Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství od Motýlího Měsíce

3. 5. 2011

 Síla přítomného okamžiku

Hovořím hlasem ve vibracích něhy a lásky, obracím se k celému lidstvu, ať již mi jednotlivci naslouchají, či nikoli. Má energie se šíří ke každé duši na Zemi, ať už věříte čemukoli či jakkoli chápete vaši realitu. Mé největší přání je, aby se všichni spojili v radosti a štěstí a také v lásce; právě z tohoto důvodu posílám své láskyplné vibrace všem bez výjimky.

Existence přijímání je silným zážitkem, který může proměnit vědomí člověka, jeho jednání a pozemskou realitu. Konec konců cvičení přijímání je cvičením duchovního rozvoje, protože abychom se mohli sjednotit se Stvořitelem, je nezbytné přijetí Jeho energie. Jestliže vidíte svou cestu duchovního probouzení jako pokračující proces přijímání Stvořitele, pak začnete objevovat plněji sebe, svou realitu a vše, čím je Stvořitel. Přijímání je možné praktikovat mnoha způsoby, ale když se zaměříme na přijímání Stvořitelova světla, lásky a moudrosti, pak jsme si vytvořili pro sebe cestu, která je pravdivá a nakonec nás dovede k završení sjednocení se Stvořitelovou duší. Přijetí znamená rozpoznat, připustit, uznat, pochopit a uvěřit. Může to také znamenat souhlasit, vzít, přisvědčit, přijmout a poklonit se. Je důležité toto vše cvičit se zaměřením se pouze na Stvořitele; tehdy začínáte odhalovat přítomnost Stvořitele, ale nejen v nebi nebo ve vesmíru, také v každém člověku, ve světě přírody, v situacích a v sobě.

Přijmout právě teď vše kolem vás i v sobě, aniž byste chtěli činit změny, ale viděli jen dokonalost, je krásným a mocným cvičením, které může přetransformovat váš život. Může se to zdát divné, že přijetím všeho, jak to nyní je a přijmout to, že pro Stvořitele je to dokonalé, se může manifestovat posun energií nebo transformace na mnoha úrovních, ale je to pravda. Jen když opravdu rozpoznáme, vezmeme na vědomí a dovolíme si být soustředění a milující, pak můžeme spatřit čistou pravdu, ve které žijeme, a moc, jakou máme.

Je to v zásadě podobné sledování televizního programu, zatímco čtete knihu – vaše soustředění se přepíná mezi realitou televizního programu a realitou knihy, ale vaše soustředění není zkoncentrované a vy si nemusíte být vědomi dalších věcí, které vás obklopují, toho, že je rozpoznáváte, potvrzujete a přijímáte. Kdybyste se měli soustředit jen na čtení knihy a pokusili se soustředit na každé jednotlivé slovo v knize a přemýšleli o jeho významu, pak byste byli plně přítomní a zcela byste přijímali realitu, kterou ta kniha vytváří každým novým slovem, které čtete. Každé slovo by se stalo vaší přítomností a jediným předmětem pozornosti; spíše než sledování vývoje děje byste prožívali každý okamžik příběhu plně, aniž byste byli rozptylováni minulostí či budoucností příběhu. Každý okamžik by byl zvláštní a dokonalý; toto je moc přijímání. Skrze moc přijímání jste schopni být v přítomnosti a být si ji vědomi.

Žít v přítomnosti, neboli praktikovat přijímání, znamená uvědomovat si, že každý okamžik vašeho života nabízí příležitost spojit se se Stvořitelem na hlubší úrovni.

Když jste schopni skutečně toto realizovat, pak jste také schopni vidět každý aspekt či člověka ve vaší realitě jako přítomnost Stvořitele. Je to podobné jako být součástí divadelní hry, kde každá postava je hrána z přítomnosti a duše Stvořitele, každá situace ve hře má energii Stvořitele, je jeho projevem a dokonce i vy, jakožto hlavní role, jste ztvárňováni energií Stvořitele. Tělo, které máte, je jako váš kostým, v němž tuto hru hrajete. Vaše ego a osobnost je oděvem a líčením, které rozvíjí roli, kterou hrajete, ale hnacím motorem vaší energie a vašeho bytí je přítomnost Stvořitele. Kdybyste si uměli představit, že den, který jste prožili dnes nebo včera, se odehrál na jevišti a Stvořitel hrál vaši roli, role vašich přátel a všech ostatních, dokázali byste vidět za kostýmy a převleky Stvořitele? Jak jinak byste hráli a přemýšleli o ostatních? Poznali byste, že toto je způsob, jakým si Stvořitel nyní přeje hrát skrze ostatní a přijali byste jeho přítomnost, dokonce s potěšením a radostí, že jste v jejich přítomnosti. Když přijímáte a víte, že vše je, jak má být, pak jste schopni vidět s větší jasností, mnohem více se naučíte o Stvořitelových energiích, které existují ve vás i kolem vás. Možná ve svém příteli spatříte kvalitu laskavosti a můžete požádat Stvořitele o to, aby tuto kvalitu aktivoval ve vás. Můžete vidět u druhého projev hněvu a třeba si přiznáte potřebu umožnit Stvořiteli, aby rozpustil všechny projevy hněvu ve vás. Všechno a všichni jsou propojeni tak silně, že to, co ukazují druzí vám, je často náznakem změn, které je potřeba udělat nebo ukázka vašich energií, které potřebují být povzneseny.

Účelem mé dnešní návštěvy je pomoci lidstvu s přijímáním přítomnosti duchovních přírodních království neboli energií přírody. Často, když se procházíte nějakou přírodní oblastí, cítíte, že jste vyživováni, pozvedáni a léčeni. Vím, že toto se může často objevit v oblastech porostlých zelení, protože přítomnost této barvy působí jako vize a energetické léčení. Přítomnost přírody může přinést klid a svobodu fyzickému tělu i mysli, může nás vtáhnout do přítomného okamžiku a pomoci nám jednoduše sedět či procházet se s úmyslem přijímat, uvolňovat nahuštěné energie a propouštět. Můžete-li využívat své přirozené schopnosti vidět svým srdcem nebo třetím okem energetické vzorce a bytosti, které žijí v přírodě a jejích královstvích, pak uvidíte duhu nádhery. Přírodní oblasti jsou podobné chrámům, soustředěná energie Stvořitele je tak silná, že nepřetržitě rozpouští negativní energie a posiluje přítomnost těch, které propojují na hlubší úrovni se Stvořitelem. Je mnoho různých aspektů duchovních přírodních království, které existují na Zemi a mají obrovskou moc, díky své čistotě a spojení se Stvořitelem.

Dovolte si pro sebe toto objevit. Kdybyste se posadili v jakékoli přírodní lokalitě, kterou byste pociťovali jako tu správnou a příjemnou a soustředili se na úmysl přijímat, možná byste začali přijímat léčivé energie nebo výživu svého bytí.

Na Zemi se objevuje tolik bolesti a utrpení, ale lidstvo začíná chápat, že musí udělat změny a podněcovat proměnu či léčení skrze svou vlastní duchovní sílu. Já, Motýlí Měsíc, bych rád předstoupil s poselstvím od přírodních království, že nejste sami, protože duše a duchové přírodních království jsou na Zemi také, aby se učili a vyvíjeli jako vy a mají zodpovědnost za blaho Země a všech jejích nádherných projevů.

Nabízejí, abyste začali pracovat s jejich energiemi, abyste posílili sílu léčení a lásky na Zemi a tím také pomáhali propojení se s přírodními královstvími a prohloubili svou citlivost vůči energiím Stvořitele.

Především je jejich přáním, abyste vstoupili do jakékoli přírodní oblasti, malé či velké, a dovolili si na chvíli sedět v klidu a dostali se do meditativního stavu.

Přejí si, abyste si podrželi záměr přijímat Zemi a svou realitu takové, jaké jsou nyní v přítomném okamžiku. Neposuzujte, ale připomeňte si všechny situace, které se objevují ve vaší realitě Na Zemi.

Pak by si přáli, abyste si připomněli všechny pozitivní, úžasné a krásné prožitky a stavy vašeho současného života a Zemi se vším všudy. Můžete začít budovat pozitivní a milující energii ve svém bytí.

Požádejte o přítomnost léčení, lásky, síly, vyváženosti a harmonie v přírodním království, které vás obklopuje, aby se vám přiblížilo. Buďte otevřeni přijímání.

Můžete tuto energii vnímat jako barevnou energii budující se kolem vás a vplývající do vašeho bytí. Až pocítíte, že jste přijali ohromný zdroj posvátných energií, přírodní království by si přálo, abyste je vyjadřovali svým srdcem a představili si světlo obklopující Zemi jako spirálovitou energii, vplývající a prostupující do Země a také do vaší reality.

Požádejte, aby všechny přírodní oblasti po celé Zemi přijaly tuto uzdravující energii a nabraly ji až do hlubin Země a pak ji vyzařovaly dle řádu po celé pozemské pevnině, jakoby to byl léčivý závoj, který mohou všichni využít.

Tímto cvičením pracujete s přírodními královstvími Země a pomáháte jejich síle a léčivým energiím, aby podporovaly lidstvo v jeho stádiu přechodu.

Toto je síla přijímání a bytí v přítomnosti na mnoha úrovních.

Jsme tu, abychom vás stále podporovali.

Motýlí Měsíc

 Léčení s královstvím zvířat

Ještě jednou předstupuji, abych s vámi promluvil a předal vám své požehnání. Při předchozí komunikaci jsem s vámi hovořil o tom, jak můžeme dosáhnout energie přírodních království, abychom pomáhali v léčení a podpořili růst a transformaci Matky Země a lidstva. Teď vás chci pohnout k tomu, abyste si uvědomili další království energetických bytostí a duší, které si přejí podílet se na léčení Země, které chtějí spolupracovat s lidstvem a nastolit potřebné změny.

 

Království zvířat je na Zemi silně zastoupeno a existuje ve formě rozmanitých fyzických těl. Vidíme tak různorodou paletu zvířat, od takových, která úzce spolupracují s lidstvem, až po taková, která žijí v divočině, ale všechna mají jednu věc společnou. Uvnitř své bytosti nesou duši, aspekt Stvořitele. Mnohým zvířatům na Zemi byly dány zvláštní úkoly, nést vědomí a moudrosti starých časů, dalších rozměrů nebo jiných planet. Při pohledu na zvířata vašima fyzickýma očima vidíte pouze jednu čtvrtinu jejich bytosti a energie, to stejné samozřejmě platí i pro lidi. Zvířata mají mocné energetické centrum a jsou nesmírně citlivá na energie a změny na Zemi. Dokážou porozumět dokonce ještě dříve než lidé mnoha situacím, které se na Zemi dějí, mají schopnost citlivě reagovat na změny všeho druhu ještě před tím, než nastanou. Jejich vhled a porozumění Zemi je mnohem rychlejší než je tomu u lidí, protože vnímají svou realitu jako energii a cítí energii kolem sebe i u ostatních.

Mnoho lidí soustřeďuje při zkoumání zvířat svou pozornost jednoduše jen na zvířecí instinkty, ale ty zastupují pouze přírodní aspekt nebo interpretaci fyzického těla. Tak jako má vaše fyzické tělo takové potřeby, jako je potřeba jídla a spánku, stejně tak mají tyto potřeby fyzická těla zvířat. Pro mnoho lidí to může být příliš při pohledu na zvíře připustit, že má aspekt nebo světlo Stvořitele, že má mocné energetické centrum, vysokou citlivost a vědomí, které pracuje ve prospěch Země a lidstva. Až sami sobě dovolíte respektovat a oceňovat království zvířat, potom i sami sobě dovolíte automaticky se otevřít nové perspektivě jejich energie. To může být velice poučné.

Tak jako lidem, i zvířatům byl dán na Zemi životní úkol, tento úkol byl dán Stvořitelem. Znamená to nést v sobě aspekty nebo části Stvořitelovy moudrosti jako kousky skládačky, které když se spojí dohromady, tak vytvoří ohromný pramen moudrosti. V minulosti si mnohé civilizace cenily zvířat nebo rozuměly moudrosti zvířat, kterou v sobě nesou. Tyto civilizace dokonce začaly se zvířaty spolupracovat, aby upevnily svou vlastní moudrost nebo pohled jejich civilizací na zvířata, takže s každou nově narozenou zvířecí generací se znovuzrodila také upevněná moudrost. Je toho mnoho, co lidstvo může od království zvířat získat, velice často pokud jste zvířeti nablízku nebo jestliže vaši cestu zkříží jakékoli zvíře, je to symbol, že toto zvíře je nositelem moudrosti, kterou potřebujete pro potvrzení a vstřebání na pomoc vašemu vlastnímu duchovnímu rozvoji. Moudrost zvířete se podobá dveřím, ke kterým potřebujete klíč, abyste je mohli odemknout. Energie, která odemyká dveře, je přítomnost lásky a míru, protože uspokojuje a uvolňuje zvíře, dovoluje jeho energiím, aby byly expanzívnější. Při expanzi jsou jeho energie jemnější a uvolněnější, což usnadňuje komunikaci a spojení. Pro spojení člověka se zvířetem je zapotřebí čistá a mírumilovná mysl, protože zvíře se může snadno napojovat na vaše myšlenky a to může přinášet rušivý pocit.

S mírumilovnou myslí můžete ze svého srdce vyjádřit zvířeti pouze bezpodmínečnou lásku. Možná zjistíte, že v tomto bodě si vás zvířata začnou uvědomovat, navážou na sdílení bezpodmínečné lásky a vy pocítíte, že je zvíře ve vaší přítomnosti uvolněné nebo v kontaktu s vaším světlem. Potom si můžete v duchu s milující silou říci, „Máte moudrost, kterou si přejete nebo potřebujete se mnou sdílet?“ Potom už záleží na vás, abyste zůstali ve stavu míru a lásky, uvěřili v moudrost, která vstupuje do vaší mysli, ať už je to proud znalostí nebo prosté slovo. Dokonce i potom co zvíře z vašeho života odejde, můžete v komunikaci na této úrovni pokračovat. Když si přejete navázat toto spojení, jednoduše vyjádřete své hluboké uznání a lásku. V některých případech to jsou vlastnosti zvířete, které vám mohou nabídnout doprovod ve vaší vlastní realitě a při vašem růstu.

Skutečnost, že dnes lidstvo začíná navazovat kontakt se zvířaty na nové úrovni je důležitá, protože je to mocný zdroj energie a lásky, přání pomáhat při léčení Země a probuzení lidstva. Když se lidstvo začne na hlubší úrovni kontaktovat s královstvím zvířat, lidé si uvědomí, že se na ně mohou vždy obrátit, aby přivolalo léčbu určitých situací, lidí nebo záměru na Zemi. Tato léčba je velmi mocná, protože v sobě nese čistý záměr a království zvířat má schopnost propojit nebo spojit své energie dohromady, aby vytvořilo jednotné vědomí. Lidé mají také tuto schopnost, ale ještě si jí nejsou vědomi.

Protože se blížíme k roku 2012, věřím, že je potřeba spojit se s královstvím zvířat a respektovat úkol, který zvířata na Zemi mají. Toho může být snadno dosaženo láskyplným uznáním království zvířat, ať už se bude jednat o skupinu nebo jednotlivce.

Lidstvo musí také uznat sílu lásky a léčení, kterou království zvířat má, teď je čas spojit léčivé energie lidstva a království zvířat v jedno s jedinečným záměrem. Chci se s vámi podělit o meditaci, která vám umožní spojit vaše energie s královstvím zvířat a začít ohromující celosvětové léčení Země, lidstva a království zvířat.

Nahlas řekněte,
„V posvátné přítomnosti a pod vedením Stvořitele aktivuji své energie, světlo a duši svého Já, abych zesílil proud a rozvoj svého bytí. Dovoluji čistému a milujícímu světlu Stvořitele, aby zhluboka proudilo do každého aspektu mého bytí, povznášelo a rozvíjelo sílu a jasnost mého vnitřního světla. Dovol mi splynout s přítomnosti Stvořitele, abych mohl na věky pobývat ve svatyni lásky a míru. Prosím, ať je moje citlivost k vedení a přítomnosti Stvořitele v této chvíli zvýšená a pokračuje v rozvoji během každého dne mého života. Ať mi každý můj krok na Zemi umožní zapojit a ponořit se na hlubší úrovni s čistou a mocnou přítomností Všemohoucího Stvořitele. Dovoluji svému světlu, aby jasně vyzařovalo z mého bytí a neslo v sobě nejčistší záměr lásky a míru. Dovol mému světlu, aby nejdříve proudilo tam, kde ho je na Zemi zapotřebí.

(Zhluboka se nadechněte a dovolte, aby se to uskutečnilo).

Mým dnešním záměrem je vzít na vědomí, ocenit a uctít království zvířat v jeho celistvosti a moudrosti, světlo a lásku, kterou v sobě království zvířat nese. Ve svém srdci vím, že království zvířat má svůj nedělitelný úkol v životě mém i v životě lidí na Zemi. Oceňuji, respektuji a miluji království zvířat a jsem rád, že s ním mohu sdílet svůj život.

(Pošlete tuto myšlenku ven do světa; představte si své světlo, jak vstupuje do každého jednotlivého zvířete na Zemi, jak okamžitě pokrývá Zemi a všechny oblasti, kde se vyskytují zvířata. Sdílíte svou lásku s královstvím zvířat, což vytváří síť světla a lásky. Nemusíte čekat, že nějaké světlo bude proudit z království zvířat zpět k vám, ale můžete pocítit nový příliv energie, který vstupuje do vaší aury; jednoduše se poddejte této energii.)

Je mým přáním a záměrem poslat léčivou energii lásky a míru všemu lidstvu, Zemi a duši Matky Země. Prosím, aby se království zvířat, pokud si to zvířata přejí, připojilo ke mně při vyjádření lásky a léčení. Království zvířat, oceňuji vaše ohromné léčitelské schopnosti, prosím, spojte své energie a vyjádřete ze svého srdce Stvořitelovu lásku, kterou v sobě nesete, a pošlete ji na Zemi tam, kde je jí zapotřebí. Dovolte mi spojit svou energii s vaší, abychom vyjádřili bezpodmínečnou lásku. Pokud chcete, tak mne můžete využít pro ukotvení čisté milující energie, kterou si přejete vyjádřit, dovolím této energii protékat svým tělem na povrch a do nitra Země.

(Zhluboka dýchejte a dovolte sami sobě vyzařovat světlo a lásku)

Zároveň se chci podělit o léčivou energii, kterou teď tvoříme, s potřebnými nebo s těmi, kteří strádají v království zvířat. Nechejme naše světlo proudit i ke zvířatům, která ji potřebují.

(Zhluboka dýchejte a dovolte sami sobě vyzařovat světlo a lásku.)

Chápu, že v minulosti byli lidé ke zvířatům krutí nebo jim působili bolest. Je mi to líto a chci, abyste věděli, že vás bezpodmínečně miluji. S láskou chci rozpustit negativní karmickou energii, která stojí mezi mnou a královstvím zvířat, a nahradit všechnu karmickou energii láskou. Jestliže je to vhodné, tak ačkoliv neumím rozpustit karmickou energii u ostatních, chci poslat léčení a lásku karmické energii, která byla vytvořena lidstvem jako celkem ve vztahu ke království zvířat.

(Zhluboka dýchejte a dovolte sami sobě vyzařovat světlo a lásku.)

Je to velká čest moci pracovat s vámi. Znám sílu lásky a léčení, kterou v sobě nesete a chcete se o ni podělit se Zemí a lidstvem. Žádám, pokud jste si vědoma nějakých změn na Zemi, které mohou působit chaos, nějakou oblast nebo lidi, kteří potřebují léčbu, abyste spojila své energie a vědomí a poslala lásku a mír Zemi, aby se stala pro všechny podporující energií. Nejvíce bychom ocenili vaše pozitivní a milující energie a přítomnost.

(Zhluboka dýchejte a dovolte sami sobě vyzařovat světlo a lásku. Můžete také získat odpověď od království zvířat. Seďte tak dlouho, jak chcete a posílejte lásku a světlo světu s královstvím zvířat.)

Děkuji vám za vaše zapojení, pomoc a lásku, a skutečně si vás za to vážím. Vím, že s vámi mohu vždy spolupracovat na léčení Země a vím, že vždy mohu přivolat vaše energie, aby léčily mou bytost, stejně tak jako vy můžete přivolat mé energie, aby léčily vás. Jsme jedním, spojeni v jedno. Děkuji vám. Ať Stvořitel požehná tomuto božskému a posvátnému spojení.“

Toto je velmi důležitá meditace, protože přítomnost a moudrost, kterou zvířata v sobě nesou, se v budoucnosti stane neocenitelnou. Jsou a budou na Zemi jedinci, kteří s královstvím zvířat podobným způsobem pracují, ale čím více bude jednotlivců, kteří otevřou svá srdce a spojí se s královstvím zvířat, tím mocnější se léčivá energie tohoto království stane. Cítíte-li touhu spojit se s vědomím a energií království zvířat, prosím, udělejte to, a vždy můžete přivolat na pomoc mé energie.

Dnes je pro všechny na Zemi nezbytné aktivovat své léčivé energie, které přinesou opravdovou transformaci.

S láskou a posvátným požehnáním,
Motýlí Měsíc

Motýlí Měsíc existuje v rámci vibrací vílích království, pracuje na vybudování vazeb mezi vílí říší a přírodními říšemi s lidstvem.

© Natalie Glasson, www.omna.org, 25.dubna 2011

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář