Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohyně Tamara: Probuzení srdeční čakry Bohyně Země

2. 4. 2014

Poselství Bohyně Tamara přijala Natalie Glasson  19-03-14    

Zdravím vás, milovaní, ctím a respektuji božskou podstatu a světlo ve vašem bytí. Díky lásce, světlu a vědomí si udržujeme důvěrnou blízkost a samu podstatu našeho bytí, která nám umožňuje rozpoznat totéž v sobě navzájem. Jsem Bohyně Tamara, znovu se k vám vracím, abych vám přinesla nové zprávy o probuzení Bohyně v nitru Země i ve vašem nitru. Na vnitřních rovinách probíhají oslavy jako hlavní známka procesu vzestupu, který se projevuje významným posunem ve vibracích Země. Vibrace Bohyně se nyní na Zemi projevuje skutečně ve velké míře, ale co je důležitější, probíhá vtělování Bohyně.      

Jsem Bohyně Božího řádu, skrze energetickou vibraci a zrození světla Bohyně zabezpečuji, že veškeré posuny vzestupu probíhají podle Božího řádu Bohyně, což znamená, že veškerá transformace se rodí z lásky a vytváří lásku. To je mým nejvyšším úkolem udržovat ve Stvořitelově vesmíru harmonii a vyváženost. Je mnoho bytostí, které mají podobnou roli, ale vibrace Bohyně je velice vlivná a mocná, když se prolne s aktivací transformace, protože Bohyně živí transformaci, intenzitu její přítomnosti, a zajišťuje její sladění s vibrací míru a harmonie. Invokace vibrace Bohyně Božího řádu, aby byla přítomna ve vašem bytí a každodenní realitě, vám umožní vyšší vědomé vyladění na milost, harmonii a klid ve všem vašem tvoření, transformaci a manifestaci.      

Smysl toho, proč se s vámi dnes propojuji je, abych s vámi sdílela  krásnou transformaci a posun, který nastal na Zemi a pokud ho přijmete, nastane i ve vašem bytí. Již nějakou dobu se zaměřuje mnoho bytostí světla a bytostí Bohyní na vylévání té nejvyšší a nejrychlejší možné vibrace světla Bohyně na Zemi.
Vibrace Bohyně byla mnohými způsoby a formami v Zemi ukotvena, ale zejména byla zaměřena na srdeční čakru Země. Abychom podpořili Věk lásky, vléváme do srdeční čakry Země speciální vibraci Bohyně; tyto vibrace naplňují a zvětšují prostor srdce Matky Země a splývají s vibracemi lásky, které zde již jsou. Toto vytváří významný vzestup vibrací Země a povzbuzuje srdeční čakru Matky Země v rozvoji. Velice nás těší, že vám můžeme říci, že v prostoru srdeční čakry Země se manifestovala nová srdeční čakra Bohyně. Podobá se nejkrásnějšímu dýchajícímu klenotu světla a je něžná a čistá jako právě narozené dítě. V průběhu času s pomocí božského záměru a podpory a stále většího množství světla Bohyně, které se bude ukotvovat v srdeční čakře Bohyně, bude toto světlo stále narůstat a postupně splyne v jedno se srdeční čakrou Matky Země.      

Díky integraci a jednotě srdeční čakry Bohyně, která se postupně rozvíjí do plnosti a prostupuje do energetických stěn srdeční čakry Matky Země, dojde k mocné erupci lásky, která bude vyzařovat a bude přenášena po celé Zemi a dokonce dosáhne až do dimenzí vnitřních rovin Stvořitelova vesmíru. Bude to tak významný posun, že povzbudí mnohem více lidí k tomu, aby se přesunuli do prostoru lásky v sobě, ale povzbudí i ty, kteří již v prostoru lásky jsou, aby zesílili léčení svého emocionálního těla a vytvořili ve svém bytí věčnou a stabilní vibraci lásky. Jak bude větší množství a čistší vibrace lásky tryskat ze srdeční čakry Země, umožní to emocionálnímu tělu Matky Země, aby se očistilo a vyléčilo, protože v minulosti bylo zjizveno vibracemi zmatku vinou válek a dalších podobných lidmi vytvořených záležitostí. S vyléčeným emocionálním tělem bude vibrace Matky Země jemnější a něžnější a umožní drsným vibracím, které v sobě lidstvo nese, aby byly uvolněny. Takové hluboké čištění emocionálního těla Matky Země je možné považovat za formu vymazání historie bolesti, která se do vibrace Matky Země zapustila, ale již není potřebná či oprávněná, protože si již držíme záměr přesunout se do reality lásky.Pro Matku Zemi to bude hluboce očistný proces, který její srdeční čakře a její síle dovolí posílit schopnosti a možnosti vlévat více lásky do manifestace na Zemi.     

Cítili jsme potřebu se s vámi podělit o tento mocný a důležitý proces probuzení, léčení a transformace, která se nyní začíná manifestovat. Nemůžeme vám sdělit specifické údaje jako kdy dosáhne srdeční čakra Bohyně svého plného potenciálu a plně splyne se srdeční čakrou Matky Země nebo kdy propukne nová vlna lásky a vyčistí emocionální tělo Matky Země. Každý proces vyžaduje podporu, soustředění a záměr od bytostí Země a vnitřních rovin, aby došlo k manifestaci.I když toto víme, jsme hluboce potěšeni, že bylo zaseto semínko, srdeční čakra Bohyně se manifestovala a je přítomná, je kolébána v srdeční čakře Matky Země.

Je čas se radovat, protože to symbolizuje, že vibrace Bohyně se vrací na Zemi a je aktivována z nitra duší na Zemi. Sdílíme s vámi tuto novinu také proto, že bychom vám rádi byli k službám a podpořili proces a zároveň měli i užitek z podobné aktivace ve vás, protože Země je zrcadlem toho, co je ve vás.       

Rádi bychom, abyste si v klidném meditativním stavu představili proces, který jsme vám popsali. Rádi bychom, abyste si představili srdeční čakru Bohyně v perleťovém světle, zcela malou v srdeční čakře Matky Země. Dejte srdeční čakře Bohyně lásku Bohyně a vibraci svého vlastního bytí ze své srdeční čakry a sledujte či vnímejte, jak srdeční čakra Bohyně ve světle roste, sílí, zvětšuje se a nabírá na síle, postupně se integruje do vibrací srdeční čakry Matky Země, jakoby to byla vlákna světla proplétající se a utkávaná jako jedno. Možná byste rádi zavolali vhodné bytosti bohyní a andělů, aby se přiblížily a láskyplně obklopily srdeční čakru Matky Země jako její ochrana a udržovaly kolem ní vysokou vibraci světla.     

Radíme vám, abyste si vizualizovali, procítili nebo dali svou energii do tohoto procesu a pak zaznamenáte, až bude pro vás vhodný čas, abyste napomohli další fázi, neboť rozpoznáte světelnou vlnu obsahující čistou vibraci lásky tryskající ze srdeční čakry Matky Země a v kaskádách dopadajících na Zemi. Žádáme vás, abyste nasměrovali vlnu lásky do emocionálního těla Matky Země se žádostí, aby veškeré energie minulosti, které jsou zadržovány v jejím těle, byly vyčištěny a vyléčeny. Váš záměr zajistí, že vibrace lásky dosáhne svého účelu. Můžete si také představit, jak sami zažíváte vyzařování lásky, její vdechování do svého bytí a očišťování svého emocionálního těla. Matka Země vám s hlubokou vděčností za vaši podporu poděkuje.      

Je důležité si uvědomit, že můžete požádat, aby vám byla aktivována vaše vlastní srdeční čakra Bohyně ve vašem bytí. Řekněte nahlas:     

 Bohyně Tamaro, prosím, obklop mě svou láskyplnou vibrací Bohyně a vibrací Bohyně božího řádu. Je mým přáním aktivovat svou vibraci Bohyně a jejích aspektů v mé duši, aby se manifestovala srdeční čakra Bohyně v centru a jádru mé vlastní srdeční čakry. Se zrozením a propojením srdeční čakry Bohyně a mé vlastní srdeční čakry umožňuji lásce Bohyně, její čistotě a pravdě, aby svým vyzařováním naplnila celé mé bytí nejvyšší boží blaženou láskou. Nechť tato láska vyzařuje z mé srdeční čakry Bohyně a podporuje ji, aby se stala jedním s mou vlastní srdeční čakrou. Toto také pomáhá hluboké očistě v mém bytí, zejména mého emocionálního těla. Bohyně Tamaro, podporuj mě v této aktivaci a zkušenosti, je-li to boží vůle mé duše a Stvořitele. Děkuji Ti.“     

Jenom seďte, představujte si, vnímejte či vezměte na vědomí aktivaci a dovolte si vyzařovat světlo z prostoru svého srdce s vírou a důvěrou, s každým dechem, který vydechnete.     

Má láska je věčně s vámi.      

Bohyně Božího řádu,     

Bohyně Tamara

(Srdeční čakra Matky Země je momentálně umístěna v Glastonbury ve Velké Británii.)

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B.

poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Obraz: http://www.angelmatrixart.com pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář