Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohyně Rosanna: Božská semínka světla

20. 11. 2013

Poselství od Bohyně Rosanny přijala Natalie Glasson – 31.10.13

Dovolte si vstoupit do posvátného prostoru a zabalte se do světla Bohyně, nechte se omývat posvátnými ženskými vibracemi, jakoby by byly očistnými vyživujícími voňavými vlnami světla, proudícími do každého aspektu vašeho bytí. Nechte se obejmout posvátnými vibracemi Bohyně, které se právě spojují se Zemí a dimenzí planety. Vibrace Bohyně se integrují, aktivují a zesilují. Nyní se můžete s těmito vibracemi spojit lépe než kdykoliv předtím a procítit svou existenci jakoby zcela zabalenou ve světle Bohyně.

Vibrace Bohyně přicházejí s takovou laskavostí, protože si uvědomujete svou vlastní božskou podstatu. Vaše tělo rezonuje s milostí, krásou, jemností, soucitem a něhou. Tyto vibrace mají momentálně velmi silný dopad na celou vaši bytost. Nejen, že přitahujete tyto kvality, ale zároveň je i aktivujete uvnitř svého bytí. To znamená, že vaše tělo bude od teď reagovat jinak na to, co by se dalo nazvat silné mužské vibrace. Ty teď můžete pocítit jako těžké nebo dokonce bolestivé. Tak jak se ve vás budou probouzet vibrace a kvality Bohyně, můžete začít vyhledávat příjemná, tichá a uvolňující místa, která mírumilovně podpoří váš půvabný vnitřní rozkvět. Tak jak vstupujeme do éry Lásky, tak přítomnost Bohyně zesiluje, symbolizuje spirituální růst a probuzení dosažené díky laskavému a ne bolestivému a komplikovanému posunu.

Posvátné vibrace Bohyně jsou tu, aby vám pomohly se spojit s jemně plynoucím aspektem vaší bytosti, s mírumilovnou a soucitnou stránkou vaší duše. Záměrem Bohyně je přinést laskavé probuzení, které nás všechny pozvedne do lásky, pravdy a jednoty.

Můžete přivolat přítomnost a posvátné vibrace Bohyně, kdykoliv zažíváte těžkosti a utrpení ve svém životě a nebo v mentálním či emocionálním těle.

Prostě jen vyslovte,

„Posvátné vibrace Bohyně a Svatá přítomnosti ve mně a okolo mě, volám tvou laskavou energii, aby prolnula s mou realitou a umožnila mi zažít přítomnost plynoucí milosti a dovolila kvalitám jemnosti, soucitu, citlivosti, laskavosti a krásy Bohyně a Stvořitele vstoupit do mého bytí.
Vnímám všechny tyto kvality Bohyně jako mocné a posilující v tomto přítomném okamžiku.
Dovoluji si teď otevřít se a prožít s láskou plynoucí vibrace Bohyně ve všech oblastech své života. Děkuji.“

Je důležité uznat kvality Bohyně jako mocné a posilující. Pokud považujete určité vlastnosti, například jemnost za slabost, dovolte si ponořit se do těchto kvalit a objevit jejich sílu díky vlastnímu uvědomění. Je to pouze pozůstatek minulého chápání, který může tyto vlastnosti Bohyně ukazovat jako slabé.

Dovolte si strávit nějaký čas pozorováním růže, spojíte se tak s kvalitami Bohyně a se svou vlastní vnitřní Bohyní. Dovolte si poznat krásu růže zrozené z přírody, zrozené ze Stvořitele. Prozkoumejte její vlastnosti, vůni, její přítomnost. Může se vám chtít rozjímat nad silným stonkem, který symbolizuje vnitřní sílu Bohyně, anebo se možná pozastavíte nad trny, které představují přeměnu. Uvědomte si jak růže působí silně a přece její okvětní lístky jsou tak jemné a něžné.Blízkost růže vás může otevřít vaši vlastní vnitřní moudrosti Bohyně a jejím posvátným univerzálním vlastnostem. Zavolejte mě, Bohyni Rosannu, abych vás inspirovala božským vedením při tomto cvičení.

Vyzývám vás, abyste každé ráno hned po probuzení, vědomě vstupovali do posvátného kokonu Bohyně světla. Vědomě se nadechujte voňavého světla Bohyně do celé své bytosti a vašeho srdce.Představte si, že se nadechujete voňavého světla Bohyně nejen do celého svého bytí, ale i srdeční čakry. Na chvilku se zaměřte na blaženost světla ve vaší srdeční čakře. To ji probudí a připraví vás na prožívání vaší reality skrze otevřenou, rozpínající se srdeční čakru. To také vytvoří posvátné spojení a proud posvátných vibrací Bohyně uvnitř a skrz vaší srdeční čakru. Zjemnění vaší srdeční čakry, pak zmírní její uzavírání v určitých situacích. Po té co se ráno probudíte a budete dýchat v kokonu Bohyně světla, tím, že pozvete požehnaný proud Bohyně být součástí vaší reality, dojde k posunu ve vašem bytí. Zpozorujete, že se vaše vlastní kvality a schopnosti Bohyně probouzejí k další zkušenosti a průzkumu.

Bytosti světla z Venuše momentálně podporují plné ukotvení Bohyně na Zemi a její probuzení v nás. Energie z Venuše jsou zaměřený na lásku a krásně se propojují s vibracemi Bohyně, působící jako další láskyplná moc a síla, umožnující Bohyni světla, která je naplněná vibracemi Stvořitele, aby už nikdy nebylo její vědomí na Zemi oslabováno a omezováno. Bytosti z Venuše věří, že díky většímu lidskému přijetí kvalit Bohyně, se prohloubí rezonance s láskou, která bude přijata jak uvnitř, tak projektována ven do fyzické reality a dimenzí. Tyto bytosti z Venuše si přejí, abychom rozpoznali posvátné kvality a vibrace Bohyně a uviděli přítomnost lásky ve všech aspektech Bohyně. Věří, že pak budeme moct poznat stejné kvality ve svém vlatním bytí a ve všem co je Bůh.

Při meditaci můžete přivolat bytosti z Venuše, aby k vám přistoupili a úzce s vámi spolupracovali společně s vibracemi Bohyně, aby podpořili váš prostor míru a lásky. Zhluboka se nadechněte a opakujte tuto větu,

„Dovoluji Bohyni, aby mě vedla k většímu pochopení lásky.“

To symbolizuje, že díky vašemu přijetí a spojení s vibracemi a kvalitami Bohyně, i když je to pouze záměr a ne ještě plně manifestovaný prožitek, se můžete posunout do prostoru a zkušenosti většího bohatství a hojnosti lásky ve vás. Nebudete přejímat jen vibrace Bohyně, budete přijímat i energie z Venuše a vaší vlastní lásku Stvořitele ve vás. Toto je krásné, lásku probouzející cvičení.

Je mým přáním, abyste si byli vědomi, že tak, jak se přibližují vibrace Bohyně a spojují se s pozemskými dimenzemi, tak jsou semínka Bohyně světla přinášeny na jejích světelných vlnách. Představte si semínka květin nesená větrem, aby byla zasazena, aby vyrostla kdekoliv přistanou nebo kdekoliv jsou přijata. Semínka Bohyně jsou stejná. Posvátný zdroj Bohyně vytváří a vypouští světelná semínka naplněná posvátnou moudrostí Bohyně, jejím vědomím, vlastnostmi a pravdou. Tato semínka přinášená na vlnách Bohyně světla jsou dostupná a připravená k vašemu přijetí. Jsou to dary hojnosti vědomí a pochopení Bohyně. Vše co musíte udělat je otevřít se přijímání. Ve zklidněném stavu nebo při meditaci, můžete vstoupit do kokonu Bohyně světla a dýchat vibrace Bohyně do každé části vaší bytosti, a současně se soustředit na světlo Bohyně rozšiřující vaší srdeční čakru. Pak vyslovte,

„Zvu božská semínka světla, stvořená z posvátného zdroje Bohyně a podporovaná bytostmi z Venuše, aby vstoupila do mé srdeční čakry, osila, vzklíčila, rostla a naplňovala mé srdce láskou a vědomím Bohyně. Nechť nasbírám a zpřístupním ta semínka světla, která jsou pro mě určená a nejvíc vhodná mi pomoci a zvýšit mé pochopení a posvátnou zkušenost Bohyně vesmíru a Bohyně uvnitř mého bytí. Jsem otevřen posvátné zkušenosti a sjednocení. Děkuji.“

Pak seďte v klidu, představte si vaší srdeční čakru otevřenou a rozšířenou, otevřete se  přijímání a prostě věřte, že ta nejlepší božská semínka světla vám určená, vstupují do vaší srdeční čakry, kde znásobují vibrace a jasnost vaší duše a přítomnost Bohyně ve vás.

Doufám, že přijmete toto poselství jako dar, který podpoří vaše hluboké spojení a pochopení přechodu Bohyně ve vás a okolo vás.

S požehnáním Bohyně,

Bohyně Rosanna

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bella pro 
www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Poselství od Bohyně Rosanny přijala Natalie Glasson – 31.10.13

Dovolte si vstoupit do posvátného prostoru a zabalte se do světla Bohyně, nechte se omývat posvátnými ženskými vibracemi, jakoby by byly očistnými vyživujícími voňavými vlnami světla, proudícími do každého aspektu vašeho bytí. Nechte se obejmout posvátnými vibracemi Bohyně, které se právě spojují se Zemí a dimenzí planety. Vibrace Bohyně se integrují, aktivují a zesilují. Nyní se můžete s těmito vibracemi spojit lépe než kdykoliv předtím a procítit svou existenci jakoby zcela zabalenou ve světle Bohyně.

Vibrace Bohyně přicházejí s takovou laskavostí, protože si uvědomujete svou vlastní božskou podstatu. Vaše tělo rezonuje s milostí, krásou, jemností, soucitem a něhou. Tyto vibrace mají momentálně velmi silný dopad na celou vaši bytost. Nejen, že přitahujete tyto kvality, ale zároveň je i aktivujete uvnitř svého bytí. To znamená, že vaše tělo bude od teď reagovat jinak na to, co by se dalo nazvat silné mužské vibrace. Ty teď můžete pocítit jako těžké nebo dokonce bolestivé. Tak jak se ve vás budou probouzet vibrace a kvality Bohyně, můžete začít vyhledávat příjemná, tichá a uvolňující místa, která mírumilovně podpoří váš půvabný vnitřní rozkvět. Tak jak vstupujeme do éry Lásky, tak přítomnost Bohyně zesiluje, symbolizuje spirituální růst a probuzení dosažené díky laskavému a ne bolestivému a komplikovanému posunu.

Posvátné vibrace Bohyně jsou tu, aby vám pomohly se spojit s jemně plynoucím aspektem vaší bytosti, s mírumilovnou a soucitnou stránkou vaší duše. Záměrem Bohyně je přinést laskavé probuzení, které nás všechny pozvedne do lásky, pravdy a jednoty.

Můžete přivolat přítomnost a posvátné vibrace Bohyně, kdykoliv zažíváte těžkosti a utrpení ve svém životě a nebo v mentálním či emocionálním těle.

Prostě jen vyslovte,

„Posvátné vibrace Bohyně a Svatá přítomnosti ve mně a okolo mě, volám tvou laskavou energii, aby prolnula s mou realitou a umožnila mi zažít přítomnost plynoucí milosti a dovolila kvalitám jemnosti, soucitu, citlivosti, laskavosti a krásy Bohyně a Stvořitele vstoupit do mého bytí.
Vnímám všechny tyto kvality Bohyně jako mocné a posilující v tomto přítomném okamžiku.
Dovoluji si teď otevřít se a prožít s láskou plynoucí vibrace Bohyně ve všech oblastech své života. Děkuji.“

Je důležité uznat kvality Bohyně jako mocné a posilující. Pokud považujete určité vlastnosti, například jemnost za slabost, dovolte si ponořit se do těchto kvalit a objevit jejich sílu díky vlastnímu uvědomění. Je to pouze pozůstatek minulého chápání, který může tyto vlastnosti Bohyně ukazovat jako slabé.

Dovolte si strávit nějaký čas pozorováním růže, spojíte se tak s kvalitami Bohyně a se svou vlastní vnitřní Bohyní. Dovolte si poznat krásu růže zrozené z přírody, zrozené ze Stvořitele. Prozkoumejte její vlastnosti, vůni, její přítomnost. Může se vám chtít rozjímat nad silným stonkem, který symbolizuje vnitřní sílu Bohyně, anebo se možná pozastavíte nad trny, které představují přeměnu. Uvědomte si jak růže působí silně a přece její okvětní lístky jsou tak jemné a něžné.Blízkost růže vás může otevřít vaši vlastní vnitřní moudrosti Bohyně a jejím posvátným univerzálním vlastnostem. Zavolejte mě, Bohyni Rosannu, abych vás inspirovala božským vedením při tomto cvičení.

Vyzývám vás, abyste každé ráno hned po probuzení, vědomě vstupovali do posvátného kokonu Bohyně světla. Vědomě se nadechujte voňavého světla Bohyně do celé své bytosti a vašeho srdce.Představte si, že se nadechujete voňavého světla Bohyně nejen do celého svého bytí, ale i srdeční čakry. Na chvilku se zaměřte na blaženost světla ve vaší srdeční čakře. To ji probudí a připraví vás na prožívání vaší reality skrze otevřenou, rozpínající se srdeční čakru. To také vytvoří posvátné spojení a proud posvátných vibrací Bohyně uvnitř a skrz vaší srdeční čakru. Zjemnění vaší srdeční čakry, pak zmírní její uzavírání v určitých situacích. Po té co se ráno probudíte a budete dýchat v kokonu Bohyně světla, tím, že pozvete požehnaný proud Bohyně být součástí vaší reality, dojde k posunu ve vašem bytí. Zpozorujete, že se vaše vlastní kvality a schopnosti Bohyně probouzejí k další zkušenosti a průzkumu.

Bytosti světla z Venuše momentálně podporují plné ukotvení Bohyně na Zemi a její probuzení v nás. Energie z Venuše jsou zaměřený na lásku a krásně se propojují s vibracemi Bohyně, působící jako další láskyplná moc a síla, umožnující Bohyni světla, která je naplněná vibracemi Stvořitele, aby už nikdy nebylo její vědomí na Zemi oslabováno a omezováno. Bytosti z Venuše věří, že díky většímu lidskému přijetí kvalit Bohyně, se prohloubí rezonance s láskou, která bude přijata jak uvnitř, tak projektována ven do fyzické reality a dimenzí. Tyto bytosti z Venuše si přejí, abychom rozpoznali posvátné kvality a vibrace Bohyně a uviděli přítomnost lásky ve všech aspektech Bohyně. Věří, že pak budeme moct poznat stejné kvality ve svém vlatním bytí a ve všem co je Bůh.

Při meditaci můžete přivolat bytosti z Venuše, aby k vám přistoupili a úzce s vámi spolupracovali společně s vibracemi Bohyně, aby podpořili váš prostor míru a lásky. Zhluboka se nadechněte a opakujte tuto větu,

„Dovoluji Bohyni, aby mě vedla k většímu pochopení lásky.“

To symbolizuje, že díky vašemu přijetí a spojení s vibracemi a kvalitami Bohyně, i když je to pouze záměr a ne ještě plně manifestovaný prožitek, se můžete posunout do prostoru a zkušenosti většího bohatství a hojnosti lásky ve vás. Nebudete přejímat jen vibrace Bohyně, budete přijímat i energie z Venuše a vaší vlastní lásku Stvořitele ve vás. Toto je krásné, lásku probouzející cvičení.

Je mým přáním, abyste si byli vědomi, že tak, jak se přibližují vibrace Bohyně a spojují se s pozemskými dimenzemi, tak jsou semínka Bohyně světla přinášeny na jejích světelných vlnách. Představte si semínka květin nesená větrem, aby byla zasazena, aby vyrostla kdekoliv přistanou nebo kdekoliv jsou přijata. Semínka Bohyně jsou stejná. Posvátný zdroj Bohyně vytváří a vypouští světelná semínka naplněná posvátnou moudrostí Bohyně, jejím vědomím, vlastnostmi a pravdou. Tato semínka přinášená na vlnách Bohyně světla jsou dostupná a připravená k vašemu přijetí. Jsou to dary hojnosti vědomí a pochopení Bohyně. Vše co musíte udělat je otevřít se přijímání. Ve zklidněném stavu nebo při meditaci, můžete vstoupit do kokonu Bohyně světla a dýchat vibrace Bohyně do každé části vaší bytosti, a současně se soustředit na světlo Bohyně rozšiřující vaší srdeční čakru. Pak vyslovte,

„Zvu božská semínka světla, stvořená z posvátného zdroje Bohyně a podporovaná bytostmi z Venuše, aby vstoupila do mé srdeční čakry, osila, vzklíčila, rostla a naplňovala mé srdce láskou a vědomím Bohyně. Nechť nasbírám a zpřístupním ta semínka světla, která jsou pro mě určená a nejvíc vhodná mi pomoci a zvýšit mé pochopení a posvátnou zkušenost Bohyně vesmíru a Bohyně uvnitř mého bytí. Jsem otevřen posvátné zkušenosti a sjednocení. Děkuji.“

Pak seďte v klidu, představte si vaší srdeční čakru otevřenou a rozšířenou, otevřete se  přijímání a prostě věřte, že ta nejlepší božská semínka světla vám určená, vstupují do vaší srdeční čakry, kde znásobují vibrace a jasnost vaší duše a přítomnost Bohyně ve vás.

Doufám, že přijmete toto poselství jako dar, který podpoří vaše hluboké spojení a pochopení přechodu Bohyně ve vás a okolo vás.

S požehnáním Bohyně,

Bohyně Rosanna

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bella pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář