Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ženský princip - energie Bohyně

21. 11. 2011
Jednou z nejmocnějších sil transformace ve vašem světě je ženská energie, rozpoznaná jako Matka a Bohyně, která je hluboce spojena s láskou. Ženský princip dává vzniknout životu a je na vaší zeměkouli už dlouho vyživující silou, přičemž Bohyně opět zaujme své místo právoplatné správkyně lidského vědomí. Dnes vašemu světu chybí pochopení pro energii bohyně, což se odráží v nedostatku moci u žen a v tom, že ženy nejsou muži ani samy sebou náležitě doceněny.

Žena je nositelkou života; právě skrze zážitek porodu - vybudování života z vajíčka a spermie - k ní doléhají napříč časem hlasy předků, jež se vtisknou do buněk dítěte.

Bohyně Pro staré pohanské uctívače byla energie bohyně v dobách před dvěma tisíci lety docela převládající. Stále si udržovali kulturu zaměřenou na bohyni, ačkoli ta již z vědomí lidstva stále více ustupovala. Kultura bohyně chápala abstraktní myšlení; osobní cykly, zážitky a pojetí času byly u těchto lidí spíše cyklické než lineární. Zánik vědění bohyně a mocenský vzestup mužské vibrace v posledních dvou tisících letech vedly k linárnímu myšlení, které posiluje představu, že "nic není doopravdy propojené". Kultura bohyně chápala moc zrození a to, že vše je živé a smysluplné: rostliny, zvířata a živly země, vzduchu, vody a éteru.

* * *

Ti, kdo měli blízko k Zemi a chápali ženský princip, věřili, že Bůh je přítomen ve všech věcech. Neměli jednoho Boha, protože byli abstraktní myslitelé. Jelikož měli blízko k Zemi, rozuměli rostlinám a zvířatům. Jejich časové cykly se nesly ve znamení slunovratů a rovnodenností, protože si všímali nebes. Neměli noviny; četli ve světě průběžně s tím, jak žili své životy. Život byl náročnější, ale v mnoha ohledech prostší a lidé se tolik nesnažili hromadit materiální statky. Žili v komunitách a spolčovali se, protože jeden druhého potřebovali.

* * *

Lidé si už dávno všímali toho, co se děje na nebesích. * * * * * Obloha a atmosféra je ponoukaly a fascinovaly a kam až jejich paměť sahala, jejich příběhy, které jim byly předávány, ať formou glyfů vytesaných do kamene nebo spisů a pergamenů, měly jedno společné: vždycky ukazovaly k nebesům. Zdá se, že od počátku lidstva byla ve vašich příbězích zaznamenávána důležitost nebes.

* * *

Vědění, které pojilo vaše předky se Zemí, mělo pro ně velký význam a když se do toho zapojila ještě Světelná rodina se svými urychlenými schopnostmi léčit a učit o frekvenci lásky, byla to docela dynamická doba.

* * *

Jaké vzpomínky k vám doléhají z atlantských chodeb? Atlantská kultura zasahovala všude. Byli velmi chytří se svými technologickými schopnostmi a chápali éter jako neviditelný duchovní svět, svět, do něhož lze cestovat a přinášet z něj energie.

* * *

Při svých dnešních zkouškách máte jako lidské bytosti nejen obstát před výzvami třídimenzionální reality, ačkoli i těch bude mnoho. Vaše příležitost spočívá v pochopení, že v cyklu existence oživujete body v čase, abyste se mohli natáhnout a docílit něčeho jedinečného.

* * *

Dnes stojíte před úkolem zřídit vysoce vyspělou kulturu, která si opět bude cenit života, kde budou matky a otcové ctěni, protože z jejich spojení se rodíte. Když si začnete cenit své biologické bytosti, začnete chápat, že uvnitř vás samotných existuje tak skvostný duch, že je mnohem cennější než vše, co kdy vytvoříte, duch nevyčíslitelné ceny, plamen světla jako drahokam - smaragd nebo démant - s tolika třpytivými fazetami, že se zdá rúst, když se na něj zahledíte. Tohle jste vy. Bytosti nevyčíslitelné ceny.


Ukázka je z knihy "Světelná rodina - Vývoj Země očima Plejáďanů" autorky Barbary Marciniak


Připravila Maia pro http://novazeme2010.ning.com/"

Poslal: Luboš Stejskal

Převzato z: Nová Země 2010
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář