako jsme my, což je člověk tvořen pevnou látkou, pak atmosféričtí, také hmotní, ale molekulární struktura je zcela jiná a éteričtí, zcela nehmotní. Až vstoupíme do fotonového pásu, normální, zdravá osoba bude pociťovat otřesy, jako když strčíte prsty do zásuvky a transformace bude kompletní — přeměníte se z hmotné osoby na atmosférickou osobu („a budeme změněni na nesmrtelné bez rozdělení smrtí mrknutím oka“). Teologové do velké hloubky popsali biblické postavy a prohlašují, že žili v období světla. Obloha a atmosféra byly jiné a zřejmě nikdy nepršelo. Nostradamus ve verši o konci světa, jak ho známe, píše o roce 1999: „a už nebude pršet, ale za 40 let bude normálně.“ V domorodé mytologii se říká: „Lidé byli odlišní od dnešních, měli jsme most ke hvězdám.“ Ve všech jejich příbězích pokud se vyrovnali Náčelníkovi či Staršímu, uprchli ke hvězdám. Stejně tak Řekové. Zdá se, že vesmírné cestování je uvnitř fotonového pásu snadné. V roce 1962 jsme se dostali do vlivu Fotonového pásu. Rok 1962 byl rokem obrovské UFO aktivity. Dostali jsme se do sféry cestovatelů vesmírem, kteří používají Fotonový pás?

Tak jak se řítíme blíže a blíže, bude si nás prohlížet stále větší množství UFO, než se zrodíme do roků světla. Zdálo by se, že se to již děje. Erich Von Daniken, když navštívil Jižní Ameriku, objevil kmen s objektem, který jim dali hvězdní lidé před tisíci lety. Bylo jim řečeno, aby ho udržovali v čistotě a řekli jim, že „až začne hučet jako tisíce rojů včel, vrátíme se“. Před třemi roky (t.j. v roce 1978) to začalo jemně bzučet. Kosmický budík nás připravuje na příchod světla? Zdá se, že některé civilizace žijí permanentně ve Světle. Když naše planeta ukončuje období světla a navrací se k 10.000 letům temnoty, vrací se ke Světlu a čekají pak na opětovný vstup? Vypadá to tak.

I Mayové odešli narychlo se zprávou o svém budoucím návratu, který nyní podle badatelů bezprostředně hrozí. Nástěnné jeskynní malby po celém světě ukazují nákresy podobné systému Alcyonu. Kulový blesk.. fenomén, o kterém se toho málo ví, možná malá kapsička Fotonového pásu? Podle všech UFO badatelů jejich posádky vždy jeví zvýšený zájem o jaderná zařízení. Co se stane s reaktorem uvnitř Pásu? Domnívám se, že naši mají východisko před sebou.

Fotonová energie se jeví být energií budoucnosti. Mnozí badatelé označují fotonové rakety na experimentálních discích „vzadu byly reflektory“. Zprávy, které jsou k dispozici, označují pomalé, nešikovné plavidlo, ale uvnitř Fotonového pásu máme podle mne k dispozici stroj pro okamžité neomezené cestování vesmírem. Je to kvůli tomu, že bude radiace našeho slunce Fotonovým pásmem modifikována, věnují naši vědci pouze malou pozornost sluneční energii?

Přemýšlejme o tom, jak naše planeta vyjde ze světla do temnoty. Původní mytologie říká „byli jsme vyhnáni do temnoty a bědovali, takže Bohové nám dali Slunce, aby nás hřálo a měsíc, abychom v noci viděli.“ Pokud se ledové čepice tvoří během světelných let, pak musí sluneční radiace při opouštění pásu jistě led roztát… Potopy. Pokud v období světla neprší, je pochopitelné, proč se Noe tak děsil pohledu na první duhu. Gilgaméš mluví o velké potopě, ale ta byla zřejmě 10.000 let před Noemovou potopou. Přemýšleli jsme o našem světě a vlivu na jednotlivce, ale co lidstvo jako celek?

Je představitelné, že mnozí lidé, kteří nebudou připraveni, úvodní zásah nepřežijí. Pokud se led rozšíří do 40. stupně zeměpisné šířky, který kryje polovinu USA a většinu Evropy a Asie, pak bude mnoho lidí bez domova. Budou přijati v jiných zemích? V omezeném prostoru úrodné půdy bude možné podporovat nesčíslně milionů lidí? Domnívám se, že ne.

Transformace: Duchovní probouzení a naprostý buněčný i energetický přerod lidské bytosti – jak to poznáte?

„Kdyby včely zmizely z povrchu zemského, lidstvu zbývají čtyři roky života….“ Albert Einstein. Včely bohužel začaly v této době hromadně mizet…

Doba je význačná a přelomová, lidstvo zcela nepřipraveno vstupuje do jednoho ze svých nejtěžších období. Sluneční radiace nezadržitelným způsobem stoupá. Zatímco 99,9% spí, zbytek se snaží připravit na tuto dobu a částečně i podniká protiopatření. Lidé budou bojovat o přežití a o duchovní vzestup, který není automatický. Neradi bychom šířili poplašné zprávy, ale máme dojem, že mnozí se ho nedožijí… Píše se teprve rok 2014 a kosmické proudy a Slunce nám již předvádějí stále se zvyšující sílu. Ta se bude stupňovat. Vědecké elity již mají ohledně měnících se základních vzorců povědomí, ale veškeré informace jsou zatím před lidmi utajovány, aby se předešlo panice. Z toho důvodu mlčí i média a jsou vymýšleny lži o tzv. „globálním oteplování“ díky průmyslovému znečištění.

A jeden unikátní záznam o budování světelného těla, postupu, který byl rovněž zažehnut u každého z nás již v roce 2011. Hovoří v něm paní Liduška, která tyto věci zveřejňovala před nějakým časem na portálu aktuálně.cz:

odkaz ke stažení mp3 ZDE

Můj závěrečný doslov:

Byla by skutečně velká škoda, pokud bychom zůstali v tak nádherném vesmíru, který nás obklopuje, jen v rámci hmoty a zavření do našich hmotných těl a celou dobu jen na jednom místě. Ve vesmíru je toho tak neuvěřitelně hodně k prozkoumání a pochopení, že by byla velká škoda, kdyby i na toto nebylo v procesu vytvoření obyvatel planety Země a Země samotné myšleno. Zatím tomu nasvědčují všechny dostupné prameny a přál bych si, aby kdokoliv z Vás mohl začít prožívat to, co se nyní odehrává uvnitř mne samého.

Vím, že je to ono. Tak, jak jsem studoval dostupné prameny, dovídal jsem se postupně pravdu o struktuře hmoty. Nám je tato pravda skutečně prezentována jinak. Snažíme se neustále škatulkovat věci, ale skutečná podstata nám stále uniká. Snažíme se všechno spoutat do pouček a vzorců a ani si neuvědomujeme, že tím vlastně spoutáváme sami sebe a především své myšlení a svoji duši.

Zatím nedokážeme připustit, že něco může být jinak. Jsme prostě zvyklí. Nehledáme už vlastně nic. Máme svůj byt nebo dům, máme co do pusy, pracujeme od nevidím do nevidím, občas nějaká dovča a tak to jede stále dokola.

Ovšem začínáme si všímat nejrůznějších excesů jak u sebe, nejbližších, ale i společnosti a dokonce vidíme podivné chování kdekoliv, na co se skutečně zaměříme. CO TO JE ? JAK JE TO MOŽNÉ ?, říkáme si stále a stále častěji..Začínáme si všímat toho, že se vždy zaběhnuté a funkční věci jaksi začínají vytrácet z dosahu naší kontroly. CO TO JE ? JAK JE TO MOŽNÉ ?.

Naučili jsme se za zhruba 6.000 let tak škatulkovat věci a tak NEVIDĚT hlubší souvislosti, že jsme si vytvořili skutečně vězení beze zdí. Je pravda, že tato fakta nám byla i předkládána. Zavedli jsme v této souvislosti i kvůli vlastnímu pohodlí dostatek paradoxně SEBEZOTROČUJÍCÍCH nástrojů. Tyto nástroje nám dali tak dokonalé klapky na oči, kdy jsme zůstali v podstatě sami se svými 5 fyzickými smysly.

JENŽE. Toto nás izoluje. Nezajímáme se ve skutečnosti o naši pravou historii. Opět se spoléháme na to, co je nám předsunuto. Je to velká škoda. Rovněž jsem zjistil, že naše vlastní historie je úžasná, ale zcela jiná než ta, která je nám prezentována. Proto se bráníme novým věcem, proto se bráníme si přiznat mnohé tvrdé pravdy o našem nitru, o našem egu, proto se stavíme na zadní, když se náhodou objeví někdo, kdo hovoří úplně jinak. Z principu už se ani nesnažíme nic nového přijmout. Tímto se propadáme ještě hlouběji do hmoty, mamonu, stresu a necháváme řídit naše EGO nás a okolí. Jak to dopadá, to můžeme vidět všude kolem nás NYNÍ..

Přál bych si, abychom se dokázali povznést nad některými věcmi, přál bych si, abychom v sobě našli skutečné nás samé a znovu sebe objevili. MY SE UŽ JEDNOU ZNALI, věděli jsme kdo jsme a kam jdeme.. Zkusme to ještě jednou a ta cesta, která nás čeká je naprosto úžasná..

Mějte se hezky a držím nám všem palce a pěsti ať to zvládneme..

Milan

==

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář