Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strašidla současného světa

3. 8. 2018

Jak občas pročítám jednotlivé články na alternativních médiích, dochází mi rozdílnost v myšlení jednotlivých obrozujících se lidí. Internetem se paralelně k pozitivním správám šíří i alarmující zprávy o negativních frakcích ovládající lidskou společnost, zprávy o novém světovém řádu, alarmující politické situaci ve světě atd. atd.

Je nutné pochopit, že každý stále obsahujeme část minulých skutků lidí uvnitř sebe a to buď jako svou vlastní nebo jako rodovou karmu. A svět kolem nás nám toto pouze presentuje. Jestliže patříme k evropské kultuře, která se 500 let bála islámské okupace nebo jí přímo podléhala, tak jako to bylo na Balkáně, pak se v dnešní době budeme o to intenzivněji zabývat stěhováním muslimů do Evropy. Noví přistěhovalci se nám budou objevovat v životě a budou v něm působit negativním způsobem.

A to je pouze jeden z příkladů transformace současného světa. Jestliže vaši předkové patřili k těm, jež byli ve středověku vykořisťováni svými lennými pány, pak vás v současnosti budou vykořisťovat zaměstnavatelé v práci. A tak dále, a tak dále…

Tyto návratné frekvence našich zapšklých názorů, vzniklých na základě duševní a jemně hmotné bolesti uložené v našich bytostech se pouze v těchto letech urychlují. Jsou viditelnější a bijí nás přímo do očí, neboť potřebují uvolnit, odpustit, pochopit a nechat odejít.

Já jsem v současné době také vyzívána překonat svůj stín, a sice způsobem, který je pro mne na citové rovině velice bolestivý, neboť jsem po dlouhá léta zpracovávala rodinnou karmu bití, zotročování a znásilňování žen. A nyní jsem opět vlivem „okolností“ ne náhodně vyzívána k tomu, abych pracovala se ženami na obnově jejich energií Bohyně. Je to neuvěřitelně temná žumpa, vzniklá na základě několik tisíc let trvalého utrpení a způsobilo to, že v současné době většina žen ani není spojená se svojí druhou čakrou, natož s čistou ženskou praenergií. A tak se z žen, které měli sílu měnit počasí, ovládat a určovat budoucnost, měli moc nad vznikem nového života, ale i nad vznikem smrtelných nemocí, staly marionety, rozbité panenky na hraní. Potkávám ženy, které jsou velmi hezké a přitom mají tak nízké sebevědomí, že se doslova upínají na často nezdravém vztahu s mužem a pokud je onen muž opustí, ocitají se na dně. Což je věc, kterou moje bytost silně bojkotuje, protože mezi závislostí na někom a lásce k někomu je velký rozdíl. V civilizacích, které zažila má duše, tyto vztahy fungují na jiném principu… No a tak zpracovávám rodinnou karmu.

Podobně jako lidé, kteří neustále bojují s desinformací, stínovou vládou, negativními mimozemšťany a tak podobně. Tyto projevy negativity sice doopravdy existují, jsou hmotné, ale je třeba si uvědomit, že existují jako druhotná reakce tohoto světa na temnotu uvnitř lidských bytostí. To negativita uvnitř našeho podvědomí dává impuls vesmíru k tomu, aby se tyto věci realizovali také ve hmotě. Často lidé, kteří na svých webech silně brojí proti konzumní civilizaci, upadají do stavu neustálých bojů s těmito negativitami, naplňují se strachem z katastrofických vizí budoucnosti a tím tuto negativitu jen posilují. Je potřeba si uvědomit, že pokud ve svých bojích neustanou, brzy začnou být úplně stejnými jako ti, proti kterým brojí.

V přírodě naprosto nic nevzniká jen tak náhodou. Ke vzniku čehokoli ať už toho, co je nám příjemné, či toho, co je nám odporné, musí být dán z naší strany energetický impuls. Když budete neustále sledovat zprávy o negativních drakoniánech a budete se naplňovat strachem, pak váš život nebude oproštěn od drakoniánských bytostí. Naopak budou se vám dít události, které s touto úrovní vědomí budou úzce souviset. Pokud se však rozhodnete tyto bytosti omilostnit a odpustíte sami sobě, že jste dovolili jejich existenci ve svém životě, pak vám bude líp.

V letošním roce jsme všichni postaveny tváří v tvář svým stínům. A nezdoláme je tím, že je co nejlépe a nejrychleji vyřízneme ze svých životů, byť i za pomocí andělů. Zdoláme je tím, že jim dovolíme se projevit a poučit nás o své existenci. Protože naše strachy jsou jen zapomenutými a nevyživovanými částmi nás samotných. Byť je to občas velmi bizarní a divné, naše společná snaha o seberealizaci své dobroty i svých strachů stvořila současnou situaci planety.

Stará „demokratická“ civilizace padá, má padnout a být nahrazena humánnějším společenstvím lidí. Proto je v dobách chaosu nutné, aby se projevili defekty a slepá místa demokracie. My musíme nejdříve uvidět, co nefunguje, abychom to mohli opravit nebo zcela změnit. Proto je současná negativita naprosto přirozeným průvodním jevem transformace. A není třeba se toho bát a nějak šílet a vymýšlet si další tajné spolky, či negativní společenstva mimozemšťanů jen proto, abychom se měli čeho obávat a abychom měli někoho, proti komu se lze vyhranit a s kým lze bojovat. To pouze posiluje naše uměle vytvořené představy o duchovnu, což je opět a zase pouze produktem ega.

Nicméně právě zpracováním těchto temných stránek, jejich omilostněním a pochopením důvodu jejich existence se dotýkáme ztracených a stále nepoznaných stránek sebe sama. Dotýkáme se tím nejsilnějšího potenciálu pro růst své duše.

Nezdá se vám to zvláštní? Proč si naše duše přivolali existenci této konzumní civilizace? Proč to chtěli zažít? Co tím chtějí vyjádřit?

Někdy když je člověk hluboce zakořeněn ve svém egu a nemá moc možností jak poznat sebe sama, pošle mu jeho duše něco nebo někoho, kdo je tak naprostým protimluvem, že představuje vše, co daný člověk není. Vyvolá to obvykle hluboký a bouřlivý odpor daného člověka. Když vám osud vmetne do tváře vaše negativní zrcadlo, je to velice těžké zažít, ale je to velká příležitost najít a definovat sebe sama. Protože vám osud dává přímý příklad toho, čím nejste, pak lze lépe poznat, co jste.

A tak se učíme. Spousta ezoteriků si představují duchovní růst a transformaci jako cestu k vysněné utopii. Představujeme si to jako nástroj pro sluníčkovou utopickou společnost, aniž bychom vzali v úvahu to, že hlavním principem daného je vývoj naší duše. Naše duše a člověk s ní se v nynější době má vyvinout do světelnější a obsahově plnější formy. A pokud to nezvládne za jemného pobízení, pak začíná být to pobízení tvrdé. A duše si častokrát volí onu temnou a tvrdou cestu místo té světelnější. Volba tvrdé cesty nám pak přináší do života nesnáze, odhaluje naše strachy, naši neschopnost pochopení vyššího záměru a potřebu bojovat s tím, co nás neodvratně čeká.

A teď si představte 7,5 miliard lidí, které neodvratně čeká duchovní změna a u nichž je očekáváno, že většina duší si do života zvolí různé katastrofické scénáře, aby se mohla povznést na vyšší úroveň. Máme tu minimálně 5 miliard duší volající po celosvětové katastrofě jakéhokoli charakteru, proto aby se mohli duchovně vyvíjet. No samozřejmě, že jim vesmír bude mít tendenci vyhovět. No a tak pošle šediváky, umožní vznik NWO, chemtrails, přírodních katastrof a tak podobně.

A kde je základ toho problému, který může vyústit dokonce i ve zničení celé planety? Že by v planetě samotné?

Ne. Je to v lidech. V duších lidí, které nevidí jinou cestu vývoje, než je cesta utrpení.

A tak jsme sem byli vysláni my, hvězdné letky nově přišlých duší. Jsme starší, neseme světlo a odebíráme karmu z planety, tak aby nedošlo ke vzniku příliš velkých katastrof. A také nabízíme nové a jemnější cesty k transformaci a povznesení. Tím, že se snažíme přesvědčit podvědomí lidí o tom, že není třeba procházet celosvětovými katastrofami, a že my ten vývoj částečně zařídíme za ně, bereme na sebe část duchovní práce a odvracíme potenciál vzniku velkých katastrof. Ovšem když nějaká duše doopravdy chce projít katastrofou, nelze ji v tom bránit. Je to její svobodná vůle.

A tak je život v současnosti velice náročný. Je však nutné si přiznat, že jsme si tu náročnost zvolili my sami. Všechny světlé i temné entity a situace objevující se v našich životech jsou jen realizací toho, co jsme si zvolili my sami.

A tak pokud chceme změnit svět, musíme nejdřív změnit sebe sama. Svoje city, svoje názory, svůj navyklý způsob myšlení... To všechno změníme, nebo budeme přinuceny to změnit.

A to je pro člověka ten nejtěžší úkol. Změnit sebe sama.

Ale jinak by to nebylo ono, ne?

Jsme tady proto, abychom se změnili.

Mějte se krásně!

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

gramatika

Jirka,27. 8. 2018 20:00

Dobrý den, stále a čím dál častěji kolem sebe slýchám o tom, jak dnešní vysokoškoláci mají úroveň vzdělání rovnající se za nás (maturoval jsem 1973) vzdělání středoškolskému a vaše články mě to bohužel potvrzují. S obsahem z 90% souhlasím, ale gramatika? Dost smutné na tolik titulů. Opravdu to nedělá dobrý dojem. Dnes jsem toho názoru, že se na školách neučí tolik potřebné věci jako například energetický systém těla, aby lidi nebyli nemocní, duchovno (ne náboženství) a podobné důležitosti a víc než polovinu učiva nebudou nikdy v životě potřebovat, nebo je to rovnou lež (například dějiny)...ale český jazyk?...to by pro nás Čechy měla být výsada a čest umět se naučit. Promiňte...:-(